Jak ošetřovat dřevěný plot

Dřevo je tradiční přírodní stavební materiál. Nepatří mezi nejdražší a proto se mnoho z nás rozhodne zhotovit z něho oplocení svého domu, zahrádky nebo rekreačního objektu. Volba není špatná, musíme však počítat s tím, že dřevěný plot bude potřebovat naši péči.

Funkce a materiály dřevěného plotu

Dřevěné ploty jsou stavby, které musí splňovat požadavky podle svého zadání. Mohou mít funkci bezpečnostní, oddělovací, vytyčují pozemek ale také samozřejmě funkci estetickou. Skládají se z nosných sloupků, latí a plotovek, které jsou vyrobeny nejčastěji ze smrkového, borovicového nebo modřínového dřeva. Nosné sloupky jsou umístěny v určitých rozestupech a jsou zapuštěny do země či podezdívky. Vodorovně jsou na nosných sloupcích připevněny latě a na latích opět svisle plotovky. Plotovky nejsou na rozdíl od nosných sloupků umístěny v podkladu. V dnešní době existuje kromě klasických i řada jiných provedení dřevěných plotů. Můžeme se setkat s ploty zhotovenými pouze z plotovek či sloupků zapuštěných v zemi či podezdívce, latěmi umístěnými svisle, šikmo, do kříže a podobně.

Životnost dřevěných plotů a jejich renovace

Díky tomu, že je dřevěný plot z přírodního materiálu, má omezenou životnost. Tuzemské dřevo, které je pro nás dostupné a levné, navíc neobsahuje takové množství pryskyřic jako dřeviny exotické (až 80%). Betonové ploty postavíme a několik dalších let až desetiletí si jich prakticky nemusíme všímat. U dřevěných plotů je nutné přibližně každých pět let provést generální renovaci.

Nejdříve musíme zkontrolovat stav plotovek a latí. Pokud jsou některé z nich uhnilé, je nutná jejich výměna. V případě poškozeného sloupku musíme konstrukci plotu na obou stranách rozebrat, sloupek vyměnit a latě s plotovkami opět připevnit. Dále oškrábeme starý nátěr. Použijeme k tomu chemikálie, které rozleptají původní nátěr a ten potom můžeme odstranit např. špachtlí. Další možností k odstranění původního nátěru je horkovzdušná pistole. Odstranění starého nátěru je velmi důležité. Pokud bychom na něj nanesli nový, barva by se nechytila, nebo by za krátkou dobu oprýskala. Na povrch očištěný od starého nátěru naneseme impregnaci či fungicidní přípravky, které ochrání dřevo od napadení plísněmi a houbami. Další vrstvou je syntetická lazura, která nám zvýrazní přirozený vzhled dřeva nebo bezbarvý lak či jiný nátěr v barvě, která bude ladit s naším domem.

Prodloužení životnosti plotu

Pokud pořizujeme latě a plotovky jako prefabrikované díly, nemusíme se ničeho obávat. Výrobci mají již dlouholetou zkušenost a díly jsou dobře ošetřeny a připraveny pro montáž.

Jiná situace nastane, pokud si části plotu vyrábíme sami. Všechny svislé díly musíme svrchu trochu zkosit, zašpičatit, aby na rovných plochách nezůstávala voda. U kulatých latí tento problém nenastává. Voda by tak měla po rovném povrchu snadnější cestu do struktury dřeva. Po zkosených a zakulacených plochách steče a nevytvoří problémy.

Další pomocí dřevěnému plotu je podezdívka. Plotovky i latě pak trpí mnohem méně než při přímém kontaktu se zemským povrchem.

Musíme také dobře zvážit, v jakém místě bude plot stát. Vlhké prostředí a stín dřevěnému plotu vůbec nesvědčí a dalším nebezpečím může být hustý porost v okolí plotu, respektive podél něj.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com