Jak upevnit dveřní madla a závěsy

Dveřní madla a závěsy se vyrábějí v mnoha variantách a pokud je budeme montovat, je jen na nás, jaký typ zvolíme. Tato úprava není složitá, vyžaduje pouze trpělivost při hloubení otvorů pro závěsy či přesném nasazení dveřního madla. 

Upevňování dveřních madel

Rozeznáváme dva druhy madel, která se přidělávají na dveře se zadlabaným zámkem. Prvním typem jsou tzv. dveřní koule. Ty se upevňují stavěcími šroubky k čtyřhranné hřídelce procházející středem zámku. Uřízneme hřídelku na správnou délku. Koule musí přilehnout ke dveřím. Odzkoušíme délku nasunutím koule na hřídelku a pokud rozměr vyhovuje, přišroubujeme ji ke hřídelce stavěcími šroubky.

Druhý typ se šroubuje přes hřídelku přímo na dveře. Pokud jsou dveře tenké, může vzniknout problém. Není totiž zajištěna dostatečná pevnost upevňovacím šroubkům a uložení zadlabaného zámku. Pomoci mohou dřevěné podložky z obou stran dveří ke kterým můžeme připevnit dveřní koule. Podložky přilepíme nebo přišroubujeme mimo dlab zámku. Při upevňování zámku musíme zkrátit hřídelku, aby nebránila upevnění koule ve správné poloze. Potom je již jednoduché nasadit kouli na hřídelku a přitáhnout stavěcím šroubkem.

Upevňování závěsů na dveře

U nových dveří a zárubní umisťujeme závěsy přibližně 150 mm shora a 200 mm od spodního okraje. Pokud jsou dveře těžší, namontujeme ještě třetí závěs přesně uprostřed mezi horní a dolní. Na lehké vnitřní dveře použijeme dva závěsy s šířkou 75 mm. Na ostatní dva 100 mm široké a na těžké venkovní dveře tři o šířce 100 mm.

Postup

Podle rozměru závěsu vyznačíme rozměry, umístění otvorů na šrouby a orýsujeme pomocí úhelníku. Vyřízneme zapuštění ve správné hloubce do dveří i rámu tak, aby vnitřní plocha závěsu byla v rovině s povrchem a čep závěsu lícoval s hranou dveří. Prořízneme ostrým nožem dřevo podle narýsovaných čar a ostrým dlátem odsekáváme. Dláto držíme zkosenou hranou dolů, pro hladké zapuštění. Dřevo osekáváme po slabých proužcích, aby se nám neodloupla větší část, než potřebujeme. Poté osadíme závěsy a vyvrtáme menší vodící otvory pro vruty. Použijeme zásadně vruty se zapuštěnou hlavou a pokud možno ze stejného materiálu jako jsou závěsy. Přiložíme dveře k zárubni označíme umístění závěsů a vytvoření otvorů provedeme stejným způsobem jako u dveří.

Setkáme se s dveřmi a zárubněmi, kde byly již závěsy použity a jsou zde vyhloubeny potřebné otvory. Nejjednodušší je nové závěsy použít do již zhotovených otvorů. Vyšroubujeme staré vruty a vyvrtáme větší otvory. Do těch zalepíme dřevěné kolíčky. Po zaschnutí vytvoříme do kolíčků malé vodící otvory a závěs připevníme novými vruty. Pokud ovšem z nějakého důvodu musíme změnit místo závěsů, díry po vrutech vyplníme kolíčky (zalepíme), narýsujeme nové otvory a dále postupujeme stejně jako u nových dveří a zárubní.