Jak tapetovat stěny bytu

Tapety se v našich domácnostech rozšířily ve chvíli, kdy se zkvalitnila výroba papíru a místo ruční výroby v arších se tapety začaly vyrábět v nekonečných pásech. Začaly se používat nové tiskové techniky a nové barvy, ale i materiály. Všechny tyto okolnosti zpřístupnily tapety širokým vrstvám obyvatel. Po první světové válce obliba tapet značně klesla, bylo odmítáno vše, co by připomínalo rakousko-uherskou monarchii. Tapety se z domácností vytrácely a upadly v zapomenutí. Jejich renesance nastala teprve v polovině sedmdesátých let minulého století. Dnes je k dispozici velký výběr různých druhů tapet a každý, kdo se jimi rozhodne stěny některé místnosti svého bytu pokrýt, má mnoho možností.   

Druhy tapet

Tapety rozdělujeme na dvě základní skupiny, jednovrstvé a dvouvrstvé. Jednovrstvé jsou z jediného pásu papíru nebo plastické fólie a mají tištěný vzor. Dvouvrstvé jsou tvořeny ze dvou pásů papíru či jednoho pásu papíru a druhého pásu z jiného materiálu. Oba pásy jsou slepeny. Papírová strana je vždy rubová a tvoří podložku, abychom pracovali s tímto materiálem stejně jako s běžnými jednovrstvými tapetami. Na lícové straně může být laminát, plastická fólie, hliníková fólie, textil, korek dřevěná dýha, stébla a podobně. V některých případech se setkáváme u tapet mimo tištěného vzoru i s ražbou, která napodobuje strukturu tkaniny, dřeva, pytloviny, hrubé omítky a dalších materiálů. U dřívějších, hlavně jednovrstvých tapet se tato ražba po vyschnutí lepidla a vypnutí tapety ztrácela. Dnešní moderní technologie, zejména u dvouvrstvých tapet, vytváří hlubší ražbu a struktura zůstává po zaschnutí a napnutí tapety neporušena.

Tapety můžeme také dělit na otíratelné, omyvatelné a vysoce omyvatelné. Otíratelné jsou označeny jednou vlnovkou a můžeme je otřít mírně navlhčenou prachovkou. Lepidlo, které se nám při jejich lepení dostane na lícovou stranu, lehce odstraníme například vlhkou houbou. Omyvatelné tapety (označené dvěma vlnovkami) můžeme otírat slabým roztokem mýdla či saponátu. Vysoce omyvatelné se dají mýt i silnějším roztokem mýdla nebo saponátu a dá se z nich odstranit i silnější znečištění. Označují se třemi vlnovkami.

V poslední době se ve větším měřítku používají tapety samolepící tapety (například fototapety). Mají na papírové podložce plastickou fólii a na rubové straně vrstvu, která lepí, krytou ochranným papírem. Pro dobré sejmutí je na straně, která je přiložena k lepivé vrstvě, tapeta opatřena silikonovým nátěrem. Tyto tapety nejsou vhodné k tapetování celých obytných místností, používají se na hladké umakartové nebo emailové plochy, hladké dřevo nebo na nábytek. Pokud je chceme lepit na zdi, musíme zeď zpevnit a vyhladit. Její povrch nesmí být drsný a prašný.

Odstraňování starých tapet

Každá úprava povrchu stěn si zasluhuje odstranění staré vrstvy až na omítku. Pokud nám po sejmutí tapet zůstanou zbytky lepidla, puchýře či různé větší rýhy a nerovnosti, mohli bychom všechny tyto nedostatky vidět pod nově vytvořenou vrstvou. Musíme věnovat strhávání tapet dostatek času, nestrhávat je příliš rázně, protože bychom mohli udělat díry v omítce. Nesmíme spěchat s houževnatými plochami, snažit se je dostatečně namáčet a opatrně seškrábnout teprve až se papír uvolní.
Běžné tapety namáčíme teplou vodou pomocí houby, až lze změklý papír seškrábnout. U dvouvrstvých tapet nám může po strhnutí zůstat spodní papírová vrstva na stěně. S tou naložíme stejně jako bychom odstraňovali jednovrstvé tapety. Pokud jdou tapety lehce strhnout může být stěna poškozena (prašný či navlhlý povrch). V tom případě seškrabeme veškerou odlupující se malbu a zjistíme příčinu. Po odstranění příčiny musíme zpevnit podklad základním olejovým separačním nátěrem. Pokud připravujeme tapetování na zdravou malbu, nejdříve stěnu umyjeme. Dáme pozor, aby se příliš neprovlhčila a před samotným tapetováním počkáme, až vyschne.

Lepení tapet

Pásy tapet odměříme, aby vznikla asi 10 cm rezerva. Při odměřování a stříhání nám u některých typů pomohou takzvané raporty. Jsou to předtištěné opakované vzory. Vzorované tapety musíme stříhat s ohledem na návaznost vzoru.

Před zahájením lepení vyznačíme svislici prvního pruhu. Začínáme v rohu místnosti na okenní straně, abychom měli plochu dobře nasvícenou. Svislici vyznačíme tužkou, pomocí olovnice (závaží).

Tapetu položíme rubovou stranou nahoru a štětcem naneseme lepidlo od středu po celé délce na obě strany. Necháme lepidlo nasáknout podle tloušťky tapety a kvality podkladu (normálně 10-15 minut, u silných těžkých ražených tapet i déle). V případě nedodržení tohoto času se tapeta důkladně neroztáhne a způsobí na stěně bubliny a vrásky.

Připravenou tapetu přiložíme ke stěně, začneme od horního okraje a srovnáme do svislice podle narýsované čáry. Plně ji rozvineme a pomocí kartáče uhlazujeme od středu ke stranám. Pečlivě vytlačujeme vzduchové bublinky mezi tapetou a podkladem, povrch důkladně vyhladíme.
Ještě před zaschnutím vyřešíme přesahy tapet. Po odměření tapetu lehce od stěny odlepíme a ustřihneme ostrými nůžkami na přesnou délku. Poté opět přiložíme na stěnu a uhladíme. Mokré tapety se mírně protáhnou, proto nebyla chyba v našem měření, je to důsledek chování materiálu ve vlhkém prostředí.

Před nalepením dalšího pásu zkontrolujeme návaznost vzoru a postup lepení opakujeme. Spoje mezi jednotlivými pruhy uhladíme válečkem a lepidlo, které jsme vytlačili, odstraníme mokrým hadříkem.

U zásuvek a vypínačů vyřízneme po zaschnutí lepidla na stěnách potřebný otvor v tapetě. Ve výklencích a za radiátory nastřihneme tapetu podle potřeby. Hlavně musíme dbát na její dokonalé přilepení k podkladu.

Tapetování je jednou z možných úprav stěn našeho bytu. Neklade takové požadavky na jejich vyhlazení a úpravu jako klasické malování. Drobné nerovnosti, vlasové rýhy či jiné nedokonalosti stěn tapetováním zakryjeme. Tapetování není příliš náročné, pokud máme kvalitní materiál a nástroje, jen je třeba vše dobře změřit a při práci nespěchat.