Jak si postavit pergolu

Kam umístit pergolu, jak by měla být velká, jak by měla vypadat, zda ji zastřešit či nikoli? Dokáže průměrný kutil postavit pergolu svépomocí, nebo potřebuje k ruce zkušeného tesaře? Bude dostatečně stabilní odlehčená konstrukce pergoly, nebo je nutné, aby byla masivní?

Umístění pergoly

Zásadní je umístění pergoly. U pergoly může končit zahradní chodník, mohou k ní vést nášlapné kameny, může být sitována na terasu, případně jí může zahradní pěšina i procházet. V každém případě však mějte na paměti, že pergola je významný zahradní prvek, proto musí být výběr místa pro pergolu, volba jejího tvaru a velikost provedeny velice citlivě. Pergola by nás měla svým situováním přilákat na zajímavé místo v zahradě s dobrým výhledem. Pokud chceme pergolu více ukrýt v zahradní zeleni, využijeme prvků zakřivení, pravoúhlé geometrické tvary pergolu zase zvýrazní. Vhodné je nechat pergolu porůst rostlinamim, působí pak vzdušněji. Proto jsou pergoly opatřovány trelážemi, na kterých se popínavé rostliny uchytí. Můžeme zvolit popínavé rostliny kvetoucí (třeba převislé růže) či nekvetoucí. Pokud chcete naopak zvýraznit krásu dřeva či jiného stavebního materiálu (cihly, kámen, ale i kov), popínavky kolem pergoly nevysazujte. Vhodnou náhradou mohou být třeba zavěšené mobilní nádoby. Velmi vhodné je sousedství pergoly se stěnou, kdy je vytvořen přechod z interiéru domu do exteriéru zahrady. Tohoto efektu je maximálně dosaženo, pokud pergola stíní terasu. Pergolu lze nakonec spojit s krbem či udírnou a povýšit ji na vhodné místo ke stolování za pěkného počasí.

Pravidla pro navržení dřevěné pergoly

Realizace dřevěné pergoly začíná nákresem na papíře. Pokud se samozřejmě orientujete v nějakém počítačovém konstrukčním programu, lze zvolit i toto řešení. Důležité je vědět, že ke stavbě pergoly nepotřebujete stavební povolení, to ale neznamená, že není důležité správné a stabilní provedení její konstrukce.

Abychom mohli do pergoly pohodlně vstupovat, je třeba počítat se světlou výškou konstrukce alespoň 2,2 metru, ideálně 2,5 metru a se světlou šířkou vchodu 1,5 metru. Vzdálenost mezi sousedícími sloupky pergoly by přitom měla odpovídat rozpětí vchodu, dosáhneme tak vyváženého vzhledu pergoly. Nezapomeňte také, že konstrukce musí vydržet poryvy větru a hmotnost napadaného sněhu, proto je třeba dosáhnout dostatečně stabilní a únosné konstrukce. Navrhněte si co nejjednodušší konstrukci pergoly, stavba bude vypadat odlehčeně. Konstrukci lze zesílit kováním ve tvaru T ve spojích, rohovými konzolemi či šikmými vzpěrami v horní části sloupků (typický tvar šibenice). Vhodné je využití sousedství zdi pro kotvení pergoly – krokve uchytíme na trámek ukotvený do zdiva nebo na kovový držák. A nezapomeňte, že pergola u zdi by měla ve své horní části dosahovat sklonu, i když ji zrovna nechceme zastřešovat. Případné budoucí zastřešení to usnadní. Zásadně z dřevěných sloupků a nosníků stavíme menší pergoly. Rozlehlé pergoly je pak vhodné obohatit o zděné sloupky, které budou velmi stabilními podpěrami. Pro větší životnost pergoly lze nahradit případné výplňové dřevo, ale i lehčí konstrukci, plastovými či dřevoplastovými dílci.

Potřebné nářadí a materiál ke stavbě dřevěné pergoly

Z nářadí budete ke stavbě pergoly potřebovat kladivo či palici, menší kladívko, vrtačku a vrtáky do dřeva (v případě kotvení do zdi jiný typ vrtáků), lopatu, krumpáč, kolečko, truhlářský metr či pásmo, vodováhu, dláto a maticový klíč odpovídající velikosti matic a hlav šroubů.

Z materiálu budeme pro menší pergolu rpozměrů 3 m (délka) x 2 m (šířka) x 2,5 m (výška) potřebovat 4 impregnované trámky z borového či modřínového dřeva průřezu 10 x 10 cm a odpovídající délky (2,5 metru), 2 nosníky průřezu 5 x 10 cm a délky odpovídající délce pergoly s přesahem 0,5 m na každé straně (4 metry), 5 krokví průřezu 5 x 10 cm a délky odpovídající šířce pergoly s přesahem 0,5 m na každé straně (3 m), 4 kovové patky (kotvy na sloupky), 20 a 8 cm dlouhé vruty s šestihrannou hlavou či vratové šrouby, beton pro upevnění patek.

Stavba malé nezastřešené pergoly rozměrů 3 x 2 x 2,5 m

  • U této pergoly využijeme maximální možnou vzdálenost sloupků na délku 3 metry, na šířku pak 2 metry. Pečlivě vyměříme pergolu v terénu a vykopeme 4 jámy pro vybetonování základu patek sloupků. Do čerstvého betonu pak patky umístíme. Doporučuje se vykopat stejně hluboké jámy jako pro kotvení plotových sloupků, tedy do nezámrzné hloubky 80 cm. Rozměr jam postačí 30 x 30 cm. Po vytvrdnutí betonu zarovnáme terén a odvezeme přebytečný materiál. Úspornějším řešením jsou dlouhé kovové patky, které zatlučeme do země, stabilita pergoly však bude o poznání nižší. Pokud tedy použijete velkou palici, kterou patky zatlučete, nepotřebujete beton, lopatu, krumpáč a kolečko a naopak.
  • Poté upevníme 4 rohové sloupky k patkám, do patek sloupky vsuneme a z každé strany upevníme vruty. Před šroubováním patek a dotažením vrutů kontrolujeme sloupky vodováhou, musí být naprosto svislé.
  • Nyní umístíme na horní stranu sloupků podélné nosníky se stejným přesahem na každé straně (0,5 m). Nosníky musí být vodorovné, proto je třeba kontrola vodováhou a případné zbroušení horní části některého sloupku. Situaci máme zjednodušenu použitím pouhých 4 sloupků. Označíme na sloupcích místa, kde se budou stýkat s nosníky a sloupky opět sejmeme.
  • V místech spojů nosníků se sloupky vydlabeme v nosnících zářezy široké 10 cm a hluboké 5 cm. I na krokvích vyznačíme místa spojů s nosníky a do krokví v těchto místech vydlabeme zářezy hluboké 5 cm. Na obou stranách přitom musí krokve přečnívat přes nosník 0,5 m.
  • Nosníky a krokve uložíme do zářazů a v místech spojů vyvrtáme otvory pro šrouby a konstrukci pevně sešroubujeme. Spoje můžeme zesílit lepidlem na dřevo odolným vodě. Stále používáme vodováhu, abychom dosáhli vodorovných a svislých rozměrů.
  • Nezbývá než připravit podél stěn pergoly s výjimkou vstupu záhony na popínavé rostliny a pergolu vybavit ze stran trelážemi, které lze jednoduše sešroubovat jako dřevěné mříže z tenkých latí. Ze začátku pomáháme vysazeným rostlinám s jejich uchycením. Po určité době už to nebude třeba, což poznáme sami. Posledním krokem může být například vydláždění podlahy pergoly či vysypání oblázky.
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com