Jak propláchnout systém ústředního topení

Ústřední topení vyhřívá z jednoho místa celou budovu či její část. Teplo se rozvádí do místností pomocí ohřátého média a předává se pomocí například radiátorů. Ohřívaný kov pak šíří teplo dále do místnosti.

Ústřední vytápění má v současné době nejvíce rodinných domů, rekreačních zařízení a dalších objektů. Vzhledem ke své ceně a pohodlí je to asi nejvýhodnější způsob topení a provozní náklady lze dobrou regulací vytápěcích systémů ještě snížit.

Pro dobrou činnost celého systému ústředního topení je třeba periodicky vypustit a propláchnout napájecí a expanzní nádobu. Odstraní se tím kal a rez, které by mohly poškodit pumpu nebo způsobovat studená místa na radiátorech. Propláchnutí je také třeba, pokud musíme příliš často odvzdušňovat radiátory.

Před vyplachováním expanzní nádoby uzavřeme napájecí plovákový ventil tak, že přivážeme plovák (např. k prkénku položenému přes expanzní nádobu), aby zůstal v horní poloze. K vypouštěcímu kohoutu připevníme hadici a vypustíme veškerou vodu do vědra nebo výlevky. Zavřeme vypouštěcí kohout, uvolníme plovákový ventil a nádoba se znovu naplní. Tuto činnost opakujeme až do doby, kdy je vypouštěná voda naprosto čistá. Do vody při posledním napuštění přidáme antikorozní tekutinu a tím prodloužíme životnost radiátorů.

Proplachování kotle

Na napájecí vodě závisí množství nečistot, které přicházejí do kotle. Z praxe však víme, že proplachovat kotel nemusíme příliš často. Před vypouštěním kotle uzavřeme přívod plynu a poté i přívod vody ke kotli. Připojíme hadici k vypouštěcímu kohoutu na spodku kotle a její druhý konec dáme do odpadu, výlevky či do připravených kbelíků. Otevřeme vypouštěcí kohout a ve chvíli, kdy začne vytékat voda, otevřeme odvzdušňovací ventily na radiátorech.
Když se zbavíme usazenin a špíny, propláchneme kotel čistou vodou z vodovodu. Pokud vytéká voda čistá, zavřeme vypouštěcí kohout a naplníme topení. Hořák zapalujeme až ve chvíli, kdy je kotel naplněn. Odvzdušňovací ventily necháme otevřené, dokud slyšíme vodu, která plní trubky. Až pak je uzavřeme. Po několika hodinách provozu je nutné radiátory odvzdušnit.

Výměna pumpy

Pokud nastane koroze uvnitř systému, může se zablokovat pumpa ústředního topení. Pokud není funkční, je třeba ji vyměnit za novou stejného typu. Odpojíme starou pumpu od síťového přívodu, vypustíme vodu, uvolníme šroubení na obou stranách pumpy a odstraníme ji. U některých pump se oddělovací ventily po obou stranách mohou uzavřít a nemusíme tedy vypouštět celý systém. Při namontování nové pumpy je třeba vložit do šroubení nové těsnící podložky. Připojíme síťový přívod a odvzdušníme pumpu jejím odvzdušňovacím ventilem.

Jednou ročně bychom měli propláchnout celý systém ústředního topení, odstranit nečistoty a rez a tím dosahovat maximální účinnosti. Pokud bychom zjistili kdekoli sebemenší prosakování, je nutné toto místo okamžitě opravit či vyměnit daný segment, aby se prosakování nezvětšovalo a nezpůsobilo nám nechtěné problémy.
Zdroje použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.ČESKÉSTAVBY.cz