Jak na prasklou žárovku a spadlý jistič

Jistě se každý setkal s tím, že v nějaké místnosti praskla žárovka. Vyměnil ji a nová sloužila další měsíce nebo roky k naprosté spokojenosti. Někdy se ale stane, že s prasklou žárovkou spadne jistič a v bytě nebo části bytu nefunguje celý světelný okruh. Pohledem z okna na okolní domy zjistíme, že závada je pouze v naší domácnosti. 

Prasklá žárovka a shozený jistič

Pokud praskne žárovka při rozsvícení a ozve se rána, je téměř jisté, že vypadl jistič. Vyměníme ji a zjistíme, že světlo nadále nesvítí a nesvítí ani další světla. Je tedy jasné, že vyměněná žárovka není vadná a závadu je třeba hledat jinde.

Nahození jističe

Podíváme se do elektrické rozvodové skříňky, kde jsou umístěny jističe. Pod každým by mělo být uvedeno, pro který slouží okruh. I kdyby však nebylo, všechny jističe míří v tu chvíli směrem nahoru, jen ten zmíněný dolů. Uchopíme jej a zatáhneme po směru ostatních jističů. Pokud zůstane v horní poloze, je vše v pořádku a světla budou fungovat. Pouze v případě, že by opět spadl, je kdesi v obvodu krátké spojení (zkrat) a musíme povolat odborníka (elektrikáře) k opravě.

Jiskřící zásuvka či vypínač

V případě, že jiskří zásuvka při připojení spotřebiče (později přestává úplně fungovat), musíme odmontovat kryt a dotáhnout šroubky upevňující vodiče (dráty). Pro jistotu si vypneme zásuvkový jistič. Stejný problém vzniká u světelných vypínačů. I zde je nutné utáhnout šroubky od vodičů a ještě před tím vypnout (shodit, zacvaknout do spodní polohy) jistič.

Bezpečnost zásuvek a přepěťové ochrany

Do míst, kam se dostanou malé děti, nebo domácí zvířata, je dobré do zásuvky umístit záslepky. Pro ochranu spotřebičů před přepětím (např. od blesku) pak můžeme nainstalovat přepěťovou ochranu. Chrání elektrická zařízení před poškozením izolace vyšším přepětím, než je schopná vydržet. Tyto ochrany se též nazývají bleskojistky či svodiče přepětí. Vyrábějí se v několika variantách.

Na co při práci s jističi nebo výměně žárovky nezapomenout?

Rozvodová skříňka bývá umístěna ve větší výšce a proto budeme potřebovat štafle nebo alespoň židli k pohodlnému nahození jističe. Stejně tomu bude i ve většině případů výměny žárovky. Nesmíme se dotýkat vnitřku objímky na svítidle nebo odizolovaných drátů v elektrické rozvodové skříňce (neměly by tam žádné být).

Výměna žárovky a nahození jističe je poměrně snadná záležitost a nepotřebujeme k tomu žádné speciální vybavení. Veškeré elektrické vedení bychom měli mít pravidelně kontrolováno odborníkem a pokud by se vyskytla drobná závada, kterou můžeme sami odstranit, je třeba okamžitá oprava. Při práci s jakýmkoli elektrickým materiálem je třeba opatrnosti a zejména se jej nedotýkat mokrýma rukama.
Pokud nám při vytáčení prasklé žárovky zůstane v ruce skleněná část a objímku nelze rukou vytočit, použijeme kombinované kleště s izolací rukojeti. V každém případě je však nutné, aby do svítidla nešel elektrický proud. Nezapomeňte také, že výměna prasklé žárovky je okamžikem, kdy bychom si měli uvědomit, zda by nebylo vhodné nahradit stávající zdroj světla za úsporný (úsporné zářivky, LED, …).