Jak opravit stará dvojitá okna

Renovace starých dřevěných oken je vhodná od jara do podzimu, za co nejvlídnějšího počasí. Stará dvojitá okna většinou špatně těsní, nátěr mají oprýskaný a problém bývá i s funkčností okenního kování. Vám pak nezbude nic jiného, než se pustit do opravy, nebo pořídit okna nová. A po renovaci oken nezapomeňte, že „životnost vaší práce“ bude přímo úměrná péči o okna. Při nedostatečné péči budete muset podobný zásah opakovat velmi brzy.

Kdy je vhodnější vyměnit stará okna za nová

Ještě než přistoupíme k opravě starých dvojitých oken, například špaletových, je třeba zvážit, zda by nebyla vhodnější jejich výměna za nová.

Stav stávajícíh oken musíme posoudit podle toho, zda splňují své funkce. Zásadní je jejich schopnost izolovat teplo, hluk a pak také stav, v jakém jsou. Je dost dobře možné, že právě vaše stará dřevěná okna již dosloužila. Při rozhodování, zda okna vyměnit či opravit, především nezapomeňte, že okna jsou z tepelně izolačního hlediska nejslabším prvkem obvodových nosných stěn. A ani po opravě nedosáhnou stará dvojitá okna dnes požadovaných tepelně izolačních parametrů. Pokud od oken požadujete co nejjednodušší údržbu, bude jejich výměna za nová také vhodnějším řešením.

Pozor však, v památkově chráněných městských a venkovských zástavbách nebudete smět pořídit okna plastová, byť odpovídajícího vzhledu. A to ani v případě, že není právě váš bytový či rodinný dům vyloženě památkově chráněn. Památkáři v tomto případě vyžadují zachování původní materiálové skladby – tedy dřevo a sklo.

Cena kvalitních dřevěných a plastových oken se prakticky neliší. Nesmíme však samozřejmě srovnávat kvalitní dřevěná okna s nekvalitními plastovými, nabízenými stále za 'akční' ceny. Před výměnou starých oken také zvažte, zda se vám úspory za energie potřebné k vytápění interiéru skutečně vrátí. V opačném případě bude výhodnější renovace oken.

Výběr zasklení před renovací oken

Pokud jste se rozhodli stará okna renovovat, začněte výběrem zasklení. Vzdálenost skel od sebe a volba jejich typu totiž ovlivňují schopnost oken izolovat vnější hluk. Nikdy by od sebe neměla být skla vzdálena méně jak 150 mm. Pro vnitřní a vnější části oken pak volíme zasklení rozdílné tloušťky. Dovnitř volíme sklo silné 4 mm a ven sklo silné 4 nebo ideálně 8 mm, ovšem pouze v případě, že mají okna kvalitní závěsy. Těžké zasklení by mohlo způsobit problémy. Stejně tak můžeme použít pro vnější zasklení izolační dvojskla. Je to však možné jen u některých typů starých dřevěných oken, záleží na tloušťce rámu.

Postup renovace dřevěných oken

1.) Nejprve musíme vyjmout původní zasklení. I zasklení má pouze omezenou životnost a proto bude třeba vyměnit stará skla za nová. V první řadě opatrně odstraníme starý sklářský tmel po stranách zasklení, na jeho spoji s okenním křídlem, nejlépe dlátem a paličkou. Poté opatrně vyjmeme aretační hřebíčky či plíšky. Vyjmutá skla přesně změříme a hodnoty si zapíšeme.

2.) Poté zkontrolujeme, zda není třeba některé části okenních křídel a rámu vyměnit. Pokud je ve špatném stavu okenní rám (některé jeho části jsou ztrouchnivělé), máme zaděláno na velký problém, jelikož je třeba rám opatrně vybourat a odvézt truhláři k opravě. Stejně tak učiníme v případě, že jsou do větší míry poškozené části především vnějších okenních křídel. Z vnější strany totiž nelze dřevo tmelit. Stejně tak zkontrolujeme stav původního kování. Staré kování bývá nanýtované a jeho kovové doteky jsou často vyběhané. Potom nám nezbude nic jiného než koupit nové a drahé mosazné olivy.

3.) Veškeré dřevěné části oken očistíme od barvy. Nejvhodnější je použít odstraňovač, což je chemický přípravek, který nanášíme na povrch oken štětcem z přírodních štětin. Má gelovou konzistenci, proto z povrchu nestéká a dobře se nanáší. Nátěr reaguje bezprostředně, začne bobtnat. Odstraňovačem narušíme strukturu syntetických barev i disperzních (vodou ředitelných). Rozrušení struktury barvy poznáme tak, že odstraňovač nabobtná. Starý nátěr poté postupně stáhneme ocelovou špachtlí.

Po důkladném odstranění barvy špachtlí povrch omyjeme technickým benzínem nebo acetonem. Zabráníme tak pozdějšímu narušení nového nátěru. Poté křídla a rámy oken důkladně obrousíme. Použijeme hrubý brusný papír, pomocí kterého odstraníme zbytky nátěru a další nečistoty a zarovnáme nerovnosti. Nakonec použijeme jemný brusný papír k jemnému vybroušení povrchu. Povrch pak důkladně očistíme od dřevního prachu.

Praskliny a otvory můžeme na vnitřní části rámu a na vnitřních křídlech přetmelit vhodným tmelem na dřevo. Přetmelená místa po vytvrdnutí tmelu přebrousíme.
4.) Po obroušení musíme dřevo impregnovat impregnačním základem nebo penetrovat penetračním nátěrem (fermeží). Následně dřevo znovu obrousíme a natřeme základovou barvou (syntetická rychleschnoucí barva, která vyplňuje póry a nerovnosti ve dřevě a dobře se brousí, zároveň nepropouští pryskyřičné složky dřeva do finálního nátěru). Jestliže byla původní okna natřena pouze průsvitným lakem, můžeme použít lazurovací lak a základové barvě se vyhneme.

5.) Po aplikaci základové barvy povrch opět přebrousíme, čímž vznikne krásně hladká plocha. Na ni až nanesem finální barvu určenou pro dřevěná okna, nejlépe uretanizovaný email, který obsahuje antiblokační složky. Nátěr díky tomu rychle zasychá. Do již zaschlého nátěru lze aplikovat nátěr ještě jednou, čímž vznikne velmi odolná vrstva barvy.

6.) Pokud chceme nahradit původní jednoduché zasklení izolačním dvojsklem a tloušťka rámů okenních křídel to dovoluje, je nejvhodnější použít speciální plastový profil, který do dřevěného rámu okna dodatečně namontujeme. Prodejci nabízejí profily pro okna zdvojená i pro okna dvojitá (špaletová) s jednoduše zasklenými křídly.
7.) Pokud budeme křídla zasklívat jednoduchým zasklením, musí být tloušťka vnějšího skla větší (4 nebo 8 mm) než tloušťka skla vnitřního (3 mm), zabráníme tak rezonanci. Sklo vlepíme do rámu silikonovým tmelem, který je určen ke spojování dřeva a skla. Zabráníme tak vyvěšení křídla pod vahou tlustšího skla, spoj přitom bude dlouhodobě těsný.

8.) Nakonec nezapomeňte na těsnění. To se realizuje vložením silikonových trubičkových profilů do drážek vyfrézovaných po obvodu křídel. Zásadní je správně provedené napojení silikonových profilů v rozích. Těsníme vnější i vnitřní okenní křídla. Těsnění z drážek později snadno vyjmeme při obnově nátěru oken.

9.) Poslední problém může představovat špatně těsnící okenní rám ve zdivu. V tomto případě sáhneme buďto po stavební pěně, nebo po silikonu. Místa, kde je na spojích poškozena omítka, opravíme zednicky a poté použijeme rámečky, kterými spoje zdiva s okenními rámy překryjeme. Rámečky kotvíme hřebíčky do okenních rámů, nikoli do zdiva. Pro spoje rámečků se zdivem použijeme silikon.

10.) Nezapomeňte také na doplňky oken - vnější a vnitřní stínění, sítě proti hmyzu či venkovní rolety. V naprosté většině případů si jako doplněk renovovaných dřevěných oken pořídíme sítě proti hmyzu a zajistíme stínění z interiérové strany roletami, žaluziemi či závěsem.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com