Jak vyčistit a opravit okapní žlaby

Okapní žlaby umístěné na stavebním objektu mají za úkol zachytávat dešťovou vodu stékající ze střechy a odvést ji odpadními rourami do kanalizace. Systém okapních žlabů také chrání zdi před podmáčením. Jakékoli poškození žlabů či odpadních trub způsobuje při silnějších deštích zatékání vody pod zeď a tím později rozpad malty a cihel.

Žlaby jsou upevněny tak, aby měly menší spád k výtoku. Horními koleny jsou spojeny s odpadními rourami. Odpadní roury poté vedou dešťovou vodu přímo do vpusti nebo jsou zakončeny výtokovým kolenem těsně nad vpustí. Toto koleno svádí vodu dále od stěny. Jinou možností je zavedení další roury (do odpadní) pomocí otevřeného nálevkovitého vtoku. 
Okapní žlaby jsou půlkruhové z plechu nebo plastu. K lemovacímu prknu okapů se připevňují pomocí žlabových háků. Karnisové neboli tvarované žlaby jsou vyrobeny z litiny či oceli, jsou hranatější a mají rovnou zadní plochu, upravenou k přímému šroubování do lemovacího prkna. Dříve používané azbestocementové žlaby se dnes již nepoužívají. Moderní okapní systémy bývají plastové. Nekorodují a pracuje se s nimi lépe než z litinovými, případně bezúdržbové ocelové s povrchem upraveným vrstvami polyuretanu. Na nových domech se také často objevují hliníkové bezešvé žlaby.

Čištění okapních žlabů

Pokud okapní žlab přetéká nebo zjišťujeme silný proud vody na povrchu odpadních trub, může být zanesen žlab, odpadní roura nebo vpusť. Vybereme nečistoty ze žlabu nejlépe pomocí zahradnické lopatky. Aby nečistoty nepadaly do výtokového otvoru, postupujeme od něho směrem k uzavřenému konci.
Do vyčištěného žlabu nalijeme vědro vody a ověříme si, jestli dobře odtéká. Můžeme tím odhalit i další netěsnosti. Žlaby necháme po vyčištění vyschnout a natřeme zevnitř dvěma vrstvami asfaltového nátěru. Přispívá to k jejich ochraně a ty pak vydrží delší dobu.

Čištění ucpané odpadní roury

Pod výtokový otvor podložíme tác na zachycení nečistot. Tím zabráníme vnikání nečistot dále do kanalizace. Horní kolena můžeme odpojit a propláchnout. Pokud je zanesena odpadní roura, můžeme zkusit závadu odstranit pomocí silného proudu vody (hadicí). V případě neúspěchu spustíme do roury pero na čištění odpadů nebo protáhneme rovnou část roury kamenem obaleným hadrem a připevněným na dostatečně dlouhou tyč. Pokud se nám roura častěji ucpává, upevníme k hornímu výtokovému otvoru drátěnou mřížku a nečistoty se nebudou splachovat dovnitř.

Oprava prohnutých žlabů

Pokud je v nějakém místě žlab prohnutý, může se stát, že výtokový otvor bude výš. V tomto případě voda nebude dostatečně odtékat a bude se hromadit v tomto místě. Příčinou bývají nejčastěji zkorodované a povolené šrouby připevňující žlab. Ten pak nemá dostatečnou podporu a prohne se. Závadu odstraníme přišroubováním žlabu novými šrouby. U karnisových žlabů musíme vyvrtat nové otvory podél lemovacího prkna. U půlkruhových žlabů je třeba vyměnit žlabové háky.
Rozměry žlabů a odpadních rour jsou určeny velikostí střechy kterou odvodňují. Musí být dostatečně velké, aby zvládly i silný déšť. Běžný rozměr půlkruhových žlabů je 100 mm s odpadními rourami o průměru 68 mm. Hranaté žlaby zvládají větší množství vody než polokruhové. Pokud bychom si při výrobě žlabového systému nebyli jisti správnými rozměry, můžeme se poradit s výrobcem, který nám jistě doporučí vhodná řešení.

Čištění a opravy okapního systému je třeba provést ihned po zjištění závady, nezbytná je také pravidelná údržba na podzim, kdy už spadalo ze stromů všechno listí a na jaře, co nejdříve po zimě. Šetříme tím nejen okapy a roury, ale i omítku a zdivo, do kterého by se mohla dostat voda.