Jak postavit, udržovat a opravit drátěný plot

Jednou z nejjednodušších možností, jak vymezit (ohraničit) pozemek, je vybudování drátěného plotu. Tento způsob je cenově dostupný a protože je podle stavebního zákona oplocení drobnou stavbou, musíme jej stavebnímu úřadu pouze písemně oznámit. Základními prvky pro drátěný plot jsou plastové nebo pozinkované pletivo v rolích či rámu, sloupky, šikmé podpěry, napínací dráty a napínáky.

Průběh plotu si předem stanovíme s ohledem na hranice pozemku. Vzdálenost jednotlivých sloupků by měla být cca 2,5 až 3 metry. Podpěry sloupků musíme mít vždy na začátku a konci, v každém rohu a u dlouhých plotů každých cca 25 m. Vždy musí být podpěry u sloupků branek dvoukřídlých vrat.

Stavbu začneme vyhloubením první základové díry o rozměru 30 x 30 cm. Použijeme rýč nebo vrták. Díra by měla mít hloubku cca 80 cm (nezámrzná hloubka). Doporučuje se rýčem odkopat asi 20 cm a zbytek vyhloubit vrtákem. Díru vyplníme betonem a umístíme zde první sloupek. Poté připevníme podpěru, o kterou je sloupek opřen. Podpěra musí být umístěna pod úhlem ve směru, kterým drátěný plot probíhá. Namontujeme ji tedy volně na straně, kterou dosahuje na zem, vykopeme druhý základ, podpěru zapustíme a pevně našroubujeme na sloupek plotu. Celý postup zopakujeme u posledního sloupku v řadě a pomocí vyrovnávacího provazu taženého přes vršek těchto dvou sloupků stanovíme přesnou výšku (i hloubku) sloupků umístěných mezi nimi. Pak tyto sloupky (pokud jsou třeba) zabetonujeme. Celý postup zopakujeme na každé straně plotu.
Kolem prvního či posledního sloupku v řadě upevníme napínací drát a na druhém konci připevníme napínák. Zase zde platí pravidlo, že nejdelší úsek pro tento úkon je 25 m. Napínák upevníme nahoře, u paty a uprostřed sloupku pomocí kusu napínacího drátu (bude nám stačit asi 50 m dlouhý napínací drát). Drát omotáme kolem sloupku a pevně zauzlujeme. Druhý konec drátu vsuneme do napínáku a opět zauzlujeme. Napínák může být asi 10 až 20 cm od sloupku. Drát nasuneme do trnu napínáku a vypneme pomocí  šroubového klíče. Poté jej umístíme do držáků na všech sloupcích a klíčem znovu dotáhneme.

Pomocí vázacího drátu připevníme ke sloupku pletivo a vázacím drátem jej omotáme shora dolů. Drát provlékneme každým okem. Pletivo pak odrolujeme přes celou délku plotu a horní a spodní konce ohneme vzhůru, kolem napínacího drátu. Dále upevníme středový drát k okům pletiva kouskem vázacího drátu, aby se plot neprohýbal.

Pokud jsou dva napínací dráty již zapletené v pletivu, vypneme nejdříve středový drát, pletivo odrolujeme a připevníme a vypneme horní a spodní napínací drát v pletivu.
Zub času se stejně jako u všech staveb projeví i u drátěných plotů. Starší typy s méně kvalitním pletivem se musí pravidelně natírat. Zabráníme tím jejich korozi. To samé platí o sloupcích a podpěrách. Pouze kvalitní nátěry pomohou celému plotu přečkat zimní a deštivá období i větší změny teplot. Pokud je poškozen betonový základ ve větší míře, bude nutné vymontovat sloupek či podpěru (nebo obojí) a vybudovat jej znovu. Poté musíme v úseku znovu upevnit a vypnout vázací dráty a umístit na ně pletivo.

V dnešní době můžeme zakoupit jednotlivé prvky drátěného plotu ve velmi dobré kvalitě. Abychom nemuseli plotu věnovat velkou péči, můžeme zvolit například poplastované pletivo. Vyrábí se v několika barevných odstínech a je cenově dostupné. Velkou výhodou jsou také plastové kříže. Zapustí se pod pletivo a chrání jej tak před spodní vlhkostí. Výhodou je jejich nízká hmotnost a snadná manipulace.

Zdroj použitých fotografií:
www.shutterstock.com