Jak si opravit komín

Staré zděné komíny, které byly součástí nosných stěn, a stavěly se z běžných pálených cihel – v lepším případě zvonivek, dnes samozřejmě nesplňují předpisy. Komíny se už dnes nezdí. Mnoho lidí však ještě stále roztápí v kotlích napojených na staré zděné komíny, nebo je starým komínem jejich dům alespoň „ozdoben.“ Z hlediska požární bezpečnosti přitom jde o skutečný problém. Jak si alespoň opravit starý a již nevyhovující komín, než se rozhodnete investovat do bezpečného řešení – moderního komínového systému?

Opravit komín nebo postavit nový?

Moderní komínové systémy slouží všem druhům spotřebičů a paliv. Proto je vždy na zváženou, zda raději nepostavit nový komín, než se pouštět do opravy toho starého. Nový komín lze často vést původní zděnou komínovou šachtou, stačí ji z přední strany pouze vybourat a nový komínový systém vložený do původní šachty poté opět zazdít. Komínové systémy nabízí včetně vložek a všech potřebných doplňků výrobci betonových, keramických i pórobetonových tvarovek.

Jiná situace nastává u komínů ve městech, kde je nejčastěji zakázáno vytápět tuhými palivy a jiná v malých městech, obcích a u rekreačních chat. Starý komín, který již neslouží a sloužit ani nebude, můžeme opravit pouze z estetických a bezpečnostních důvodů – bude vypadat hezky a nebude ohrožovat své okolí rizikem pádu drolících se cihel, malty či omítky.

Oprava komína tedy může být dvojího charakteru: z estetických důvodůz důvodu modernizace při zachování jeho funkce – odvádění spalin mimo objekt. Již nefunkční komín lze přitom využít i jiným způsobem – k odvětrání interiéru, respektive odvádění vlhkého a vydýchaného vzduchu a přivádění vzduchu čerstvého. Využít lze i k odvětrání vlhkých stavebních konstrukcí.

Časté poruchy komínů

Komíny, stejně jako ostatní stavební konstrukce, které jsou alespoň částečně vystaveny působení klimatických vlivů (déšť, sníh, mráz, prudké sluneční záření, vítr). Navíc jsou však z vnitřní strany rozrušovány působením spalin. Kromě toho může mít na životnost komína vliv jeho vlastní stabilita, která přímo souvisí s kvalitou provedených prací při jeho výstavbě a kvalitou použitých stavebních materiálů, ale i stabilita základů a další vlivy. Klimatické vlivy nejvíc rozrušují nadstřešní část komína – rozpadá se jeho konstrukce, ale i stavební hmota (např. cihly vlivem hloubkové koroze). Korozi však podléhá i oplechování komína a rozpadnout se může i utěsnění prostupu. Potom dochází k zatékání srážek pod střešní konstrukci a do ní. Pokud není komín opatřen komínovou stříškou a zatéká přímo do komínového tělesa, mohou se spaliny projevit při špatné údržbě komína dehtovými skvrnami na omítce, kterých se zbavíme jen obtížně.

Jak si opravit komínovou hlavu

 1. Poškozené zdivo je třeba demontovat - odstranit až po neporušené zdivo, což může být nad, ale i pod úrovní střešního prostupu.
 2. Horní část poslední nepoškozené řady zdiva je třeba zbavit staré omítky, očistit a důkladně navlhčit.
 3. Poté chybějící část komína znovu vyzdíme až do původní výšky. Komín zdíme z ostře pálených cihel (zvonivek), cihel šamotových či mrazuvzdorných. Zdíme na běžnou vápeno cementovou maltu.
 4. Nakonec osadíme či vybetonujeme komínovou hlavu, aby se zdivo nezačalo opět rozrušovat shora.
 5. Betonovanou komínovou hlavu vyztužíme (armujeme) třmínky z oceli průměru cca 5 mm. Omezíme tak možnost jejího praskání.
 6. Ideálně třmínky vložíme i do ložné spáry zdiva mezi čtvrtou a pátou vrstvu pod hlavu.
 7. Pokud komín osazujeme novou komínovou hlavou, musíme ji lícovat se zdivem. Nezalícovaná komínová hlava totiž snižuje tah komína.
 8. Pod úrovní střešního prostupu zdivo komína omítneme či opravíme původní omítku, vyštukujeme a opatříme povrchovým ochranným nátěrem běžnou malířskou nátěrovou hmotou. Nad úrovní střešního prostupu však pouze vytmelíme spáry (vyškárujeme cementovou maltou), avšak neomítáme. Omítky prostě nedovedou odolávat vlivům klimatu v kombinaci s tepelným a chemickým působením. Pokud však komín nepoužíváme k vytápění, omítnutí se nemusíme obávat.
 9. Komín lze opatřit komínovou stříškou. Je to velmi vhodné řešení, které zabrání zatékání srážek do komína. Pokud je však komín stále funkční, poraďte se s odborníkem, aby zvolené řešení neovlivnilo tah komína.
 10. S opravou komína bude souviset také sejmutí střešní krytiny kolem komína a možná i oplechování komína včetně utěsnění střešního prostupu. Nové oplechování zajistíme, pokud je to původní již ve špatném stavu, nebo bylo nutné komín odbourat až pod rovinu oplechování a utěsnění. Až po zajištění prostupu vůči stékající vodě můžeme znova položit střešní krytinu kolem komína.
 11. Pokud je u komína poškozena komínová lávka, odstraníme ji. Buďto ji nahradíme novou, nebo se s ní zcela rozloučíme. Poškozená komínová lávka je horší než nic a pokud nebude komín využíván k odvodu spalin, je i zbytečná. Navíc je možné udělat vymetací otvor s dvířky v půdních prostorách a pak již nemusíme na střechu vylézat.

Jak utěsnit komín?

Špatně utěsněný komín má nedostatečný tah a spaliny pronikají do okolního prostoru. V případě trhlin v komínu v místech sousedících s obytnými prostorami mohou spaliny ohrozit zdraví i životy. V každém případě jsou však požárním rizikem. Utěsnit lze komín opakovaným omítnutím komínového tělesa nastavovanou vápeno-cementovou maltou, do které přidáme plastifikátory. Můžeme také použít výztuž malty pomocí maltonosného pletiva. Nejprve však musíme otlouct veškerou starou omítku na povrchu komína a také vyškrábat spáry do hloubky cca 3 cm (běžná šířka cihel je 15 cm).

Jak zabránit promočení komínového pláště fenolem a dehtem?

Komínový plášť může být také promočen fenolem a dehtem. Na jeho povrchu se pak vytváří těžko odstranitelné skvrny. Potom musíme nejprve odstranit příčiny této poruchy, kterými je nejčastěji špatný způsob vytápění, nebo používání nekvalitního, často mokrého paliva. Zdivo komína je však dehtem již nasáklé. Můžete zkusit oddělit zdivo komína od omítky vrstvou laku, kterou před zatvrdnutím (při vadnutí) obhážete pískem. Písek zlepší přilnavost omítky na lakovou vrstvu. Samozřejmě je třeba nejprve oklepat původní poškozenou omítku a vyškrábat spáry. Výsledek je ale v tomto případě nejistý, stejně jako použití sanační omítky. Proto raději zauvažujte o obložení komína nehořlavými obklady. Naopak tak dostáváte prostor pro ozvláštnění interiéru – například kamenným obkladem komína.

Jak se zbavit usazenin uvnitř komínového tělesa, když je nelze odstranit běžnými kominickými nástroji?

Jedním řešením je vyfrézování komína. Vždy to však není možné. Pokud komín nevykazuje trhliny a netěsnosti a jeho konstrukce je celkově v dobrém technické stavu, přistoupí kominík k vypálení komína. Sami to však nikdy nedělejte! Kominík předem nahlásí plánované vypalování komína místně příslušnému požárnímu sboru. Poté až provede samotné vypálení a následnou revizi komína.

Největší množství sazí vzniká při spalování mokrého dřeva a při spalování dřeva příliš suchého, za malého přívodu vzduchu. Vyvarujte se proto špatnému způsobu vytápění a nevhodnému palivu. Určitě také nespalujte nevhodné materiály - plasty, textilie a jiné.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com