Jak na opravu prkenné podlahy?

Stará podlahová prkna a polštáře (spodní část dřevěné podlahy) se časem opotřebují a uvolňují. Potřebují zpevnit, částečně vyměnit nebo znovu položit. Rekonstrukci podlahy můžeme provést sami, při broušení podlahy musí být prkna v dobrém stavu.

Odstraňování staré podlahy

Podlahová prkna mohou být rovně sámovaná nebo spojovaná na pero a drážku. Druhý typ se hůře odstraňuje. U obou typů je třeba nejprve zjistit, nejsou-li některá prkna přišroubována vruty. Tato prkna snadno odstraníme a zjistíme, o jakou podlahu se jedná. Pokud je poškozena její velká část nebo je mnoho mezer mezi prkny, je lepší rozebrat celou podlahu, vyměnit poškozená prkna a nově ji položit.

Rovně sámovaná prkna odstraňujeme tak, že silné dláto či jiné páčidlo zasuneme do mezery mezi prkny. Vždy začínáme páčit po délce prkna u jeho konce. Nazdvihneme prkno, až můžeme na opačné straně zasunout druhé páčidlo. Postupujeme s páčením podél prkna a po vypáčení konce prkna pod něj zasuneme silnou kovovou tyč. Tlakem na volný konec prkno postupně uvolníme. U páčení musíme dávat pozor, abychom si nepřiskřípli prsty a aby prkno neprasklo.

Vyplnění mezer mezi prkny

V případě, že jsou mezery mezi prkny malé, můžeme je vyplnit papírovou hmotou či tmelem na dřevo. Lepší je ovšem narazit do mezer dřevěné laťky, klínovitě zhoblované po celé délce. Na laťky naneseme po obou stranách lepidlo (např. Herkules) a zatlučením je uklínujeme do mezer. Po zatvrdnutí lepidla vyčnívající dřevo ohoblujeme.

Upevňování uvolněných polštářů a prken

Podlahové polštáře se hlavně ve starých domech uvolňují v místech, kde jsou uchyceny ve zdivu. V tom případě můžeme jejich konce uklínovat kousky střešních tašek zatlučenými do vhozené malty. Dalším způsobem je možnost uchycení v trámovém závěsu (speciálně povrchově upravená ocelová podpěra). Závěsy se buď pevně šroubují ke stěně, nebo zazdívají maltou do stěny.

Pokud jsou konce podlahového polštáře uhnilé, vyměníme zničený kus. Podlahová prkna upevňujeme k polštářům podlahovými či kolářskými hřebíky (63 mm) nebo je šroubujeme 50 mm dlouhými a 3,5 mm širokými vruty s kuželovitou hlavou (aby z prkna nevyčnívaly). Prkno přibíjíme ke každému polštáři dvěma hřebíky. Ty vkládáme do původních otvorů a musíme mít jistotu, že prkno přibíjíme ke středu polštáře. 

Pokládání nové podlahy

Nové položení podlahy je jednoduché, musíme však dokonale utáhnout prkna. Položíme 4 až 5 prken a přibijeme k polštáři kousek dřeva. Mezi položenými prkny a tímto dřevem necháme několik cm mezeru. Do mezery zatloukáme dvojici klínů a tím „utahujeme“ prkna. Na závěr přibijeme prkna k polštáři a odstraníme klíny a přibité dřevo.

Nová prkna nahradí stará a popraskaná. Po jejich položení může zbýt na konci úzká mezera, kterou je třeba vyplnit zúženým prknem správné šířky. Odříznutí celé délky prkna nejlépe provedeme stolní okružní pilou. Nová prkna nemusí mít stejnou tloušťku jako původní. Pokud jsou slabší, můžeme je podložit kousky dřev, vloženými mezi polštář a prkno. Jestliže jsou naopak silnější, prodlabeme je v místě styku s polštáři. Prkna přibíjíme podlahovými či kolářskými hřebíky a v místech, kde se objeví potřeba vstupu pod podlahu, je lepší použít vruty.

Nakonec je samozřejmě nutné upravit povrch podlahy vhodným nátěrem (laky, barvy, oleje, vosky). Dobře se informujte na vlastnosti konkrétní nátěrové hmoty a její vhodnost právě pro vaši podlahu. Důležitý je také postup správného nátěru a přebrušování mezi aplikací jednotlivých vrstev. Dobře opravená dřevěná podlaha přispívá k příjemnému prostředí našeho bytu, domu, chaty či chalupy.