Jak opravit malované sklo

Malované sklo je velice hezké a někteří se mohou pyšnit překrásnými sbírkami. Techniky oprav jsou podobné opravám malovaného porcelánu. Barvy na sklo jsou transparentní a pokud potřebujeme neprůhlednou, použijeme akrylovou barvu. Nemusíme si dělat starosti se stopami po tahu štětcem, protože po skleněném povrchu barva volně stéká (nevpíjí se do něho).

Pro namíchání barev použijeme keramickou dlaždici či misku z alobalu a při práci nesmíme zapomenout na kousek hadříku, který nepouští vlákna a také na ředidlo, abychom mohli opravit případnou chybu.
Namíchanou barvu v malém množství naneseme na předmět a porovnáme s originálem. Pokaždé, pokud ještě nebudeme stoprocentně spokojeni, setřeme vzorek hadříkem namočeným do ředidla. Ve chvíli, kdy odstín plně odpovídá, začínáme nanášet barvu od kraje malým štětečkem na poškozené místo. 
Pokud přetáhneme, opravíme místo setřením, pomocí koktejlové tyčinky namočené v ředidle. Nakonec nabereme na štětec barvu, naneseme do středové části a necháme přirozeně stékat. Opravený předmět umístíme pro uschnutí do vodorovné polohy a chráníme před prachem a vlhkem.

Opravy otlučenin, děr a prasklin

Výplně se nedají u skleněných předmětů zamaskovat barvou, a proto nevyplňujeme velké díry či otlučeniny. Malé vady lze alespoň částečně odstranit anaerobním lepidlem. Jako podložku použijeme izolepu a na ni naneseme lepidlo. Necháme ho tuhnout asi 24 hodin. Po ztvrdnutí jej zarovnáme s povrchem střenkou nože položenou na předmět naplocho, ostřím od sebe. Po opravě seškrábneme nožem přebytečné lepidlo a naleštíme předmět chromovou leštěnkou.
Čisté praskliny částečně zamaskujeme anaerobním lepidlem, naneseným na obou stranách podél nich. Nafoukáme lepidlo dovnitř a ještě před ztuhnutím lepidla jeho přebývající část otřeme acetonem. Touto metodou odstraníme i vadu, kdy se nám do výplně dostane vzduch, což se při práci s lepidlem stává poměrně často.

Opravy skleněných výplní

V některých starých domech jsou hezké barevné skleněné výplně ve vchodových dveřích nebo oknech. Toto sklo umýváme měkkým kartáčem a teplou vodou s několika kapkami čpavku. Pečlivě jej opláchneme a osušíme. Je-li plocha velká, umýváme ji po částech, abychom mohli rychle smýt čpavek. Při umývání musíme dávat pozor, aby nám čpavek nestříkl do očí.
Barevné sklo je zasazeno v olověných rámečcích a pokud potřebujeme vyndat poškozený kus, vyřízneme jej nožem z rohů rámečku. Jestliže se nám to nedaří, pomůžeme si opatrným poklepem kladívka na střenku nože. Samostatný kus položíme na rovnou plochu a tím zajistíme, že se nezdeformuje celý konstrukční rám. Plochou střenkou nože přidržíme rámeček a vyjmeme staré sklo a tmel. Z tenké lepenky si vytvoříme šablonu správného tvaru skla a uřízneme jej nebo tuto práci přenecháme sklenáři. Ve chvíli, kdy máme potřebný kus skla, naneseme tmel do rámečků a zasadíme jej. Ohneme konce rámečků do původní polohy, přejedeme po nich např. rukojetí šroubováku a tím je uhladíme. Rohy zbrousíme smirkovým papírem a sletujeme.

Ošetřování skleněných závěsků

Křišťálovými závěsky bývají nejčastěji ozdobeny lustry. Můžeme se s nimi setkat i u váz, svícnů a lamp.
Zaprášené závěsky umýváme stejně jako ostatní skleněné předměty, ale je dobré nejdříve odstranit kovové části. V případě, že to nelze, nebo je to příliš složité, musíme vše rychle a dobře osušit. Osušené závěsky naleštíme acetonem či denaturovaným lihem.
Křišťálové závěsky se musí volně otáčet, aby zachycovaly světlo. Zkontrolujeme kovové kroužky a háčky, na kterých jsou zavěšeny. Otevřené kroužky zavřeme kleštěmi a pokud jsou vadné, můžeme je nahradit vhodným drátkem. Pokud nemáme odpovídající materiál, zakoupíme jej ve zlatnictví. Kleštěmi stočíme drát do kroužku o správném průměru. Přesahující konce odštípneme štípačkami. Kroužky otevíráme ze strany, neroztahujeme silou, abychom neporušili tvar.
Chybějící závěsek můžeme vyrobit z čiré odlévací pryskyřice, kterou koupíme v obchodech s řemeslnickými potřebami. Může se nám podařit jej objevit v některém starožitnictví, ale to nebývá tak časté.