Sdílet
 

Studenti středních škol mohou soutěžit „ O nejlepší projekt“ s Wienerbergerem

Datum vydání: 16.03.2010 | autor:
Neanonymní klání je rozčleněno do dvou kategorií dle navštěvovaných tříd. V první z nich zpracovávají studenti třetích ročníků projekt rodinného domu. Úkolem účastníků ze čtvrtých ročníků je zhotovit projekt občanské stavby. Zadání a rozsah vychází z pravidelných ročníkových prací dle zvyklostí jednotlivých škol, které bývají zaměřeny právě na tyto typy výstavby.

Podmínkou je využití výrobků POROTHERM

Soutěžní práce musí obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu, dále řez budovou, pohledy a detaily. Jejich podmínkou je také v maximální možné míře použití výrobků POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení. Práce lze vypracovat ručně nebo na počítači obvykle v měřítku 1:50 (detaily, studie apod. v měřítku dle složitosti a rozsahu podrobností pro jasnou prezentaci práce) a odevzdat v libovolné formě (papír, světlotisk, pauzovací papír).

Dvoukolová soutěž ocení talenty
V prvním kole klání ohodnotí přihlášené projekty zástupci jednotlivých škol spolu s odborníky ze společnosti Wienerberger. Ti vyberou vždy tři vítěze v každé kategorii a za každou školu. První v pořadí získá 1 500 Kč, druhý si odnese 1 000 Kč a pro třetího je připraveno 500 Kč. Za každý oceněný projekt dostane odměnu ve výši 500 Kč i škola a pedagog, který studenta odborně vedl.
V druhém kole se utkají již jen vítězné projekty ze všech škol. Z nich vybere odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů tři nejlepší projekty za každou kategorii. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha. Autoři vítězných prací v každé kategorii obdrží za 1. místo 9 000 Kč, za 2. místo 6 000 Kč a za 3. místo 3 000 Kč. Škola, z níž je autor vítězného projektu, získá 3 000 Kč, za druhé místo obdrží 2 000 Kč a za 3. místo 1 000 Kč.

Kritéria pro hodnocení
Při posuzování prací se odborníci zaměří především na technickou a grafickou úroveň zpracování dokumentace, celkové prostorové a funkční řešení díla, originalitu stavebně-technického řešení. Podstatným hlediskem bude také rozsah využití výrobků firmy Wienerberger při konstrukčním řešení projektu (konstrukční detaily stěn, různé druhy překladů, stropy apod.).

Dva termíny pro odevzdání prací

„Soutěž o nejlepší projekt“ probíhá ve školním roce 2009/2010. Formulář přihlášky je k dispozici na sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.
Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 7. 5. 2010. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 4. 6. 2010. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠS.
K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i vlastní práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly
Wienerberger cihlařský průmysl a.s.

Wienerberger cihlařský průmysl a.s.

České Budějovice, Plachého 388/28, 37006
Tel: 383 826 111
Web: http://www.wienerberger.cz
E-mail: info@wienerberger.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Wienerberger cihlařský průmysl a.s.

České Budějovice, Plachého 388/28, 37006
Tel: 383 826 111
Web: http://www.wienerberger.cz
E-mail: info@wienerberger.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Studenti středních škol mohou soutěžit „ O nejlepší projekt“ s Wienerbergerem"

Buďte první a napište komentář k  "Studenti středních škol mohou soutěžit „ O nejlepší projekt“ s Wienerbergerem"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE