Tajemství perlitu

Perlit je přírodní hornina sopečného původu. Jeho nejvýznamnější užitkovou vlastností je schopnost expandovat, čili zvětšovat svůj objem při prudkém zahřátí. Expandovat může až na čtrnáctinásobek svého objemu. Tuto schopnost perlitu umožňuje voda, která je vázána v jeho struktuře. Perlit je tedy jako surovina určen především k expandování. Zpracování perlitu spočívá v jeho homogenizaci, drcení, sušení a třídění na jednotlivé frakce.

Kde se perlit využívá?

Perlit se využívá jako lehčivo do různých aplikací. Ve stavebnictví jej lze využít například při výrobě různých odlehčených a tepelně-izolačních stavebních materiálů. V zemědělství na odlehčení půdy a zlepšení jejího vodního režimu. Je vhodný k hydroponickému pěstování rostlin nebo ke tvorbě tzv. zelených střech na domech. Ceněná je i jeho schopnost vázat škodlivé látky, což jej předurčuje k výrobě různých typů filtrů pro potravinářský průmysl a jako pomocníka při ochraně životního prostředí při ropných a jiných katastrofách, kde hrozí vylití nebezpečných látek do okolí. Využití má i při výrobě léčiv nebo filtraci pitné vody. Má velmi dobré izolační vlastnosti, je tepelně, chemicky a UV stálý. Nezatěžuje životní prostředí a může být zpět do přírody vrácen bez jakýchkoli negativních vlivů na okolí.

Kde se perlit těží?

Jediné místo na Slovensku, kde se surový perlit těží, se nachází na jižním okraji obce Lehôtka pod Brehmi. Historie zpracování a těžby perlitu tady sahá až do 60. let minulého století, kdy začal intenzivní průzkum ložisek perlitu na Slovensku. Jako nejperspektivnější bylo vyhodnoceno ložisko v Lehôtke pod Brehmi a první závod na zpracování perlitu byl spuštěný do provozu 7. června 1966, letos tomu tedy je přesně 50 let. Vzhledem k tomu, že technologické zařízení na úpravu perlitu v Lehôtke pod Brehmi již nevyhovovalo současným nejlepším trendům a poznatkům v této oblasti, začala modernizace projektovými přípravami již koncem roku 2014, kdy se společnosti Lasselsberger a Knauf dohodly na spolupráci při rozvoji těžby a zpracování perlitu. Samotná nová výstavba začala Modernizace výrobní linky na Slovensku

Ložisko perlitu na Slovensku je jedinečné svou geografickou polohou a nejbližší pro střední a západní Evropu. Modernizované výrobní zařízení na těžbu a zpracování perlitu je ekologicky velmi šetrné a spolu s novou výrobní linkou na výrobu expandovaného perlitu v Praze dává společnosti silnou pozici na evropském trhu. 

Kdo perlit těží a zpracovává?

V roce 2015 vytvořil koncern KNAUF spolu s LB Minerals, a. s., společný podnik pod názvem LBK Perlit, s. r. o., se sídlem v Lehôtke pod Brehmi na Slovensku. Jedním ze dvou jednatelů je i ing. Radek Bedrna, jednatel společnosti KNAUF Praha, s. r. o. Společnost LBK Perlit investovala částku téměř 200 mil. Kč do nákupu dolů, technologií a modernizace výrobních zařízení na výrobu surového perlitu v Lehôtke pod Brehmi. Další nezanedbatelné investice dala společnost na nákup nové výrobní linky na expandaci surového perlitu umístěné v areálu pražského závodu KNAUF Kbely. Vznikl tak jeden z nejmodernějších technologických provozů tohoto druhu na světě. Od 1. února 2016 probíhaly kompletní zkoušky a uvedení zařízení do zkušebního provozu proběhlo 15. května 2016.

Autor: Jana Tulachová

Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku