Sdílet
 

Technické zázemí je srdcem každého domu

Datum vydání: 24.07.2012 | autor:

Při plánování bydlení musíme stejně jako při stálém provozu obývaného domu myslet na dobrou funkci všech složek technického zázemí staveb. Konkrétně do této kategorie řadíme také žumpy, jímky, domovní čistírny odpadních vod, vodoměrné šachty, kanalizační šachty, čerpací jímky a septiky. Tedy vše, co souvisí s hospodařením s vodou - pitnou, užitkovou a odpadní. Moderní zařízení nabízí efektivní provoz a uživatelský komfort.

Domovní čistírna odpadních vod Domovní čistírna odpadních vod
Domovní čistírna odpadních vod
Plastová jímka umístěná v zemi Plastová jímka umístěná v zemi
Plastová jímka umístěná v zemi

Domovní čistírny odpadních vod (ČOV)

K čištění odpadních splaškových vod se využívají domovní čističky odpadních vod. Typické jsou pro rodinné domy, dvojdomky i pro domy v řadové zástavbě. Čistička vytváří kompletní technologický celek s několika čistícími zónami a filtrem, jehož výstupem je kvalitě vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu. Základ čištění stojí na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur, jehož výsledkem je vhodný způsob biologického rozkladu i odolných látek. Čističku umísťujeme v bezprostřední blízkosti domu. Odtok ústí do kanalizace nebo se shromažďuje v jímce a používá se k zavlažování.

Žumpy – jímky

Žumpy slouží k zachycení splaškových a ostatních vod, které obsahují škodlivé látky. Pro menší zdroje (rodinné domky, chaty, menší provozovny) se používají tehdy, pokud není možnost použít čistírenské zařízení (čov nebo septik) nebo jiný způsob vypouštění odpadní vody (např. do kanalizace). Jímky se vyrábí většinou kruhového nebo oválného tvaru. Uzavřenou vodotěsnou nádrž koupíme buď v provedení se svislými žebry, nebo jako sendvičovou jímku. Objem akumulačního prostoru žumpy závisí na počtu připojených obyvatel a na průměrné denní spotřebě vody v litrech na obyvatele. S volbou správné velikosti zařízení nám poradí odborníci.
Litinový poklop kanalizační šachty Litinový poklop kanalizační šachty
Litinový poklop kanalizační šachty

Septiky

Septiky se používají pro čištění odpadních splaškových vod. Čištění zde probíhá na principu vyhnívání kalu, který se usazuje na dně dvou nebo tříkomorového septiku. Čištěná voda se přivádí potrubím a pokračuje skrz systém příček a norných stěn, aby došlo k oddělení kalu od čisté vody. Podle potřeby se usazený kal odčerpává.

Vodoměrné šachty

Vodoměrné šachty jsou určeny k umístění vodovodních přípojek mimo budovu. Realizují se tam, kde nelze umístit vodoměr přímo do budovy, nebo pokud je místo vstupu vodovodní přípojky vzdáleno od hranice nemovitosti více než 10 metrů. Vodoměrné šachty se dodávají v pochozím i pojízdném provedení.

Kanalizační šachty

Kanalizační šachty – klasické nebo segmentové - se používají tam, kde je nutné zajistit vodotěsnost kanalizace. Šachtu zakrývá plastový, litinový nebo ocelový poklop.

Čerpací jímky

K vybudování čerpacích stanic znečištěných odpadních vod se používají plastové čerpací jímky. Uplatní se všude tam, kde nelze kvůli vysoké hladině podzemních vod nebo kvůli členitosti terénu použít klasickou gravitační kanalizaci. Čerpací jímka s čerpací jednotkou zajistí dopravu čerpané tekutiny až na požadované místo gravitační kanalizační přípojky.

Zdroj: www.azrealplast.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
REALPLAST s.r.o.

REALPLAST s.r.o.

Český Brod, Český Brod, Žižkova 1314, 28201
Tel: 321 622 549
Web: http://www.azrealplast.cz
E-mail: arealplast@seznam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

REALPLAST s.r.o.

Český Brod, Český Brod, Žižkova 1314, 28201
Tel: 321 622 549
Mobil: 602 245 778
Web: http://www.azrealplast.cz
E-mail: arealplast@seznam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Technické zázemí je srdcem každého domu"

Celkem komentářů: 1

Pochvala 06.08.2012, 10:26:18

Stručný a jasný přehled. http://www.cisteniodpadnichvod.cz/

Přidat nový komentář k  "Technické zázemí je srdcem každého domu"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE