Konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: digitalizace_stavební právo bude klíčovým bodem doprovodného programu pro profesionály ze stavebnictví v první den konání veletrhu FOR ARCH. Dne 17. září před desátou hodinou otevře v PVA EXPO PRAHA debatu k zásadním tématům týkajícím se blízké budoucnosti odvětví, a to digitalizaci stavebnictví a rekodifikaci stavebního práva. 

Vize nové podoby stavebního zákona je jasná: Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení a také jedno úložiště dat včetně jednoho výkladu stavebního práva a další zjednodušení. To je cílem nového stavebního zákona, na který čeká Česko přes 20 let a jehož věcný záměr schválila na jaře vláda. Toto téma bude také jedním z pilířů odborné konference při stavebním veletrhu FOR ARCH. „Projednat a prosadit takto radikální změnu současného stavu legislativy v oblasti stavebnictví je velmi složité a hledání kompromisů obtížné, je to ale také nesmírně důležité pro další rozvoj České republiky. Ráda bych poděkovala všem resortům a dalším organizacím a institucím za vstřícný a konstruktivní přístup při přípravě a projednání návrhu věcného záměru,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, která se zúčastní TECHNOLOGICKÉHO FÓRA jako jedna z členů panelové debaty.

V brzkou rekodifikaci českého stavebního práva doufají významné stavební i investorské společnosti, podnikatelé i samotní odborníci z oboru stavebnictví. „Stále neztrácíme víru, že se administrativa spojená s vydáním stavebního povolení zefektivní a zjednoduší. Debat a slibů okolo rekodifikace stavebního zákona jsme slyšeli mnoho a nyní se těšíme, že konečně přijdou i reálné činy. V době, kdy se skloňuje pojem BIM na všechny způsoby, v době, kdy se k BIMu hlásí téměř všechny dotčené orgány státu a samosprávy, je více než smutné sledovat, jak neefektivně a zdlouhavě probíhá stavební řízení. Chápeme, že historicky udělených kompetencí se jednotlivé resorty nerady zbavují. Proto je tak složité stavební řízení pro investory zjednodušit, ale pevně věříme, že se alespoň podaří zřídit jedno kontaktní místo, kam stavebník předá kompletní dokumentaci a které pak následně samo osloví jednotlivé dotčené orgány. Jakmile přejde činnost spojená s obíháním úřadů na úřady samotné, situace se vyřeší sama. Úřady a instituce budou samy motivovány hledat efektivnější cestu,“ říká Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

Druhým tematickým pilířem největšího setkání odborníků ze stavebnictví v Česku bude také digitalizace stavebnictví a s ní související nové technologie, trendy, nebo postupy. „Na trhu uspěje ten, kdo odhadne budoucí trendy. Podnikatelů s vizí a realizační schopností ve stavebnictví je u nás velké množství a zdaleka nejde jen o korporace. Velkým tahounem regionů začínají být menší rodinné firmy, včetně toho, že jsou nositeli nejpokročilejších technologií. Proto jsme jim na vládě dali zelenou a stali jsme se jednou z osmi zemí Evropské unie, která jim připravuje legislativní podporu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, jehož resort bude na konferenci rovněž zastoupen. Jako člen panelové debaty s odborníky vystoupí náměstek pana ministra Eduard Muřický.

V panelové debatě se setkají politici a odborníci

V úvodu konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM, kterou organizátoři slavnostně zahájí 17. září v 9.30 hodin v Kongresovém sále Vstupní haly II, se účastníci seznámí s aktuálním vývojem ve stavebnictví z pohledu Petry Cuřínové z Českého statistického úřadu, krátce pohovoří také prezident SPS v ČR Jiří Nouza. Po desáté dopolední hodině začne úvodní diskuse, jež se zaměří na rekodifikaci stavebního práva a digitalizaci stavebnictví. Účast v diskusním panelu přislíbili kromě ministryně Kláry Dostálové a náměstka ministra průmyslu a obchodu Eduarda Muřického také předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl, první náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček, director KPMG Mojmír Hampl nebo Dušan Kunovský z Central Group. Do debaty se zapojí i předseda ČKAIT Pavel Křeček, předseda ČKA Jan Kasl, František Korbel ze společnosti HAVEL & PARTNERS nebo Tomáš Prokeš z České agentury pro standardizaci.

Od 12 hodin začne v Kongresovém sále blok Digitalizace stavebnictví – vize a současnost. Představí se řada odborníků s prezentacemi zabývajícími se tematikou digitalizace stavebnictví a BIM – jeho praktické uplatnění, digitalizace na konkrétních realizacích a vize budoucnosti. Na jaké přednášky se mohou účastníci těšit? Téma Koncepce digitalizace stavebního řízení a územního plánování představí Vendulka Zmeškalová z MMR, Digitální technická mapa pro podporu digitalizace stavebnictví a veřejné správy bude tématem Leoše Svobody z czBIM, Petr Matyáš z czBIM bude hovořit o Digitalizaci stavebního povolení a jeho možnostech, životním cyklu dat. Michal Postránecký z Co-Founder of Synopcity.com se zaměří na Digitalizaci a plánování města, Jaroslav Synek z Metrostavu na digitální model stavby pro přípravu, realizaci a provoz, Martin Hrdlička z APG se zaměří na garantovaná data – základ digitalizace. Václav Švub z ABB uvede Technologické trendy a inteligentní budovy zítřka již dnes. Více na: www.forarch-forum.cz

Lucie Bártová, Senior PR manažerka, bartova@abf.cz