Tepelně-izolační materiály Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky Dříve než se zaměříme na porovnání ceny nízkoenergetické montované dřevostavby a domu zděného při srovnatelných tepelně izolačních vlastnostech, zmíníme se ještě krátce o tepelně-izolačních materiálech používaných v nízkoenergetických montovaných dřevostavbách. Ztráta tepla z domu probíhá prostřednictvím obvodového pláště domu a otvory v něm. Je tedy důležité, aby obvodový plášť měl co možná nejmenší plochu a dbát na dosažení co nejlepších tepelně izolačních paramatrů všech prvků obvodového pláště – střechy, podlahy, obvodových stěn, ale i oken a dveří.

Nejlepší tepelně izolační parametry u střechy, podlahy a obvodových stěn nám umožní masivní zateplení, u oken a dveří toho docílíme vhodnou volbou zasklení a rámů. Plášť domu by měl být co nejjednodušší bez zbytečných zákoutí, často ve tvaru půdorysu obdélníku nebo čtverce.
I vnitřní dispozice domu by měla být vzhledem ke snadnému přenosu energií bez zbytečných komplikací. Z hlediska izolací nesmíme opomenout kvalitně provedenou vzduchotěsnost obvodového pláště, aby tzv. nedocházelo k profukování domu, provedení kvalitní párotěsné zábrany uvnitř domu a difúzně otevřené střešní folie.

K níže uvedeným tepelně-izolačním materiálům lze obecně říci :
Izolace z minerální plsti a skelná vata je vhodná zejména na obvodové stěny a stropy montovaných nízkoenergetických domů, ale je nutno navrhnout a provést velmi kvalitní parozábranu. Jedná se o izolační materiál vyrobený tepelnou úpravou z přírodních surovin, zejména z čediče (čedičová vlny) nebo skla, či křemičitého písku (skelná vata).
Skelná vata je, zejména ve fázi tavby, velmi energeticky náročná. Je to materiál odolný proti hlodavcům a hmyzu a nepodléhá biologickému rozkladu, nicméně není vhodná do míst s vysokou vlhkostí. Manipulace se skelnou vatou vyžaduje velkou opatrnost, protože ostrá a tenká vlákna snadno pronikají do kůže a způsobují bolestivé záněty.

Pěnový polystyren je sice jedním z nejlevnějších a nejpoužívanějších izolačních materiálů, ale proti jeho použití hovoří řada praktických i ekologických argumentů. Především pěnový polystyren je sice velmi levný, ale může podléhat zkáze rychleji než samotná stavba, a je málo odolný proti vlhkosti a tlaku. Výběrem vhodných druhů pěnového polystyrenu (z hlediska přípustného zatížení v tlaku) lze ovšem zajistit kvalitní tepelnou izolaci.

Extrudovaný polystyren je oproti pěnovému dražší, ale také odolnější. Vyrábí se v různých druzích dle pevnosti v tlaku a proto lze vybrat vhodné výrobky pro různé způsoby. Výroba polystyrenu velmi výrazně zasahuje životní prostředí ve všech svých fázích. Hlavní surovinou je ropa, která se složitou chemickou reakcí mění na styren (jedovatý karcinogen) a odpadní pentanové a styrenové emise.
Polyuretan je umělý materiál s mimořádně dobrými izolačními vlastnostmi. Jeho výroba představuje pro životní prostředí velkou zátěž zejména kvůli vysoké energetické náročnosti zpracování ropy a produkovaným škodlivinám (polyizokyanáty, fosgen, oxid propylenu).

Parozábrana, protivětrná izolační folie a difúzně otevřená folie je nutnou součástí všech prvků obvodového pláště. Mimořádný význam má kvalitní parozábrana zejména při použití tepelné izolace z minerální plsti v nízkoenergetických montovaných dřevostavbách.

Některé méně používané tepelně-izolační materiály:
Expandovaný perlit je jedním z produktů pocházejících z tzv. přírodního skla (stejně jako skelná vata a pěnové sklo). Proto je pochopitelně odolný proti hmyzu, hlodavcům, plísním a nepodléhá biologickému rozkladu. Díky velmi poréznímu povrchu dokáže regulovat vlhkost a je hypoalergenní.

Papírové vločky (známé také jako klimatizér) se vyrábí recyklací novinového papíru a jsou oblíbeným izolačním materiálem ve skandinávských zemích a v Kanadě. Ačkoliv nejsou vhodné do výrazně vlhkých míst, jsou levné a relativně šetrné k životnímu prostředí.

Ovčí vlna - v současné době je na trhu vlna tuzemská (z valašských ovcí) a také vlna pocházející z Austrálie a Nového Zélandu. Ovčí vlna je izolačním materiálem ověřeným přírodou, a proto se pro izolaci domů dobře hodí. Kromě teploty reguluje vlhkost a omezuje hluk. Nevýhodou je vyšší cena.

Pěnové sklo je mimořádně odolný materiál. Je téměř nehořlavé, velmi pevné, nenapadají jej škůdci a nerozkládá se. Je však poměrně nákladné také kvůli velké energetické náročnosti výroby. Nehodí se do vnitřních prostor, protože se při jeho instalaci používají silná chemická lepidla, z nichž se mohou uvolňovat aromatické uhlovodíky. Nepotřebuje vůbec parozábranu, protože v jednovrstvém provedení má faktor difúzního odporu hodnotu m = 70000 a ve dvouvrstvém provedení tvoří nejkvalitnější parozábranu vůbec.

Některé další tepelně-izolační materiály:
Rákos, seno, sláma, konopí, len, bavlna ale také různé cupaniny z textilních materiálů a koberců. Tyto tepelně-izolační materiály se občas používají, jako alternativní, různě upravené.