Nový plot dá pozemku výraz Zděné ploty patří k těm nejstabilnějším, zároveň však poskytují i nejvíce soukromí. Postaveny mohou být z vápenopískových cihel, pálené hlíny, klasických cihel, ale i omítnutých broušených cihelných bloků, kameninových bloků, avšak i kamení a mnoha dalších materiálů. Zděný plot můžeme omítnout, ale nemusíme, záleží na naší představě a materiálu, ze kterého plot stavíme. Některé materiály pak omítnutí zděného plotu přímo vylučují.

Jak jsme už uvedli v úvodu článku, plot (jakýkoli) jasně vymezuje území, které nám patří. Zároveň chrání naše soukromí a plní roli mechanické zábrany před vstupem cizích osob a zvířat toulajících se kolem našeho pozemku. Ploty jsou historicky spjaté s budováním lidských sídel a příbytků. Už první dávnověké osady byly oplocené, kamenné hradby středověkých hradů pak dovedly svou formou a provedením oplocení až do extrému.

Ploty kolem českých pozemků a zahrad ještě donedávna plnily předevší role bezpečnostní a vymezovací. O estetickém účinku se však dalo hovořit jen těžko. Dnes se situace obrátila především díky široké nabídce materiálů nejen pro vybudování sloupků, ale i realizaci výplní. Vhodné a vkusné jsou i kombinace materiálů, kdy nejprve vybudujeme základy a sloupky a část výplně zděného plotu a zbytek (často i větší část výplně) doplníme jiným materiálem. Například sériově nebo zakázkově vyráběnými ploty kovanými, ploty dřevěnými a podobně. Stejně tak můžeme postavit jen sloupky a plot pak bude tvořen výplní z odlišného materiálu.
Před stavbou svého plotu si především musíme uvědomit, že každý zděný plot je hlavně součástí celé parcely a především pak i stavby na ní postavené. Od dávné historie až dodnes v plotech stále převažují dřevo, kámen a cihly. Dnes jsou však ploty hojně doplňované právě kovy, betonem, ale i plasty či dřevoplastovými prkny. Důkazem luxusu potom dodnes zůstává plotová výplň ze zakázkově vyrobených ocelových prutů. Chceme-li ale skutečný originál, můžeme oslovit uměleckého kováře, výrazně si však připlatíme.

Kamenem obkládáme plotovou podezdívku či stavíme ohradní zdi. Z tvarovek však můžeme postavit podezdívky se sloupky či jen sloupky, do kterých umístíme plotovou výplň z rozličných materiálů (kov, dřevo, dřevoplast či jejich kombinace, můžeme však použít i plech). Postavit pohledové zdivo plotu však můžeme i z cihel lícových, vápenopískových, betonových tvarovek či šamotek.
Než začneme plot stavět, musíme nejprve ověřit skutečné rozměry svého pozemku a dohodnout se se sousedy. Pak je možné nakreslit plán, který už počítá s koncovými a rohovými sloupky, vstupní brankou a bránou pro vjezd automobilu. Všechny sloupky musí být stejně vysoké a osazujeme je zásadně svisle.

Ať už se však rozhodneme pro jakýkoli materiál, musíme nejprve zajistit, aby byl plot dostatečně stabilní. Stabilitu pak plotu dává jeho nosná konstrukce, bez ohledu na to, zda je vyzděný celý či vyplněný jinými materiály. Neobejdeme se bez kvalitních základů, kdy bude nejprve nutné vyhloubit těžkou technikou základovou spáru, širší v místě, kde budou umístěné sloupky, počítáme-li s nimi. Sloupek je s výjimkou ohradních zdí nejdůležitějším stavebním prvkem našeho plotu. Je jedno, zda vyrůstá z podezdívky či má samostatný základ, musí však být vždy velmi stabilní. Přitom platí pravidlo, že čím pevnější je sloupek, tím pevnější je i celý plot.
Plot mít sloupky samozřejmě nemusí a může být jen pravidelně vyzděný po celé své ploše. Takovému plotu pak říkáme ohradní zeď. Základy podezdívky, sloupků či ohradních zdí ukládáme až do nezámrzné hloubky (alespoň 800 milimetrů hluboko), pokud však bydlíme ve výše položených oblastech, kde je chladnější klima, jdeme až do hloubky 1200 mm. Zamrzlá voda nesmí v zimě nadzvedávat a tím pádem ničit základy a nosnou konstrukci plotu. Základovou spáru vyléváme betonem, je však vhodné tento beton prokládat kameny, přičemž tak uspoříme na něm. A na škodu takové řešení určitě nebude. Stejně tak je vhodné použít armovací síť či ocelové pruty.

Důležité také je izolovat základy od vyzděné části plotu. Pro první řadu podezdívky plotu pak můžeme použít i betonové tvárnice na způsob ztraceného bednění, které následně vylijeme betonem stejné jakosti, jaký jsme aplikovali do základové spáry plotu.

Nakonec už můžeme zdít předem zvoleným materiálem a až do finální fáze realizovat představu o našem novém plotu. Odhlédneme-li pak od plotů zděných, můžeme samozřejmě zvolit i jiné řešení, betonovat jen sloupky, nikoli základy pro celý plot a použít běžné pletivo. Pletiva se dnes už zásadně liší svými vzory i použitým materiálem. Také pro plot dřevěný postačí jen kvalitně postavené sloupky - zděné, betonové či kovové. To samé platí i pro plech, plast či dřevoplast.
Při stavbě plotů nejběžněji používané materiály:

Betonové základy pro zdivo a sloupky, prokládané či neprokládané kamením a armované armovacím pletivem či ocelovými pruty.

Plastové základy plotu, umístěné mezi jednotlivými sloupky, které svým provedením umožní bez potíží vysekat trávu sekačkou až k hranici plotu.

Železobetonová stěna s pohledovým betonem silným 15 centimetrů. Takový plot je bez jakékoli údržby.

Betonové tvárnice vylité betonem. Plot z nich je opět bezúdržbový.

Zeď postavená z lícových cihel či cihel vápenopískových. Plot z nich je opět bez údržby.
Použít můžeme i panely svařované z pozinkovaného či poplastovaného drátu, které jsou opět bez údržby.

Náš plot ale může být i plastový a z pozinkovaného či poplastovaného drátěného pletiva.

Výplň plotu pak může být dřevěná a tu je nutné ošetřovat pravidelnými nátěry. Běžné jsou dřevěné plaňky, které však mohou být i z dřevoplastu, který jen naopak bezúdržbový.

Výplň plotu však může být i svařovaná z ocelových profilů a litinová či kovaná. V těchto případech plot musíme ošetřovat nátěry.

Naopak bezúdržbový je zase plot s hliníkovou výplní.

A nakonec můžeme plot vystavět třeba i z opracovaných pískovcových kvádrů.