Tlakové zkoušky instalací ušetří peníze

Bezchybná instalace vody, topení, kanalizace i plynu, se prokazuje prostřednictvím tlakové zkoušky. Tato zkouška je nejen nutná k ověření funkčního stavu potrubí, ale je také povinnou součástí dodávky těchto prací. Výsledky potvrdí nejen správnou montáž nového potrubí, ale také mohou odhalit nedostatky stávajícího potrubí. Vhodný zásah a oprava potrubí nám tak mohou ušetřit peníze za unikající vodu, plyn a další.

Tlakové zkoušky musí provádět specialista přesně podle stanoveného postupu. Zkoušky potrubí lze realizovat několika způsoby. Tlakové zkoušky pomocí stlačeného vzduchu jsou z těchto metod nejvhodnější.

Výhodné tlakové zkoušky

Tlakové zkoušky potrubí stlačeným vzduchem jsou v porovnání se zkoušením pomocí vody finančně i časově méně náročné. Vzduch je navíc univerzální element, který lze použít pro potrubí z jakéhokoli materiálu. Tlakovou zkouškou se účinně prověřuje těsnost potrubí. Využívá se nejen při výstavbách, ale také při opravných pracích. Prověřením dokonalé těsnosti potrubí vzduchem může odhalit místa, kterými uniká nebo vytéká voda. Kdo chce mít jistotu, že je potrubí naprosto funkční, a že mu nikde neutíkají peníze, může si prostřednictvím tlakové zkoušky reálný stav ověřit.

Kdy a jak se tlakové zkoušky provádí

Tlakové zkoušky potrubí se provádí v několika případech. Prvním je dokončení výstavby sítě trubek, druhým je kontrola rekonstruovaného systému potrubí. Třetí možností je využití při revizi kanalizace, vedení vody, plynu, topení apod. Zkoušku provádí speciální zařízení na tlakové zkoušky. Přístroj zaznamenává průběh tlaku a převádí jej do digitální formy. Přesné údaje a jejich vyhodnocení lze sledovat na displeji. Zkouška je rychlá a ekonomicky nenáročná. Platná tlaková zkouška trubních vedení musí být provedena důkladně a samozřejmě podle platných českých i evropských norem.

Zkouška vzduchem se provádí ve vyčištěném potrubí, nutná je také možnost přístupu k revizní šachtě.

Nezapomeňte: také potrubní systémy potřebují údržbu a péči, a ačkoli je voda, plyn, topení, i kanalizace standardní samozřejmostí, péče o potrubí a pravidelné kontroly v domácnostech i mimo ně tak samozřejmé bohužel zatím nejsou.

Zdroj: www.betop-bernard.cz