Sdílet
 

Izolace pro úspory a vyšší bezpečnost

Datum vydání: 19.02.2010 | autor:
Nezanedbatelný je i význam technických izolací v oblasti bezpečnosti práce, nebo při odstraňování drobných nerovností. Vybírejte proto vhodného partnera z oboru technických izolací pro výběr materiálu i výpočet úspor, kterých lze použitím vhodné izolace dosáhnout. Nejpoužívanější oblastí, kde technické izolace nachází své uplatnění, jsou různá průmyslová odvětví. Výhody, které se při jejich používání nabízí, však mohou využít i jednotlivci. Největší výhodou moderních izolačních materiálů je jejich velmi široké spektrum vlastností. Mezi nejvýznamnější se řadí bezpečnost a již zmíněné úspory energií a tedy i financí.
Foto: PZ IZOLACE
Foto: PZ IZOLACE
Doporučujeme vždy vybírat z ověřených materiálů a tradičních značek, které jsou na trhu zaběhlé a vyzkoušené. Komplikací může být hlavně pro jednotlivce právě samotný výběr materiálu. Pro orientaci ve velmi širokém sortimentu s klasickými i novátorskými typy izolací je vhodné poradit se s odborníkem.

Úspěšnost a efektivnost technických izolací jsou závislé na dvou hlavních faktorech, první krok spočívá ve správné volbě pro dané prostředí. Výběr materiálu je ale jen jednou ze dvou nejdůležitějších částí úspěšného použití izolačního materiálu. V dalším kroku je nezbytně nutné perfektní provedení izolace.

Úspory energií

Nejvýznamnější vlastností, kvůli které jsou izolace používané, je šetření energiemi. Ta však rozhodně není jedinou. Snížení tepelných ztrát doplňuje výhoda nízké počáteční investice. Izolační materiály nejsou drahé. Kvalitní dodavatel pak kromě úspory energie garantuje i zvýšení bezpečnosti.

Izolacemi můžeme ovlivňovat i povrchovou teplotu zařízení, která bývá buď extrémně nízká, nebo naopak vysoká. Pro požadovaný výsledek volíme z materiálů na základě hodnoty součinitele tepelné voditelnosti. Významnou vlastností kvalitního opláštění pak může být i ochranná funkce. Vnější obal, který izolace na daném potrubí či vedení vytvoří, chrání před poškozením a před nepříznivými vlivy vůbec.
Foto: PZ IZOLACE
Foto: PZ IZOLACE
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Provedení izolací

Optimálního provozu zařízení s využitím izolací lze dosáhnout jedině při správném nadimenzování technické izolace. K nejčastějším chybám patří poddimenzování zvoleného izolačního systému.

Kromě správné volby materiálu záleží také na způsobu uložení izolace. To se provádí souvisle, aby nedocházelo ke vzniku tepelných mostů. Aplikovat izolanty na nečisté nebo dokonce rezavé a špinavé povrchy, je nevhodné a účinnost se tím výrazně snižuje. V případě takových problémů se izolant aplikuje podle postupu, který určuje výrobce.

Správné mechanické ukotvení izolací zaručuje, že nedojde k její deformaci nebo nerovnoměrnému rozložení. Při aplikaci izolantu je třeba zvolit takový plášť, který zároveň umožní pohyb potrubí na základě maximálních vypočítaných teplotních změn. V případě aplikací izolací nesmíme zapomínat ani na kohouty a ventily a bezproblémový přístup k nim. Výhodou izolačních materiálů je jejich flexibilnost. Jsou dodávané na jakýkoli rozměr potrubí a samozřejmostí jsou i různé tloušťky.

Izolace se vyrábí z různých materiálů. Mezi nejdůležitější patří hojně využívaná polyuretanová pěna a minerální vlna. Pro speciální využití je pak určené například skelné vlákno. Významný důraz je kladen také na maximální ohled k životnímu prostředí.
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Vlastnosti izolací

Ideální tloušťku izolace lze nejlépe a nejpřesněji zjistit pomocí speciálního software. Pořizovací náklady na izolace rostou úměrně jejich požadované tloušťce. Nejekonomičtější je taková, u které je součet nákladů na tepelné ztráty a ceny izolačního systému co nejnižší. Tloušťky izolací se navrhují většinou v závislosti na dosažení největších ekonomických úspor, nebo s ohledem na ochranu osob, které se v blízkosti izolovaného zařízení vyskytují. Čím větší je tloušťka izolace, tím vyšší jsou pořizovací náklady. Ty pak nemusí mít vždy požadovanou návratnost, zbytečné předimenzování tedy není žádoucí.

Využití izolačních materiálů

Potrubí
Návlekové flexibilní hadice patří k nejčastěji používaným materiálům izolace potrubí. Hadice se nasune na trubky ještě před jejich instalací. Případně jsou hadice podélně rozříznuté a lze je potom aplikovat i na potrubí již namontované. Spoj se pak přelepuje izolační lepící páskou či speciálním lepidlem nebo sponkami. Plstěné pásy nesplňují izolační podmínky, slouží pouze k absorbování vody na oroseném potrubí. Proto jsou nabízené i speciální izolace s parotěsnou zábranou.

Materiály
Chemickou a tvarovou stálost nabízí lehčený pěnový polyetylen. K jeho charakteristickým vlastnostem patří jemná struktura. Významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci vody na rozvodech a navíc tlumí zvuky. Syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou omezuje ztráty tepla u teplovodních potrubí vnitřních i venkovních instalací. Jeho vlastnosti ho předurčují i k použití u solárních rozvodů, zejména pro UV stabilizaci a teplotní odolnost do 160 oC.
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Foto: PZ IZOLACE, Izolace VZT pro Coca Cola, Praha 9
Pro tepelnou izolaci rozvodů a vytápění sanitárních zařízení všech vnitřních instalací je vhodná návleková polyetylenová izolace, jejíž teplotní rozsah je od –45 do +102 oC. Izolační trubice ze skelné vaty omezují ztráty tepla u vnitřních i venkovních solárních rozvodů. Jejich teplotní rozsah použití je do 350 oC. Sortiment doplňují speciální izolace, mezi které patří izolace z hlinitokřemičitých vláken, která má odolnost do 1.260 oC. Kamennou vlnu se doporučuje použít všude tam, kde nebude teplota přesahovat 750 oC. Pro náročné aplikace se používá tepelná izolace z pěnového skla s odolností od –260 do +430 oC.

Doporučení

Výběr i provedení izolace je vhodné nechat na odbornících. Odborně provedou tepelnou izolaci pro topení, vodovodní potrubí, tepelné a protipožární izolace vzduchotechniku či klimatizaci. V případě nutnosti dodají izolace s povrchovou úpravou, hliníkovým polepem nebo oplechováním. Nárůst cen energií pokračuje a používání vhodných izolačních materiál je první a většinou i nejméně nákladnou cestou, jak dosáhnout ekonomických úspor nejen v průmyslu, ale i u soukromých staveb při izolacích potrubí a vytápěcích systémů.
PZ IZOLACE, s.r.o.

PZ IZOLACE, s.r.o.

Praha, Kolbenova 912/5c, 19000
Web: http://www.pzizolace.cz
E-mail: pzizolace@pzizolace.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PZ IZOLACE, s.r.o.

Praha, Kolbenova 912/5c, 19000
Mobil: 608 833 109
Web: http://www.pzizolace.cz
E-mail: pzizolace@pzizolace.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Izolace pro úspory a vyšší bezpečnost"

Buďte první a napište komentář k  "Izolace pro úspory a vyšší bezpečnost"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE