Speciální elektrické topné kabely nebo topné rohože AEG vyřeší váš problém se zamrzlými okapovými žlaby či ledovkou před vchodem do domu. Pro temperování okapů je možné použít topné kabely DIC, které se vyznačují konstrukcí jednostranného napájení se dvěmi ochrannými vodiči a čtyřvrstvou izolací. Materiál izolace zajišťuje odolnost proti UV záření.

Dva ochranné vodiče umožňují dvojitou zvýšenou ochranu proti nebezpečnému dotyku se samostatným připojením na proudový chránič a ochranné pospojování. Výkon kabelu je 30 W/m a napájecí (studený) konec má délku cca 5 m.

Pro venkovní použití je určen též samostatný topný kabel HC 800. Díky unikátní konstrukci vinutí je zaručena maximální pružnost kabelu při zachování mechanické pevnosti. Kabel je nabízen v měrném topném výkonu 10 a 17 W/m. Na rozdíl od provedení DIC není odolný proti UV záření, proto musí být použit pouze pro temperování venkovních ploch a pod dlažbou.

Pro temperování venkovních ploch je možné použít topné rohože FFH 300, které jsou vybaveny ochranným vodičem a mají jednostranné napájení s délkou napájecího konce 12 m. Výkon této speciální rohože je 300 W/m2. Pro temperování venkovních schodišť je možno využít speciální provedení této rohože o šířce pouhých 30 cm.
Z hlediska snižování provozních nákladů je nezbytné pro spínání a vypínání vytápění použít odpovídající regulaci. Je možné volit levnější řešení pracující s parametrem snímané teploty, doporučené je však použít kombinované čidlo pro vlhkost a teplotu.

Regulátor EM20 má ve spojení s kombinovaným čidlem pro vlhkost a teplotu za úkol včas identifikovat led a sníh a zapnutím rozmrazovacího zařízení uvolnit kontrolované plochy. Pro použití v okapových žlabech, na plochých střechách nebo na parabolických anténách je vhodný snímač ledu EF20RH.

Volné plochy, jako vjezdy do garáží, parkoviště nebo nakládací rampy, je možné kontrolovat pomocí speciálního snímače ledu EF20-6, který je odolný i proti případnému mechanickému zatížení, jako přejíždění a podobně.

Měřící a ovládací systém využívá chování PTC čidla, který nahrazuje pro zjišťování vlhkosti často používané kovové elektrody. Kovové elektrody se mohou znečistit, korodovat nebo být zvnějšku kovovými předměty zkratovány. Vyžadují tedy stálou údržbu. Odběr proudu PTC čidla není ovlivňován pouze teplotou prostředí, nýbrž ve velmi široké míře i skutečností, zda je prostředí suché nebo mokré.

Jestliže se teplotní snímač nachází v nastavené “kritické” teplotní oblasti, uvolní se malý řídicí topný výkon měřícího PTC. Po přibližně 4 minutách “čekací doby” rozezná snímač na podkladě své spotřeby proudu, zda je prostředí suché nebo mokré. Případně existující sníh během této doby roztaje. Je-li identifikováno vlhko, zapne se topné zařízení. Ohřev se vypne nejdříve po uplynutí nastavené “minimální doby ohřevu”. Pokud žádná vlhkost neexistuje, řídící (topný) výkon měřícího PTC se na dobu cca 25 minut vypne.
Kromě horní hodnoty kritického teplotního rozsahu (-3 až +5 oC) je možné nastavit také spodní hodnotu mezi –5 a –25 oC. Lze totiž uvažovat, že například při použití ve spojení s temperováním okapového žlabu při venkovních teplotách menších jak -12 oC se již nemůže tvořit led odtékající vodou ze střechy do žlabu. To výrazně šetří provozní náklady.

Zajímavou alternativou pro zajištění nezámrznosti potrubních rozvodů, případně okapů, je tzv. samoregulační kabel SLH. Pro izolaci vícežilového měděného vodiče je použit samoregulační polovodičový topný prvek, který udržuje teplotu na nezámrzné úrovni bez nutnosti připojovat regulátor.

Bližší technické a cenové údaje nejen o výše uvedených výrobcích, ale i kompletním sortimentu přístrojů pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění vám rádi na vyžádání zašleme. Kontakty najdete ZDE.

No-Frost systémy od AEG, to je jistota pro váš dům.
STIEBEL ELTRON spol. s r.o. Poslat poptávku