Sdílet
 

Tři nejčastější chyby při zateplování fasád

Datum vydání: 11.11.2013 | autor:

Odborníci často diskutují o kvalitě zateplovacího systému a investoři jejich debaty se zájmem sledují.

Nevhodný výběr materiálu ladky XPS použitý na sokl Nevhodný výběr materiálu ladky XPS použitý na sokl
Nevhodný výběr materiálu ladky XPS použitý na sokl
Ať už jsou argumenty odborníků jakékoli, jejich poznatky lze shrnout do tří základních bodů; investoři často podceňují výběr materiálu, technologický postup nebo nutnost technického dozoru na stavbě. Přitom pro vybudování zateplovacího systému s dlouhou životností jsou tato rozhodnutí klíčová.

1. Výběr materiálů

Celková životnost zateplovacích systémů je závislá na všech kompozitech. Proto je důležité vybrat materiály, které jsou ve vzájemné souhře a hodí se, například z důvodů větrání zdiva pro daný dům. U zateplovacích systémů je základním předpoklad pro dlouhou životnost a bezporuchovost přilnavost lepící vrstvy na vnitřní i vnější straně izolantu. Při lepení polystyrenu na fasádu se musí povrch desek při delším vystavení povětrnostním podmínkám obrousit, aby se odstranily nečistoty a mastnoty usazené na povrchu a také vrstva degradovaná vlivem UV záření. U minerální vaty, která má vláknitý a strukturovaný povrch, tento krok naopak nutný není. U standardních minerálních desek je potřeba nejprve vtlačit lepidlo do desky a spojit tak tenkou vrstvu vláknité struktury desek s lepidlem a až poté nanést hrubší vrstvu lepidla pro samotné lepení na stěnu. Bohužel v praxi se dodržení tohoto postupu velmi často opomíjí. Dochází tak k degradaci systému, prasklinám, odlepování armovací vrstvy nebo jiným defektům.

Doporučení:

Jednou z možností jak dosáhnout pevného přilnutí a předejít zmíněným defektům  jsou fasádní minerální desky s nástřikem. Už z výroby aplikovaný silikátový nástřik slouží jako adhezní můstek mezi lepidlem a minerální vatou.
Důsledky tzv. lepení na buchty bez rámečku Důsledky tzv. lepení na buchty bez rámečku
Důsledky tzv. lepení na buchty bez rámečku

2. Nedodržení technologických postupů

Se zateplováním fasád v České republice se můžeme řadit mezi rekordmany co do spotřeby izolací na 1 obyvatele. Na druhou stranu co do kvality a správnosti provádění máme pořád co dohánět. Typickým příkladem je lepení „na buchty“ u menších staveb, kde chybí technický dozor investora.

Dalším příkladem může být nezakrytá fasáda, respektive lešení. Sluneční záření, které dopadá přímo na povrch izolantů, je zásadním problémem hlavně u šedého polystyrenu. Vysoká teplota povrchu desek způsobuje sublimaci tj. úbytek hmoty materiálu a zároveň má podstatný vliv i na hydratační proces lepící stěrky, tzv. zrání omítky. Při rychlém vyschnutí stěrky dojde k tzv. sprahnutí, tedy nedojde k chemické reakci nutné k dosažení pevnostních charakteristik stěrky. Stěrka se tak při dotyku drolí a předčasně opadává.

Doporučení:

Technologický postup stanovuje výrobce materiálu a není problém získat u něj veškeré potřebné materiály. Při výběru realizační firmy se také vyplatí ověřit, jaká školení jejich zaměstnanci absolvovali, (například kurzy Zateplování v praxi nebo Akademie zateplování).

Výše popsaný problém s vysokou teplotou povrchu izolace při stěrkování lze řešit vedle zastínění lešení také použitím fasádních desek s bílým silikátovým nástřikem, který díky barvě snižuje povrchovou teplotu desek vystavených přímému slunečnímu záření až o 20 °C.

3. Absence kontroly

Již zmíněný a zcela zásadní problém v případě zateplování fasád vzniká v okamžiku, kdy investor pro úsporu několik desítek tisíc korun, nechce technický dozor. Je především na projektantech, aby přesvědčili své zákazníky, že technický dozor a doporučené materiály nejsou jen vyhozené peníze, ale efektivně vynaložené prostředky, které se vrátí v podobě dlouhodobě fungujícího zateplení.

Zdroj: www.knaufinsulation.cz
Knauf Insulation, spol. s r.o.

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Tři nejčastější chyby při zateplování fasád"

Buďte první a napište komentář k  "Tři nejčastější chyby při zateplování fasád"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE