Typovým domem měsíce března 2019 se stal EKORD 141gYX

Stovky úspěšných realizací a dva domy roku jsou nejlepší referencí bungalovů EKORD. Každé architektonické řešení bungalovu EKORD je vždy zpracováno „na míru,“ nikdy jako „typový“ projekt, který je třeba vždy(!) přepracovat a dopracovat a zakoupenou „levnou“ dokumentaci vyhodit.

Rodinné domy (RD) se staví v lokalitách se zásadně rozdílnými statickými podmínkami (hydrogeologické, seismické, sněhové, atd.), tepelně technickými (teplotní oblasti, atd.), požárními, akustickými, atd. Proto bývá mnoho parametrů předimenzovaných nebo, co je horší, poddimenzovaných. Rozdílné jsou vždy i velikosti, tvary a sklony parcel, z jiných stran je přístup, přípojky (jiné přípojky a tedy jiné vnitřní instalace), na jinou stranu jsou optimální výhledy, atd., atd. Zdánlivě drobné požadavky investora na úpravy řešení vyžadují rovněž zásadní změny „typového“ projektu. U bungalovů EKORD se až po vytvoření architektonického řešení na míru parcele a investorovi začnou řešit na konkrétní podmínky základy, přípojky, instalace, atd. Předejde se tak řádově dražším změnám v průběhu stavby a hodnota RD „na míru“ bývá od stejně kvalitního projektanta vždy vyšší.

Většina projektů RD má navíc podkroví nebo patro, což může nejen u seniorů nebo budoucích maminek významně znehodnotit kvalitu bydlení, proto RD EKORD jsou téměř vždy přízemní.
Většina běžně nabízených projektů má okna pokojů na více stran, většina parcel však má malou šířku, takže například okna ložnic jsou pak u plotu souseda nebo do ulice. Bungalovy EKORD mají okna pokojů do největšího prostoru zahrady, do soukromí, zeleně, pokud možno k nejlepším výhledům a k nejlepšímu oslunění. U větších bungalovů EKORD se s výhodou používají půdorysné tvary „L“ (atrium, soukromí, menší šířka, atd.), půdorysná zešikmení (užší a kratší chodby, lepší ergonomie bytu, lepší výhledy) a další pokoje se samostatnou koupelnou (i vstupem) na jiném křídle domu než je ložnicová část bytu (host, pracovna, rodiče, atd.)

Garážování se řeší vždy individuálně podle parcely přístřeškem nebo garáží (jako součást půdorysu přízemí, mimo půdorysu přízemí, pod domem).

Architektonická řešení EKORD jsou provázána s konstrukčním systémem EKORD, jehož parametry jsou většinou výrazně nad hodnotami doporučovanými pro pasivní RD (posouzeno špičkovými odborníky). Důležitější však je hygienické hledisko, které je na prvním místě (minimum chemie, větrání, atd.).

Dokumentace ke stavebnímu povolení je zpracovávána se spolupracujícími projektanty, stavění na klíč zajišťují autorizované stavební firmy, které standardně zvládají i nejtěžší podmínku pro dotaci z programu Nová zelená úsporám – Blower door test. Bungalovy EKORD se staví často i svépomocí (a dosahují též na dotace!), nejlépe za asistence stavebního dozoru se zkušenostmi s konstrukcemi EKORD.

Dispozice bungalovu EKORD 141gYX

 • Stavba na pozemku: samostatně stojící
 • Typ konstrukce: zděné 
 • Počet osob: 5
 • Obytných místností: 5
 • Nadzemních podlaží: 1
 • Zastavěná plocha: 141 m2
 • Užitná plocha: 110 m2
 • Obytná plocha: 81 m2
 • Obestavěný prostor: 775 m3
 • Sklon střechy: 35°
 • Tvar střechy: valbová
 • Výška hřebene: 6,25 m
 • Orientace hlavního vstupu: SZ, S, SV, V
 • Cena realizace domů EKORD: od 4.230.000,-Kč *
 • Cena projektu domů EKORD: od 35.250,-Kč **
* Cena realizace je obdobná jako u jiných domů podobné velikosti a podobných parametrů. Určí ji dodavatel podle podmínek parcely, způsobu výstavby (od svépomocné výstavby až po dodávku na klíč) a standardu zvoleného investorem, což má podstatně větší vliv na cenu než zvolený konstrukční systém, který je ale zásadní z hlediska kvality RD. Uvedená cena je cena NA KLÍČ, se základy (na rovině), včetně DPH.
** Uvedená cena projektu platí při dodávce autorizovaným dodavatelem.


Podrobnější informace najdete na www.ekord.cz nebo také ZDE.

Betontvar - VIKO s.r.o. Poslat poptávku