Umí klimatizace také topit? Možnost využití klimatizačních jednotek rovněž k topení a přitápění je poměrně málo známá, přestože je touto funkcí vybavena značná část sortimentu klimatizačních zařízení. Klimatizační jednotky byly původně určeny pouze k vytvoření příjemného klimatu v interiérech při vysokých venkovních teplotách.

Klimatizační jednotky s topením pracují na principu tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Alternativa topení prodloužila dobu možného využití klimatizačního zařízení až na 300 dní v roce a tím zefektivnila investici do koupě klimatizace. V létě chladí, v zimě topí.

Jak topení pomocí klimatizačního zařízení funguje?

Principiálně jde o možnost reverzního chodu – tepelného čerpadla, kdy je pomocí čtyřcestného ventilu obrácen směr proudění chladiva. Tím se změní i směr přečerpávání tepla a jednotka topí.

Tento způsob topení je energeticky velmi účinný a tudíž velmi ekonomický, neboť k vytápění se využívá „nízkoenergetické“ venkovní teplo a elektrická energie slouží pouze k pohonu tepelného čerpadla. Poměr množství takto vyrobeného tepla a elektrické energie spotřebované k jeho získání je vyjádřena tzv. topným faktorem.

U klimatizačních jednotek s tepelným čerpadlem je jeho hodnota průměrně 3. To znamená, že např. jednotka s elektrickým příkonem 1 kW odevzdá stejné množství tepla, jako jiné topné zařízení o výkonu 3 kW.

Klimatizaci s tepelným čerpadlem je možno bez úprav používat při venkovních teplotách nad 0 0C. Při nižších teplotách je třeba učinit opatření pro zachování spolehlivého a bezproblémového chodu.

Instalací venkovní jednotky klimatizace do dobře větraných prostor půdy nebo stodoly je možné docílit prodloužení sezóny použití klimatizace, pak je možné pomocí klimatizace topit i během celého roku.
chladí, topí, odvlhčuje
přijatelná cena
jednoduché a ekonomické doplnění Vašeho původního topného systému
rychlá návratnost investice
možnost využití sazby el. energie pro tepelné čerpadlo
snadná regulace s možností nastavení individuálního režimu pro každou místnost (topení, chlazení, ventilace, odvlhčování, programovatelný časovač apod.)


pokles účinnosti při nízkých venkovních teplotách, podmiňující bivalentní řešení topného systému
nelze využít pro ohřev teplé užitkové vody

Topení pomocí klimatizace s tepelným čerpadlem má svá specifika, která je nutno při projekci topného systému respektovat. Při správném návrhu tohoto způsobu topení lze ročně uspořit více, než 50% nákladů na vytápění.

Neocenitelné je využití klimatizace v přechodném období, kdy ještě nedošlo ke zprovoznění centrální otopné soustavy nebo kotle. Pomocí klimatizace si zapnete topení pohodlně dálkovým ovládáním z Vaší pohovky.