Uniká světlovody z vytápěných interiérů teplo? Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Světlovody prochází z interiéru přes různá teplotní prostředí až mimo dům, kde jsou nejčastěji na střeše umístěné průsvitné kopule, kterými světlovody jímají světlo. A stejně jako v případě oken a světlíků jsou i světlovody zatíženy výkyvy teplot a vlhkostí. Ovšem na rozdíl od střešních oken není světlovod plošnou konstrukcí s malými vzduchovými dutinami. Jako na okno na světlovod prostě nahlížet nemůžeme. Tepelný most nemůže v případě světlovodu vzniknout jen v místě průchodu obálkou budovy, ale v celé délce jeho vedení. 

Ovšem důležitá je také maximální průchodnost světla. Proto musí být dosaženo vyvážené bilance energetických ztrát a průchodnosti světla. Při použití izolačního dvojskla vloženého do vedení světlovodu přitom dojde k poklesu světelného toku o 20 až 30%. Problém vyvažuje použití kopulí s optickými hranoly, kterými je usměrňováno i světlo z ostrých úhlů do úzké trubice světlovodu.

Dalším specifikem světlovodu je uzavření velkého množství vzduchové masy, na kterou působí řada faktorů (vliv sálání tepla/chladu přes transparentní prvky, teplota a množství vlhkosti uzavřeného vzduchu, míra jeho výměny v uzavřených dutinách, působení teplot v místě průniku stavební konstrukcí, samovolné proudění vzduchu vyvolané netěsností, působení tepelného potenciálu slunečního záření na jednotlivé povrchy systému, střídání teplých a studených cyklů v průběhu dne a noci). Nejkritičtější je však riziko vzniku kondenzátu, proto je také třeba zabránit tepelným mostům v celé délce vedení světlovodu. 
Právě z tohoto hlediska není zdaleka jednoznačným řešením vložení izolačního skla. Tepelný most se prostě může vyskytnout kdekoli jinde, rizikových úseků pro vznik rosného bodu je více. Tepelně dynamické změny působí na celý systém v celé jeho délce včetně všech dutin, a proto ani vložením izolačního dvojskla nemusíme zamezit vzniku kondenzace.

Netěsné světlovody ukázaly v praxi, že vlhkost, která vniká do dutin světlovodu procházejícího teplotně odlišnými částmi stavby, zkondenzuje bez ohledu na přepažení někde v délce vedení světlovodu. Čili přepažení izolačním dvojsklem řešením není. Opět to dokazuje, že tepelným mostům je třeba zabránit v celé délce vedení světlovodu. Proto je třeba sledovat celkovou těsnost světlovodu od difuzéru až po kopuli, samozřejmě za užití tepelně izolační vložky (ať už jakékoli). Izolační vložka musí být nadstandardním izolačním prvkem světlovodu, který sníží jeho tepelnou ztrátu.

Aby to ale nebylo až tak jednoduché, solidní výrobce dá na výběr mezi základní a vícekomorovou verzí světlovodu, v obou případech je však celý plášť zateplen a je zachována dlouhodobá záruka na nekondenzaci.

Základní verze světlovodu Solatube®

Základní verze světlovodu Solatube® je vybavena dvojitým difuzérem s izolační akrylátovou vložkou, akrylátovou kopulí, která odolává promrzání i prohřívání světlovodu a kompozitně složenou stěnou světlovodu COOL TUBE o více polymerických vrstvách.

Dvojitý stropní difuzér s akrylátovou vložkou dosahuje nízké tepelné vodivosti a je těsně napojen, čímž je dostatečně eliminován přenos tepla do světlovodu. Teplý interiér je tak oddělen od chladnějších částí stavby, kterými světlovod prochází. Spárová stropní příruba umožňuje parotěsné napojení izolační vložky na trojité těsnění a minimum styčných ploch stropní příruby se světlovodem eliminuje přenos tepla na samotnou trubici.

Akrylátová kopule odolává promrzání i prohřívání světlovodu díky nízké tepelné vodivosti ze všech materiálů nejlépe. Kopulový kroužek s pryžovým závojem zabraňuje přenosu teplot z kopule na trubici a umožnuje vzduchotěsnou fixaci kopule, která překrývá šrouby držící světlovod.

Kompozitní složení světlovodné stěny Cool Tube o více polymerických vrstvách umožňuje významnou redukci tepelné vodivosti, která zamezuje vzniku rosného bodu v místě průchodu izolační obálkou budovy. Technologie Cool Tube snižuje celkovou energetickou ztrátu trubice a zároveň redukuje přenos tepla způsobený infračerveným zářením o více jak 50%.

Nízkoenergetická verze světlovodu Solatube® Climate Control

Pokud jsou do světlovodu zaintegrovány izolační doplňky, můžeme jej použít i v oblastech s větší tepelnou zátěží (kde je více chladno či naopak). Tyto doplňky lze při výrobě světlovodu použít samostatně do konkrétní skladby, nebo jako komplexní soubor. Světlovody Climate Control nabízí až pět izolačních vrstev, ale na zakázku i více. Climate Control v sobě integruje doplňky jako vložení vnitřní tepelně izolační kopule, více vnitřních tepelně izolačních vložek a pryžové těsnění Flashing Insulator.

Vnitřní tepelně izolační kopule vytvoří další izolační předěl, který umožní vznik nové vzduchové dutiny. Vznikne dvojitá kopule, která snižuje množství energetických ztrát i zisků světlovodu na minimum. Vnitřní kopule je určena do míst s extrémními výkyvy počasí, vysokým úhrnem sněhových srážek a vysokou rychlostí větru, čili u nás především do hor.

Vnitřní tepelně izolační vložku je možné umístit samostatně, nebo ve větším počtu. Účinný tepelně izolační předěl též umožní vznik dalších vzduchových dutin, které sníží celkový prostup tepla. Vnitřní tepelně izolační vložka zároveň eliminuje veškeré proudění vzduchu v tubusu.

Pryžové těsnění Flashing Insulator, to je vlastně izolační límec, který se použije v místech, kde světlovod prostupuje střešním pláštěm. Lze jej umístit ze spodní strany střešního lemování, kde zamezí únikům tepla a možnému vzniku kondenzace v nadstřešní části světlovodu. V zateplených střešních pláštích se umístí tak, aby byl přimknut ke světlovodu a zároveň k střešní fólii, izolaci či záklopu. Pryžové těsnění Flashing Insulator zamezuje tepelným únikům samotným stavebním otvorem, kterým světlovod prochází.
WT - Windows Tomorrow, s.r.o. Poslat poptávku