Unikátní rodinné domy EKORD Zobrazit fotky zobrazit 8 fotek

Představujeme architektonická řešení rodinných domů EKORD, která jsou vždy na míru - nikdy typová a nebo opakovatelná. Domy EKORD jsou bezbariérové – nepotřebují schodiště, které může výrazně snížit kvalitu bydlení v penzijním věku (i čtvrtina až třetina života), tak i osobám se zdravotním omezením, budoucím maminkám a malým dětem. Domy EKORD jsou též atriové, s mnohem větší mírou soukromí, s větší ochranou před nepříznivým počasím a s nejkvalitnějším propojením s přírodou, kdy je umožněné bydlení v zeleni. A nakonec mají tyto domy obytné místnostmi orientované pouze do nejhodnotnějšího prostoru zahrady - ve směru nejlepšího výhledu do krajiny a nejlepšího oslunění. Čili nedíváte se k sousedům či do ulice, což by kvalitu bydlení výrazně zhoršilo.

Vícegenerační řešení

Domy EKORD též nabízí vícegenerační řešení (dvougenerační a třígenerační). Ložnice s příslušenstvím lze umístit na obě křídla domu a obytnou část lze ponechat uprostřed dispozice. Takové řešení je výhodné pro rodiče s většími dětmi a pro bydlení se starými rodiči. Praxe též ukázala, že je výhodné umístit u ložnice (ložnic) na jednom z křídel domu komě koupelny i samostatný vstup, čím se zvyšuje soukromí obyvatel domu, nebo je umožněno využití části domu například k podnikání. Klasické uspořádání všech ložnic do jednoho křídla a obytné části do druhého křídla atriového domu tvaru 'L' je výhodné pouze u domů s menším počtem ložnic a je vhodné třeba pro rodiny s malými dětmi.

Půdorysné zalomení

Domy EKORD jsou též typické svým půdorysným zalomením (i díky konstrukcím EKORD a patentovanému řešení střechy), což umožňuje přesněji orientovat stavební otvory obytných místností nejlepším směrem. Toto řešení je ergonomické, šetří plochu domu (např. minimalizuje chodby) a eliminuje tak zvýšenou pracnost a materiálovou náročnost zešikmení.

Garážování

Garážování je u domů EKORD řešeno mnoha různými způsoby, podle možností parcel a investora (v přízemí, v suterénu, v samostatném objektu, krytým stáním, atd.).

Úzké či jinak atypické parcely

Pozor však – u úzkých parcel musíme zvážit, zda daná lokalita kompenzuje dostatečně svoji výjimečnou kvalitou logicky nižší kvalitu užšího domu. Úzké a dlouhé parcely bývají výhodné k zemědělským účelům, ale ne pro obytnou zahradu a současný způsob života. Důraz je kladen na individualitu, ergonomii, pohodlí a využití klíčových kritérií kvalitního bydlení. V těchto případech je třeba volit (v lokalitách s hodnotnou zástavbou jiného charakteru) přiměřené tvarové řešení. Proto jsou navrhována i pravoúhlá řešení domů EKORD s různými tvary střech a různými povrchy.

Zelené domy

Výborným řešením jsou pak takzvané 'Zelené domy' s vegetačními povrchy, které je nejlepší zapustit do terénu. U domů EKORD je větší zastavěná plocha bohatě kompenzována mnohem efektivnějším využitím zahrady (hlavně díky atriu a menším odstupům), nejlépe i vegetační střechou. A co víc, tyto atriové domy mohou být i levnější než běžná zástavba.

Označení domů EKORD

První číslo v označení domu charakterizuje zastavěnou plochu, další znaky odlišují domy se stejnou zastavěnou plochou podle doby vzniku, podlažnosti, vegetačních povrchů, atd. Označení flexi pak charakterizuje u domů EKORD tzv. 'stavebnicový' půdorys, který je vytvořen z nejkvalitnějších půdorysných schémat základních funkčních částí domu a umožňuje (na rozdíl od tzv. 'typových' projektů) sestavit kvalitně a výhodně až miliardy reálných půdorysných variant. Ty mohou být maximálně přizpůsobené požadavkům investora a parametrům parcely.

S rodinnými domy EKORD se můžete blíže seznámit na veletrhu FOR ARCH od 16.9. do 20.9. 2014 v areálu PVA Letňany, na stánku G 28 společnosti Betontvar - VIKO s.r.o., v hale 1. 

Zdroj: www.obklady-viko.cz, www.ekord.cz
Betontvar - VIKO s.r.o. Poslat poptávku