Ušetřete s nádržemi na dešťovou vodu své finance i přírodu! Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Ochrana vody je v současnosti aktuálním úkolem celé společnosti. Jedním ze způsobů ochrany je správné hospodaření s vodními srážkami. Dešťová voda může být bohatstvím jen pro toho, kdo s ním bude umět naložit. A právě s nádržemi na dešťovou vodu od firmy ENVI-PUR ušetříte své finance i přírodu!

Díky většímu suchu a následnému vysychání podzemních zdrojů vody se každý, kdo má rodinný domek se zahradou, snaží minimalizovat používání pitné vody. Dešťovou vodou můžeme zalévat zahradu, splachovat WC, mýt auta, prát prádlo, atd. Obecně lze říci, že tzv. dešťovku lze využít až na 98% domácích prací.

Více informací najdete zde: http://www.envi-pur.cz/cz/nadrze-na-destovou-vou/

Kritéria pro výběr nádrže na dešťovou vodu

1. Objem nádrže:

Primárním ukazatelem pro objem nádrže je velikost střechy! 

Dalšími ukazateli jsou:

 • K čemu bude dešťová vodu sloužit – pouze pro zálivku zahrady a nebo i využití v domě
 • Půdorysná plocha střechy, typ krytiny
 • Oblast, kde nádrž bude instalována – úhrn srážek v oblasti
 • Plocha zahrady
 • Počet obyvatel domu – u varianty využití vody v domě
 • Účinnost filtrace

Objem nádrže si vypočítáte pomocí kalkulačky na https://www.dotacedestovka.cz/

Zde kliknete buď na Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady, nebo Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady a poté kliknete na tlačítko kalkulačka, kde vyplníte hodnoty a kalkulačka Vám vypočítá přibližný objem nádrže a zároveň min. objem nádrže, který je podmínkou pro žádost o dotaci.

2. Materiál 

Materiál je stěžejní a jeho kvalita je přímo úměrná ceně. ENVI-PUR tomuto tématu věnoval výjimečnou pozornost, a proto nabízíme kvalitní a staticky odolné nádrže. Náš výrobce se vývoji tvaru, síly tloušťky pláště a dalším ergonomickým vlastnostem věnuje téměř půl století.

Výsledkem jsou ideální vlastnosti a to:

 • Tloušťka pláště: 8 – 14 mm
 • Žebrovitá konstrukce – odolává půdním tlakům
 • Válcovitý tvar – zajišťuje stabilní a pevné usazení v zemi.

Další nesporná výhoda našich nádrží spočívá v tom, že jsou monolotické tzv. „rotomouldingové“ z kvalitního PE (polyethylen). Nemají sváry (vyjma max objemů) a tím pádem je prasknutí v místě sváru vyloučeno. 

Nádrž je primárně určena k obsypu (štěrkopískem frakce 8- 16 mm). Plastové nádrže mají lehkou konstrukci – přeprava a manipulace je velmi snadná. 

JAK KONKRÉTNĚ S DEŠŤOVOU VODOU HOSPODAŘIT?

Nakolik zachycenou vodu zužitkujete záleží na tom, na co všechno ji budete chtít využít. Zda ji budete využívat jen na venkovní činnosti, jako je zalévání, mytí auta apod., nebo i uvnitř domu na splachování WC, praní prádla apod.

Pro tyto dvě základní možnosti využití dešťovky fa ENVI-PUR nabízí konkrétní příslušenství, které vám zpracování dešťové vody zkvalitní:

1. Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Akumulační nádrž
 • Automatické čerpadlo
 • Filtrace vody (Filtrační koš, filtrační šachta)

 

2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • Akumulační nádrž
 • Domácí vodárna
 • Filtrace vody (Filtrační koš, filtrační šachta)
 • Filtrace dešťové vody (Filtr Triplex)
 • Expanzní nádoba

 

JAK NA DOTACE „DEŠŤOVKA“ A KDO O NĚ MŮŽE ŽÁDAT

Dotace „Dešťovka“ umožňuje občanům ČR investovat do systému využití dešťové vody. Každá dotace má samozřejmě pravidla, která se musí splnit, abyste mohli o dotaci zažádat.

O dotace mohou žádat jak majitelé rodinných domků -tzv. DEŠŤOVKA tak obce, úřady, školy, neziskové organizace a další - tzv. VELKÁ DEŠŤOVKA.

Konkrétní informace zde http://www.envi-pur.cz/cz/nadrze-na-destovou-vodu/

Poradíme vám na tel: + 420 731 629 766

Kolik můžete získat? 

a) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

Dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Určeno pro stávající domy v celé ČR 

b) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Určeno pro stávající domy i novostavby v celé ČR

1. MAJITELÉ RODINNÝCH DOMŮ

Důležité je vědět! 

Novostavba je stavba, která byla kolaudována po roce 2017. Novostavba musí využívat dešťovou vodu i v domě. Není možné u novostaveb žádat o dotaci na akumulaci srážkové vody pro zálivku zahrady.

U novostaveb musí být napojeny všechny WC na systém splachování dešťovou vodou.

Z obytné části domu se musí svést 100% plochy střechy. Je možné zažádat o výjimku, ta říká, že musíte svést minimálně 50% plochy střechy obytné části domu. Třetí možnost pro starší domy je, že plochu obytné části domu můžete nahradit plochou střechy jinou (stodola, hospodářské stavení, atd.) je zde podmínkou, že plocha střech např. stodoly musí být rovna nebo větší než celková plocha střechy obytné části domu. 

Pokud máte na zahradě stávající jímku, můžete zažádat o dotaci. 

Peníze z dotace dešťovka jsou Vám vyplaceny až po dokončení realizace projektu.

Po schválení žádosti o dotaci máte 2 roky na realizaci projektu.

2. VELKÁ DEŠŤOVKA

a) Akumulace srážkové vody pro zálivku veřejné zeleně

 • Dotace 85% způsobilých výdajů
 • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč

b) Výstavba a oprava nádrží za účelem zachycení srážkové vody

 • Dotace 85% způsobilých výdajů
 • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč

c) Výměna nepropustných povrchů za propustné

 • Dotace 85% způsobilých výdajů
 • Min. způsobilé výdaje na žádost: 200 tis. Kč