V Německu falešné kominíky nemají Zobrazit fotky zobrazit 1 fotku

Zatímco v České republice řádí falešní kominíci už 5 let a stále si s nimi nevíme rady, v Německu tento problém neexistuje. Minulý týden se o tom přesvědčili zástupci Střední školy stavební a zahradnické v Praze na Jarově, kam přijeli kominíci ze vzdělávacího centra v německém Mühlbachu. Návštěva proběhla v rámci vzájemné spolupráce a výměnných pobytů mezi oběma školami za přítomnosti zástupců Společenstva kominíků ČR.

Ředitel učňovské školy Cechu kominíků Horního Falcka Peter Wilhelm a učitel odborných předmětů Harald Meier přicestovali na Jarov společně se 4 žáky. Při debatě se svými českými protějšky se nad množstvím falešných kominíků v ČR velmi podivovali, protože doma tento problém vůbec nezaznamenali. 
„V Německu musí být každý kominík bezpodmínečně vyučen. U nás to neplatí, protože živnostenský zákon připouští u řemeslných živností podnikat na tzv. odpovědnou osobu,“ říká ředitel Střední odborné školy stavební a zahradnické Miloslav Janeček. Tato škola má nejdelší tradici ve výuce oboru kominík v ČR (www.skolajarov.cz) a její partnerství s kominickou školou v Mühlbachu trvá již několik let.
„Od roku 1993 se snažíme přesvědčit naše zákonodárce, aby se inspirovali naším západním sousedem! V Německu nejen, že nemají falešné kominíky, ale ani živnostníky, kteří podnikají zároveň ve 20 oborech, nebo odpovědné osoby, které zajišťují odbornost až čtyřem živnostníkům, kteří putují po celé republice a bez jakýchkoliv odborných znalostí provádí práce přímo spojené s požární a provozní bezpečností,“ říká Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků České republiky.
Německý stát se podle něj na rozdíl od českého stará o to, aby právo podnikat měl jen ten, kdo prošel systémem vzdělávání a kdo se následně vzdělává i po celou dobu podnikání. „V Německu označuje pojem mistrovská zkouška něco úplně jiného, než se dnes snaží vymyslet u nás. Taky tam nikdo nesmí kontrolovat svoji vlastní práci. A kde je stát bezradný, tam nastupují profesní cechy a sdružení,“ doplňuje Jaroslav Schön.
Kvůli přetrvávajícím problémům s řemeslníky pochybné úrovně v ČR zavedlo Společenstvo na svých webových stránkách www.skcr.cz sekci, v níž si každý může snadno vyhledat svého kominíka podle regionu. V seznamu jsou pouze členové tohoto dobrovolného profesního sdružení, kteří jsou vyučeni, mají živnostenský list a účastní se pravidelných školení. Společenstvo kominíků tak garantuje jejich odbornou způsobilost a přístup k nejnovějším informacím, technologiím i postupům.  
Kontrolu a čištění spalinové cesty, tedy komínu a kouřovodu, je třeba objednávat každý rok. Nezáleží přitom na druhu používaného paliva. Nařízení vlády z dobrých důvodů požaduje kominický servis i u spalinových cest sloužících pro spotřebiče na plyn. Funkční spalinová cesta je základním předpokladem pro bezpečné vytápění.