V TOWER - odvážná architektura ve spojení s kvalitními materiály Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Podoba V TOWER, unikátního 104 metrů vysokého bytového komplexu ve tvaru písmene V,  je návrhem předního českého architekta Radana Hubičky a jeho ateliéru. Realizaci projektu zajišťuje developer PSJ INVEST, a.s. a hlavním cílem bylo dát Praze zcela novou úroveň rezidenčního bydlení. Dům je vyjimečný nejen svým vzhledem, ale hlavně technickým provedením a precizností s níž je postaven. Přestože se stavba nachází v těsné blízkosti skupiny nejvyšších budov v Praze, nebude sloužit jako další administrativní budova nebo hotel, ale výhradně jako bytový komplex s nadstandardním zázemím. V TOWER Prague je jako první rezidenční projekt v Evropě držitelem certifikátu LEED PLATINUM, který má nejpřísnější požadavky na vztah k životnímu prostředí, komfortu bydlení a efektivnosti provozu. 

Výjimečná budova, výjimečné materiály, výjimečná kvalita

Bytová výstavba pochopitelně řeší jiné detaily a požadavky, než výstavba kanceláří. Na členění dispozic uvnitř jednotlivých bytových jednotek byly použity sádrokartonové příčky, ale s tím nejlepším sádrokartonem, jaký lze v současné době k podobným účelům vyrobit a to s deskami Knauf Diamant. Je to proto, že jsou ze sádrokartonových desek, díky zvýšené gramáži a kvalitě vrstev kartonu, nejméně náchylné na mechanické poškození povrchu a mají výborné akustické parametry. Kvalitě se zde věnuje opravdu velká pozornost. V celé bytové části objektu nenaleznete na povrchu stěn horší sádrokartonovou desku, než Diamantovou.

Mít doma klid a soukromí je jedním z hlavních požadavků pohodlného bydlení

Akustika je další důležitá otázka, která se na celém domě řešila. Díky tomu, že nosnou konstrukcí je betonový monolit, museli se projektanti vypořádat s omezením hladiny kročejového hluku, protože ten se nese po betonové konstrukci velice snadno a následná opatření nebývají vždy uspokojivá. To je další důvod, proč byly použity Knauf Diamantové desky a to i na předsazených stěnách uvnitř bytů, kde kryjí betonové prvky, které by mohly přenášet vibrace a hluk z vedlejších prostor. Pro zvýšení vzduchové neprůzvučnosti se ještě před tyto vyzděné konstrukce zhotovily předsazené stěny s deskami Knauf Diamant, pružně přikotvené přes akustické závěsy, aby neprůzvučnost mezi byty výrazně překračovala akustickou normu jejíž požadavek je Rw = 53 dB.
Ne zcela běžná je také úprava rohů na všech sádrokartonových konstrukcích a to je frézováním.
Mechanickou zkouškou se přímo na stavbě zkoušelo, zda je pevnější proti mechanickému poškození klasický Al roh natmelený na sádrokartonových deskách, nebo vyfrézovaný roh na desce Diamant se zvýšenou tvrdostí jádra a povrchovou tvrdostí. Zjistilo se, že varianta frézovaného rohu snese větší mechanickou zátěž a při jejím poškození je pak i snáze opravitelná. Proto se v rámci celého objektu přistoupilo k použití právě frézovaných rohů, které se pak vyrábějí u externí firmy mimo stavbu a na stavbu se dovážejí již hotové a přímo se šroubují na hrany konstrukcí. Díky estetickému vjemu byly ze svislých konstrukcí zcela odstraněny řezané spáry a tak se na záklopy příček a předsazených stěn používají desky s výškou na celou světlost místností a tmelí se pouze svislé spáry. Všechny příčky jsou pak kluzně uloženy, aby na jejich rovinnost nemělo vliv sedání stavby a dotvarování betonu.

Více o akustických vlastnostech sádrokartonu Knauf

Topení i chlazení ve speciálních podhledech ze sádrokartonových desek Knauf Thermoboard Plus

Interier stavby však nejsou pouze příčky a předsazené stěny, tvoří jej i podhledy. Ty jsou na této stavbě výjimečné tím, že je v nich nainstalován systém topení a chlazení. Medium pro přednost tepla a chladu je vedeno v kapilárním systému, který doléhá na desky záklopu podhledů a předává jim svou energii. Aby tato předávka tepla, případně chladu byla dostatečně efektivní, byly zde použity desky Knauf THERMOBOARD Plus, což jsou speciální sádrokartonové desky s příměsí grafitu, se zvýšenou tepelnou vodivostí. Montují se šroubováním na standardní rastr pro sádrokartonové podhledy, na kterém byla před tím provedena příprava v podobě osazení kapilárního systému a umístěna izolace, aby byl výkon nosného media předáván pokud možno do vodivých desek a ne do stropního meziprostoru. V podhledech jsou zakomponovány také niky pro osvětlení, které se vyráběly rovněž frézováním desek, aby byl způsob provedení a s tím spojená i kvalita povrchu stejná, jako na stěnách. Podhledy jsou podobně jako příčky a předsazené stěny vytmeleny v kvalitě povrchu Q4.
Podklad: Knauf Praha, spol. s r.o.
Foto: archiv Knauf
Vizualizace: PSJ Invest, a.s.