Sdílet
 

Vadí vám větve sousedova stromu přesahující přes plot?

Datum vydání: 19.01.2015 | autor:

Pokud větve sousedova stromu nepřesahují do vaší zahrady, zkracovat je prostě nemůžete a ani to nemůžete po sousedovi požadovat, respektive to nemá smysl. Ovšem jsou zde i výjimky. Pokud se prostě normálně lidsky nedohodnete, je jediným řešením soud a tedy takzvaná „sousedská žaloba.“ Ovšem vždy je opravdu lepší dohoda se sousedem a případné ústupky z vaší strany, a to i v případě, že větve stromu přesahují na váš pozemek, nebo k vám ze sousedovy střechy padá sníh. Jak upravuje sousedské vztahy Nový občanský zákoník?

Spadaná jablka Spadaná jablka
Spadaná jablka
Následující rady jsou pouze informativního charakteru, nelze je považovat za dogma a vždy je lepší poradit se s odborníkem, tedy v tomto případě právníkem. V žádném případě nezodpovídáme publikováním tohoto článku za případné škody.

Stromy, které stíní, poškozují střechu sousedícího domu, zaplavují sousedící pozemek přehršlí listí či přesahují svými větvemi na sousedův pozemek, jsou častým předmětem sousedských sporů. A když zavládne zloba a zášť, přidá se i agrese, a je zle. Přitom bývají sousedské spory zdlouhavé a dlužno říci, že i vyčerpávající. A mnohdy jde paradoxně jen o malichernosti a osobní averze. Předejít jim lze pouze dobrou vůlí na obou stranách. Známé jsou i případy, kdy vedou takové spory k prodeji nemovitosti tou slabší (respektive citlivější) z nesvářených stran. A právě s přesahujícími větvemi stromů přes hranice pozemků souvisí padání listí, sběr padajícího ovoce či sklizeň ovoce z přesahujících větví a také odstraňování polámaných větví.

Listí ze sousedova stromu

Podle Nového občanského zákoníku je třeba listí padající na váš pozemek ze sousedova stromu považovat za svůj odpad, čili je odklízíme sami. Jedinou výjimkou je, když by byl sousední pozemek veřejným statkem (parkem, cestou, veřejnou zatravněnou plochou). Pak má nadále povinnost úklidu listí vlastník stromu.

Plody spadané na zem

Ovšem též plody, které spadnou na váš pozemek, jsou vaše. Můžete si je tedy sebrat a sníst – náleží vlastníkovi pozemku, na který spadly. Ovšem musí jít pouze o plody spadlé, ze stromu je bez sousedova souhlasu otrhat nesmíme, byť jde o větve přesahující na náš pozemek. Jedinou výjimkou je, když by byl sousední pozemek veřejným statkem (parkem, cestou, veřejnou zatravněnou plochou). Pak má nadále právo sběru spadaných plodů, ale i povinnost jejich úklidu vlastník stromu.
Odstraňování přesahující větve Odstraňování přesahující větve
Odstraňování přesahující větve
Přesahující větve a květy šeříku Přesahující větve a květy šeříku
Přesahující větve a květy šeříku

Odstranění větví a kořenů přesahujících na sousedův pozemek

Pokud požádáte souseda, aby odstranil kořeny nebo větve přesahující na váš pozemek, protože vám působí škodu (třeba nepřiměřeně stíní, poškozují oplocení atd., musí tak učinit. Pokud to neudělá v přiměřené době, můžete podrosty a převisy odstranit sami, ovšem pouze šetrně a ve vhodném období, čili v době vegetačního klidu. Navíc můžete takto odstraněné podrosty a převisy přehodit na sousedův pozemek, aby je zcela odstranil. Doporučujeme však kvůli mezilidským (resp. sousedským) vztahům vždy rozumnou dohodu a vzájemné ústupky a pokud již budete přece jen nuceni odstranit přesahující rostlinnou hmotu sami, naložte pořezané větve a kořeny třeba na kolečko a sousedovi je nabídněte k likvidaci. Například na suchém ovocném dřevě se výborně udí.

Vysazování stromů v těsné blízkosti oplocení

Pokud z rozumných důvodů požádáte souseda, aby nevysazoval stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, musí tak učinit. Pokud nevyplývá z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající výšky přes tři metry jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků tři metry a pro ostatní stromy 1,5 metru.

Společná zeď a oplocení

Hranice mezi pozemky ukazují takzvané rozhrady, čili ploty, zdi, meze a strouhy. Jestliže se neprokáže opak, považují se rozhrady mezi sousedními pozemky za společné. Pokud se hranice mezi pozemky nedají poznat, určí je soud podle poslední pokojné držby – čili podle toho, jak byly vztahy mezi pozemky uspořádány v poslední době. Společnou zeď může každý užívat ze své strany pozemku a každý tak nese své povinnosti údržby této zdi. 
Hranice pozemků Hranice pozemků
Hranice pozemků

A jak je to se zvířaty?

Můžete na sousedově pozemku stíhat své chované zvíře, tedy kočku, psa, slepice či roj včel a podobně? V případě včel však toto pravidlo neplatí, pokud se usadí v sousedově úlu. V takovém případě jsou již jeho vlastnictvím. Pokud zvíře způsobí na sousedově pozemku škodu, musí ji vlastník zvířete nahradit. Vlastník pozemku též musí vydat cizí věc, která je na jeho pozemku, jeho majiteli a nebo umožnit vlastníkovi této věci vstup na svůj pozemek, aby si věc vyhledal – třeba dětský míč. Pokud ale tato věc způsobí škodu (například rozbije okno), musí vlastník věci nahradit škodu. Samozřejmě však pouze v případě, že si soused okno nerozbil cizím míčem sám.

Obtěžování imisemi

Meze v nakládání s majetkem jsou stanovené zákonem a právy třetích osob. Čili vlastník nesmí při nakládání se svým majetkem omezovat jiné osoby, především pak imisemi vnikajícími na sousedův pozemek. Jestliže k takovému omezování dochází, můžeme se proti tomu bránit žalobou u soudu. Nový občanský zákoník v tomto případě rozlišuje přímé imise (třeba svádění vody na cizí pozemek), které jsou zakázány vždy a není proto třeba zkoumat, jakým způsobem zasahují do vlastnických práv souseda. V případě nepřímých imisí, mezi které patří třeba hluk, prach a kouř a kdy je imise způsobena jako vedlejší produkt lidského jednání, jsou tyto imise zakázány, když přesahují míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. V podáte v tomto případě žalobu, bude soud zkoumat, kde bydlíte a zda jsou tyto imise v daném místě normální. Čili na vsi nejsou normální pravidelné diskotéky na sousedově pozemku, ve městě zase kompost na balkóně či zápach z prasečího chlívku a podobně. 
Oplocení Oplocení
Oplocení

Další ustanovení NOZ

Pokud vlastník pozemku požádá vlastníka sousedícího pozemku, aby neupravoval svůj pozemek způsobem, kdy jeho dům ztratí náležitou oporu bez provedení dostatečného opevnění, musí tak soused učinit, respektive nesmí (nesmí svůj pozemek takto upravovat).

Vlastník pozemku též může žádat, aby soused upravil stavbu tak, aby z ní nestékala voda nebo nepadal sníh či led na sousedící pozemek (s výjimkou přirozených svodů).

Vlastník níže položeného pozemku ale může na druhou stranu žádat, aby vlastník výše položeného pozemku nebránil odtoku vody v takovém rozsahu, ve kterém vodu sám nepotřebuje.

Vlastník pozemku také může žádat souseda, aby nezřizoval stavbu v těsné blízkosti společné hranice pozemků.

Vlastník pozemku musí umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek, aby mohl nezbytně udržovat sousední pozemek, jestliže nelze údržbu provádět jinak. Když ale vstupem na cizí pozemek za účelem údržby toho svého způsobíte škodu, musíte ji nahradit. 
Zdroj: Nový občanský zákoník, www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 3 uživatelé

  Další články

 • Jak si vybrat nový plotJak si vybrat nový plot

  Uvažujete o novém plotu a nevíte, jaký typ si vybrat, jak by měl vypadat a na jaké materiály vsadit? Jak dlouho který plot vydrží a o které ploty je třeba pravidelně pečovat?

 • Skládané řádkové zdivo PlayBlok vyzývá k hraníSkládané řádkové zdivo PlayBlok vyzývá k hraní

  Realizací oplocení ze skládaného řádkového zdiva PlayBlok si vlastně hrajete s tvarovkami různých formátů, barev a povrchových úprav, jako když tvoříte mozaiku. A výsledek stojí opravdu za to!

 • PlotPlot

  Ploty jsou historicky spjaté s budováním lidských obydlí a sídel (dávnověké osady, hradby měst a hradů, ...). Ploty kolem našich pozemků měly ještě nedávno hlavně úlohy vymezovací a bezpečnostní stavby. Dnešní rozsáhlá…

Diskuze na téma "Vadí vám větve sousedova stromu přesahující přes plot?"

Celkem komentářů: 9

Sousedovi stromy 21.09.2017, 21:02:32

Náš soused má sice na svém pozemku dva vysoké staré jehličnaté stromy, které zasahují na hranici i našeho plotu, který už pomalu ničí k tomu nám nadzvedává vjezd do zahrady a s ním i branku. Hned vedle máme studnu, takže čekáme kdy nám kořeny naruší prameny a my nebudeme mít ani vodu. Nejen, že nám to dělá bordel na zahradě, stíní, ale i se při bouřce poměrně dost naklánějí až se bojíme, aby nám nespadly na střechu.
Se sousedem jsme se pokoušeli několikrát rozumně domluvit o odstranění stromu. Ale bohužel to dopadlo tak, že nás slušně poslal někam..a raději se schoval domu a nevylézal už a snaží se nám vyhýbat.
Nemá někdo s tím zkušenosti nebo nějakou radu co s tím máme udělat prosim? ..

Sousedovi Thuje na hranicích pozemku 21.08.2017, 19:07:10

Máme problém.Soused si zasadil na hranici pozemků thůje aniž by se nás zeptal nebo nám úmysl oznámil.Dokud byly stromky malé tak to šlo,ale dnes jsou přes 3 metry vysoké a šíří už nám dosahují do okna v jídelně. Další strom Vlašský ořech má soused hned za thujemi a už je vysoký 5m a na podzim máme na zahradě ze stromu spoustu listí.
Komunikace se sousedem je na bodu mrazu.Chtěli jsme dělat nový plot,ale takto to nejde.
Manžel říkal,že stromy sousedovi pořeže,protože se nenecháme omezovat.

Dřevěné chlívky na mém plotě 24.07.2016, 06:01:33

Soused si k mému pletivovém plotu postavil dřevěné chlívky a kotec pro svého psa. přes celou zahradu až k domu se line smrad, je tu plno much a běhají nám tu potkani. Takže posezení na zahradě nepřipadá v úvahu. Soused tvrdí,že na vesnici je normální chovat zvířata, ale nevzal v potaz, že bydlí v řadovém domku, kde jsou mezi sousedy malé prostory. soudit se nechceme, protože zákon v tomto případě neříká jasně , co si až musíme nechat líbit.

Sousedi 02.02.2016, 14:38:36

Samozřejmě že mi vadí sousedovy větvě přesahující na můj pozemek! A tím pádem to nejsou jen větve, ale i jeho kořeny pod zemí jsou na mém pozemku v zemi. Když si hnojím trávu, hnojím tím pádem jeho stromy. Když si tam chci udělat záhonek např. s jahodami, nemůžu, protože nemůžu zem porýt, musím napřed nechat zlikvidovat kořeny jeho stromu přesahující ke mně.
Zkrátka není nad uvažující a ohleduplné sousedy z obou stran.

23.07.2017, 14:56:22

výhodu má ten, kdo si zasázel živý plot jako první, protože dva vedle sebe být nemohou, teoreticky pouze, pokud by mezi nimi byla mezera pro ostříhávání, ale v reálu si první vlastník pozemku vysadí plot přímo na linii pozemku či těsně vedle, takže po několika letech je s větvemi i kořeny u souseda. A del NOZ je více v právu než postižený soused.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný
NOZ 02.02.2016, 14:18:23

NOZ je "šitý horkou jehlou". Hodně věcí není dotaženo do konce, hodně z možných nastalých skutečností z praxe je opominuto. Soudy mají obrovský prostor, stěžovatel nemá ŽÁDNOU jistotu, nemá se v NOZ o co opřít a tak mnohdy vyhazuje souzením /pokud s otrlejším sousedem není slušná domluva možná/ zbytečně peníze, které si mohl užít jinak. Nemůžu se divit, že mezi sousedy mnohdy panuje právo džungle.

chytrá horákyně 29.01.2016, 17:38:30

Malou předzahrádku u bytového domu stíní ze své předzahrádky sousedka bezem, lískou - rostou přilepeny k plotu a o 2 m dál vzrostlými vrbami. Po oslovení o sestřih a nestínění mi bylo vyhověno pouze zkrácením bezu a to stylem chytré horákyně - těsně nad plotem hrůzně sestříháno, takže po nárůstu letorostů, je stav stejný předešlému. Obdobně jednou za čas je totéž u vrb. No a toto zkrátka NOZ neřeší. Marný boj.

02.02.2016, 14:27:21

Někteří sousedi jsou zkrátka na zabití. Divím se, že nechápou, jak je asi druhému v jejich sousedství. Blbečci. S prominutím.

Nahlásit příspěvek jako nevhodný
Samota 17.02.2015, 17:01:19

Tak je teda nejlepší bydlet na samotě - co nejdál od lidí!!!

Přidat nový komentář k  "Vadí vám větve sousedova stromu přesahující přes plot?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE