Jak vyměnit střešní okno VELUX Zobrazit fotky zobrazit 17 fotek

Provádíte zrovna renovaci či rekonstrukci podkroví? Pak vás jistě nemine výměna stávajících střešních oken za nová. Proces montáže přitom není vůbec náročný – střešní okna VELUX jsou navržena tak, aby instalace byla pro montážníky co nejjednodušší. V našem přehledném návodu se vše dozvíte krok po kroku.

Osazení střešního okna

Krabice se střešním oknem se rozbaluje bez použití nářadí, aby nedošlo k poškození okna. Střešní okno se položí na zem do vodorovné polohy na zadní stranu a krabice se otevře dvěma prsty v místě připravené perforace. Po vyjmutí z krabice se okno zvedne do svislé polohy a přetočí se křídlo. Následně se postaví na horní část přetočeného křídla. Stlačením tlačítek na otočném závěsu pomocí šroubováku se uvolní vnitřní křídlo a rám se jednoduše spustí na zem.

Montážní úhelníky

Při montáži jsou třeba úhelníky, které jsou zabalené v samostatné krabici uložené v kartonovém obalu okna. Univerzální montážní úhelník umožňuje namontovat okno ve standardní montážní výšce, nebo je zapustit o 4 cm hlouběji do konstrukce střechy. Varianty osazení jsou vyznačeny barevně odlišenými ryskami na boční straně rámu.
Červená ryska znázorňuje běžné osazení, modrá ryska zapuštěnou variantu. Při běžné montáži na červené úrovni je třeba umístit úhelníky na horní a spodní část rámu. Používá se přitom lemování pro standardní montáž. Při zapuštění okna hlouběji do střešní konstrukce se dosáhne hladkého estetického dojmu a lepšího izolačního efektu. K hlubšímu osazení do střechy se používá modrá úroveň a úhelníky se umístí na boční stranu rámu. K montáži je třeba použít lemování pro zapuštěnou montáž.

Tepelně izolační rám

Pro zajištění lepší vnější izolace okna je vhodné použít tepelně izolační soupravu. Obsahuje izolační rám pro lepší izolaci mezi okenním rámem a střechou, límec s plstěným podkladem a samostatný drenážní žlábek. Nové spojovací úhelníky, které jsou součástí rámu, zajišťují jednoduchou a přesnou montáž. Tepelně izolační rám se osadí do připraveného otvoru ve střešní konstrukci na podpůrné latě.
Na tepelně izolační rám se nasadí rám střešního okna bez okenního křídla. Hydroizolační límec se přilepí na rám okna pomocí připravené lepicí pásky integrované na fólii. Samolepicí rohové klapky mají přesah, díky němuž lze docílit důkladného utěsnění rámu. Skládaná část se snadno natáhne přes latě a těsně a bezpečně se tak připojí s dostatečným přesahem do pole vedle střešního okna.

Montáž oplechování

Při následné montáži oplechování není třeba používat nářadí ani šrouby. Oplechování bočního rámu i hlavního rámu se pouze zacvakne. Je-li potřeba oplechování složit, stačí zmáčknout šedé tlačítko, které se nachází na spodní straně. Následuje vytlačení a zacvaknutí oplechování bočního rámu. Přišroubovat je třeba pouze oplechování spodního rámu. Spodní a boční kryty oplechování se nacházejí v krabici s lemováním. V případě montáže střešního okna do falcované střešní krytiny je nutné objednat tyto díly zvlášť jako soupravu ZWC.

Opláštění

Po osazení rámu okna následuje montáž sádrokartonového ostění. Pro jednodušší montáž je vhodné použít montážní soupravu pro sádrokartonové ostění. Nejprve se upevní ocelový rám, který je základem pro vytvarování samotného sádrokartonového obložení. Montáž zjednodušují a zrychlují teleskopické profily, a to bez ohledu na sklon a tloušťku střechy. Mezi ocelové rámy lze přidat další vrstvu tepelné izolace, čímž se minimalizují tepelné mosty. Na zaizolované ostění se následně připevní parozábrana, která je parotěsná a brání kondenzaci. Nainstalované teleskopické profily poskytují pevný základ pro spojení parotěsné zábrany domu s parotěsným límcem. Nakonec se nařeže sádrokarton, který se ukotví na ocelový rám vyplněný tepelnou izolací. Řezání a návrh sádrokartonového ostění ulehčuje montážní souprava. Montáž opláštění se realizuje v souladu s technickými pokyny dodavatele sádrokartonu.

01) Rozbalení krabice

Krabice se střešním oknem se rozbaluje bez použití nářadí, aby nedošlo k poškození okna. Střešní okno se položí na zem do vodorovné polohy na zadní stranu a krabice se otevře dvěma prsty v místě připravené perforace.

02) Přetočení křídla

Okno se opatrně vyjme z krabice a zvedne se do svislé polohy, což umožní přetočení křídla. Následně se postaví na horní část přetočeného křídla.

03) Uvolnění vnitřního křídla

Stlačením tlačítek na otočném závěsu pomocí šroubováku se uvolní vnitřní křídlo a rám se jednoduše spustí na zem.

04) Montážní úhelníky

Montážní úhelníky jsou zabalené v samostatné krabici uložené v kartonovém obalu okna. Univerzální montážní úhelníky umožňují namontovat okno ve standardní montážní výšce, nebo je zapustit o 4 cm hlouběji do konstrukce střechy. Varianty osazení jsou vyznačeny barevně odlišenými ryskami na boční straně rámu.

05) Běžné nebo zapuštěné osazení

Červená ryska znázorňuje běžné osazení, modrá ryska zapuštěnou variantu. Při běžné montáži na červené úrovni je třeba umístit úhelníky na horní a spodní část rámu. Používá se přitom lemování pro standardní montáž. Při zapuštění okna hlouběji do střešní konstrukce se úhelníky umístí na boční stranu rámu. K montáži je třeba použít lemování pro zapuštěnou montáž.

06) Tepelně izolační rám

Pro zajištění lepší vnější izolace okna je vhodné použít tepelně izolační soupravu. Obsahuje izolační rám pro lepší izolaci mezi okenním rámem a střechou, límec s plstěným podkladem a samostatný drenážní žlábek. Tepelně izolační rám se osadí (na podpůrné latě) do připraveného otvoru ve střešní konstrukci.

07) Rám okna

Na tepelně izolační rám se nasadí rám střešního okna bez okenního křídla. Spojovací a montážní úhelníky jsou už namontované v rámu.

08) Hydroizolační límec

Po osazení střešního okna se na něj přilepí hydroizolační fólie a přetáhne se přes laťování do sousedního pole. V horní části okna se uloží drenážní žlábek.

09) Rohové klapky

Samolepicí rohové klapky mají přesah, díky němuž lze dosáhnout důkladného utěsnění rámu. Skládaná část límce se nasune přes latě a tím se těsně a bezpečně připojí.

10) Zacvaknutí oplechování

Při následné montáži oplechování není třeba používat nářadí ani šrouby. Oplechování bočního rámu i hlavního rámu se pouze zacvakne. Spodní a boční kryty oplechování se nacházejí v krabici s lemováním.

11) Složení oplechování

Je-li potřeba oplechování složit, stačí zmáčknout šedé tlačítko, které se nachází na spodní straně.

12) Oplechování bočního rámu

Následuje vytlačení a zacvaknutí oplechování bočního rámu.

13) Spodní rám

Oplechování spodního rámu se připevní rychlořeznými šrouby pomocí elektrického šroubováku.

14) Ocelový rám opláštění

Po osazení rámu okna následuje montáž sádrokartonového ostění. Pro jednodušší montáž je vhodné použít montážní soupravu pro sádrokartonové ostění. Nejprve se upevní ocelový rám, který je základem pro vytvarování samotného sádrokartonového obložení. Montáž urychlují teleskopické profily.

15) Tepelná izolace

Pro dosažení požadovaných tepelných vlastností a k přerušení tepelných mostů se mezi ocelové rámy vloží doplňková tepelná izolace.

16) Parozábrana

Na zaizolované ostění se následně připevní parozábrana, která je parotěsná a zabraňuje kondenzaci. Nainstalované teleskopické profily poskytují pevný základ pro spojení parotěsné zábrany domu s parotěsným límcem.

17) Ukotvení opláštění

Pomocí přímočaré nebo okružní pily se nařeže sádrokarton, který se pomocí vrutů ukotví do ocelového rámu vyplněného tepelnou izolací. Řezání a návrh sádrokartonového ostění ulehčuje montážní souprava.

Oplechování

Oplechování a lemování střešního okna tvoří společně jeden celek, který chrání střešní okno před nepříznivým počasím. Ve variantě střešního okna Standard a Standard Plus je vyrobené z hliníku, ve variantě Premium i z mědi nebo titanzinku. Dodává se jako součást balení střešního okna. Lemování zajišťuje vodotěsné napojení okna na plášť střechy. Materiál lemování musí být stejný jako u oplechování okna. Skládaná manžeta je vždy vyrobena z lakovaného hliníku v neutrální šedočerné barvě, která je podobná barvě oplechování z mědi či titanzinku po získání patiny. Lemování je součástí balení střešního okna. Varianta lemování závisí na typu střešní krytiny.

Lemování

Systém lemování proti počasí se vyrábí v šesti variantách: EDW pro profilovanou střešní krytinu do výšky vlny 120 mm, EDS pro plochou střešní krytinu s výškou do 8 mm, EDW 2000 pro standardní hloubku osazení a krytinu s maximální výškou do 120 mm se zateplovací soupravou, EDS 2000 pro standardní hloubku osazení a krytinu s maximální výškou do 16 mm se zateplovací soupravou, EDJ 2000 pro zapuštěnou hloubku osazení a krytinu s maximální výškou do 90 mm se zateplovací soupravou a EDN 2000 pro zapuštěnou hloubku osazení a krytinu s maximální výškou do 16 mm se zateplovací soupravou.
Zdroj: www.velux.cz
VELUX Česká republika, s.r.o. Poslat poptávku