Vlastní studnou ušetříte Tak jako potřebujeme vzduch k dýchání, tak potřebujeme jídlo a vodu, abychom přežili. V současné době je naprosto přirozené, že otočíme vodovodním kohoutkem a teče nám teplá a studená voda, aniž bychom museli vynaložit více energie. Doby, kdy se chodilo s vědrem ke studni jsou dávno pryč.
Kvalitní pitná voda je v dnešní době k nezaplacení, obzvlášť máme-li vodu z vlastní studně. Když spočítáme, na kolik se cena vodného za posledních 10 let zvýšila, ušetříme tím část z rodinného rozpočtu. Platíme totiž jenom stočné a náklady na vodné nám odpadají.

Je prokázáno, že investice do vlastní studny se vrátí za 4 – 5 let. Je však třeba předpokládat stále stoupající trend vodného. I cena nemovitosti se zvýší, v případě, že máme vlastní studnu.

Kde se voda bere?
Studna umožňuje přístup k vodě pod zemským povrchem. Jejím účelem je dostat se k podzemní zásobárně vody, která se dostala do země z dešťů. Voda vtéká a hromadí se v nepropustných vrstvách. Vznikají tak podzemní jezera - zásobárny.

Když chceme budovat vlastní studnu
Důležité je zamyslet se, jaké máme požadavky na spotřebu vody, které jsou odvozeny od počtu členů domácnosti, velikosti zahrady, která se bude zavlažovat a také nesmíme zapomenout, jak často myjeme automobil. To vše je třeba zohlednit a nejenom to. Jedná se pouze o největší spotřebu vody, jsou tu však další činitelé, které jsou v každé domácnosti individuální.

Pokud si chceme být spotřebou vody jisti, výpočet provádí také hydrogeolog nebo je možné výpočet provést svépomocí na základě vyhlášky 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 16. 11. 2001.

Dále je třeba zvážit, jakým způsobem budeme studnu budovat. Máme 2 možnosti: kopat nebo vrtat. Od kopaných studen se již však ustupuje. Jsou pracné, finančně nákladné a nabízejí omezenou hloubku a tedy jen mělkou podzemní vodu, která je pak náchylná na znečištění. Při kolísání stavu vody během roku, může v období sucha voda vyschnout.

Nejlepší je budovat studnu vrtem. Vodu získáme z velkých hloubek bez mechanických nečistot. Voda z takového vrtu je čistější. Vrt má také mnohem menší průměr, takže nezabere příliš místa na pozemku.

Náklady na 1 m kopané studně se pohybují mezi 5.500 – 7.500 Kč, u vrtaných studní je cena podstatně nižší. Za 1 m zaplatíme 1.500 – 3.000 Kč. Cena vrtané studny však není jednoznačná, určuje se podle hloubky vrtu, průměru pažnice a v návaznosti na tyto okolnosti, také podle zvolené technologie, která se navrhuje ke každé studni individuálně.
Vybudovat studnu na vlastním pozemku není jen tak. Studnu nelze kopat, jak se komu zlíbí, je třeba pořídit si stavební povolení. Před podáním žádosti o stavební povolení musí být vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydává příslušný stavební úřad.

Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí se může žádat o stavební povolení na odboru životního prostředí příslušného úřadu. Na stavebních úřadě odboru životní prostředí podáme žádost - povolení ke stavbě studny a povolení k nakládání s podzemními vodami.

Žádost je třeba doložit projektovou dokumentací oprávněného projektanta a stanoviskem obce a sousedů. Firma, které bude studnu budovat, musí vlastnit oprávnění k dané činnosti. Studna není drobná stavba, ale vodohospodářské dílo, proto se nesmí budovat svépomocí nebo bez projektu. Před samotnou stavbou studny je třeba nechat hydrogeologem provést hydrogeologický průzkum, na jehož základě nám bude vydáno popř. nevydáno stavební povolení.

Kontrola kvality vlastní vody
Měli bychom mít na paměti, že studny nemají žádné ochranné pásmo, jako je to u veřejných vodovodů a proto jsou zde určitá rizika. Předně by mělo být okolí studny upraveno rovnocenným povrchem tak, aby dešťová voda nestékala do studny.
Ve vzdálenosti 10 m od studny je třeba vyloučit: oleje, zvířata, hnojiva, chemické a čistící prostředky. Je nutné dbát na vodotěsné a včasné vyvážení septiků a žump, aby nedošlo ke kontaminaci vody.

Pravidelná péče o studnu se také vyplatí. Minimálně 2x ročně kontrolujeme těsnost krytu, který by měl být zajištěn proti vniknutí vody, cizích předmětů či živočichů do studny. Jednou za několik let je dobré vodu u šachtových studní zcela vyčerpat a vyčistit.

Pokud máte o kvalitě své vody nějaké pochybnosti, neváhejte s rozborem vody, který se provádí na hygienické stanici. Za krácený rozbor, který postačí pro zdroj užitkové vody zaplatíme okolo 1.000 Kč. V případě pitné vody je nutné provést rozbor úplný, který obsahuje desítky prověřovaných položek. Cena se pohybuje cca 5.000 Kč, zato však máme jistotu, co pijeme.
DESTRUKCE KOVÁŘ s.r.o. Poslat poptávku