Když studnu, tak vrtanou Pořízením vlastního zdroje vody nejen ušetříte peníze za vodné a stočné, ale zároveň získáte tu nejkvalitnější pitnou vodu. Pokud se pro studnu rozhodnete, zbývá jen vybrat správnou technologii. Studnu je možné vykopat, nebo vyvrtat. Dnes již převládá druhá možnost, protože provedení vrtaných studní je rychlejší, snazší a levnější. Jde o bezvýkopovou technologii s malým průměrem, což zároveň představuje poměrně čistou práci bez potřeby odvozu zeminy. Vrtané studny jsou také vydatnější, vrty překonají i skálu a ve studni je prokazatelně méně bakterií než ve studni kopané.

Rozhodnete-li se pro pořízení studny, budete muset zvolit, zda chcete studnu vrtanou či kopanou. Vrtané studny jsou modernější a mají mnoho výhod, proto v dnešní době mezi novými studnami značně převládají.

Vrtat je možné i ve skalnatém podloží

Vyvrtání studny je mnohem bezpečnější než její vykopání. V případě, že se při hloubení studny narazí na skálu, s kopáním není možné pokračovat. Vrtání je naopak právě ve skále efektivnější než v písčitých horninách, které nedrží tvar. Vrtané studny jsou tedy (až na výjimky ve ztížených geologických podmínkách) charakteristické snazším provedením a tím pádem i nižšími pořizovacími náklady. Vyvrtání studny většinou trvá jeden den, vykopání však i dní několik.
Vrtané studny jsou vydatnější a mají stálý přítok

Kopané studny se vyztužují betonovými skružemi utěsněnými silnou vrstvou jílu. Díky tomu studna jímá vodu pouze dnem. U vrtaných studní voda do studny vsakuje celým objemem, protože trubka ve studni je děrovaná. Vydatnost kopané studny závisí do značné míry na klimatických podmínkách, proto v období sucha vody ve studni ubývá. Vrtané studny mají naopak stálý přítok vody i v době minimálních srážek, záleží přitom na vydatnosti pramene. Výhodou kopaných studní je pak velká akumulace vody v období, kdy je dostatek vody povrchové.
Voda z vrtaných studní je nejkvalitnější

Pro uživatele je však pravděpodobně tou nejpodstatnější informací fakt, že voda z vrtaných studní je podle rozborů mnohem kvalitnější než voda ze studní kopaných. Vrtané studny obsahují podle průzkumů méně bakterií a hrozí jim menší nebezpečí znečištění.

Vrtané studny tedy kromě vysoké kvality vody a stálého přítoku vynikají především tím, že jsou provedené bezvýkopovou technologií. Ta nezatíží okolí vrtu vykopanou zeminou, kterou je následně nutné odvézt. Vrt se standardně provádí během jednoho dne - jde tedy o technologii rychlou, efektivní a bez nadbytečných nečistot.
PRÁCE ZEMĚVRTNÝMI STROJI - Jiří Slepička Poslat poptávku