Vůči moderním spotřebičům jsme nároční

Nové elektro spotřebiče vybíráme podle ceny, funkcí a užitných vlastností, značky, vzhledu (design, barvy, úprava povrchu), ale i nákladů na provoz během jejich životnosti a v tomto případě jde především o spotřebu elektřiny (u pračky a myčky navíc také o spotřebu vody). Přitom právě provozní náklady (veškeré, s výjimkou případné opravy spotřebiče po uplynutí záruční lhůty) jsou uvedené přímo na spotřebiči, na takzvaném energetickém štítku, pokud existuje povinnost právě tento konkrétní spotřebič štítkem opatřit. Buďte k novým elektrospotřebičům nároční.

Domácnosti v průměru spotřebují 25% veškeré spotřebované elektrické energie v EU, v ČR je to cca 23% (rozdíl je tedy zanedbatelný). A přitom spotřeba elektřiny stále roste o průměrná necelá  2% ročně v EU, v ČR necelá 2,5%. Ceny elektřiny však rostou a uživatelé jsou tedy motivováni snižovat její spotřebu. Proto se však musí při výběru domácích spotřebičů snadno zorientovat a neexistuje jednodušší řešení, než uvedení měřitelných údajů přímo na spotřebičích a v technické dokumentaci k nim.

Historie energetických štítků v EU a v ČR

V Evropě jsou energetické štítky známé od roku 1992 (směrnice 92/5/EHS). U nás jsme se s nimi začali setkávat od roku 1995 (předcházela korekce pro elektrické chladničky a mrazničky v roce 1994 a poté pokračovaly korekce pro pračky, sušičky a jejich kombinace v roce 1995 a pro myčky nádobí v letech 1998 a 1999), přestože ještě nebyly zakotvené v tehdy již české (ČSFR se rozpadla v roce 1993) legislativě. V ní se energetické štítky objevily až v roce 2000 zákonem č. 40 /2000 Sb. a poté vyhláškou č. 442/2004 Sb. Ve stejném roce uzavřela Evropská unie s USA dohodu o koordinaci programů označování energetické účinnosti kancelářských přístrojů štítky.

Problémy nastaly s dynamicky se rozvíjejícím trhem s domácími spotřebiči, který byl po roce 2000
nastartován masivním nástupem mikroelektroniky. Zákonné normy tudíž logicky zastarávaly. A právě největším problémem se stal tlak na co nejvyšší energetickou účinnost. Výrobci tedy hledali způsob, jak označovat účinnější spotřebiče, než definovaly konkrétní zákonné normy. Tyto snahy však EU „zatrhla“ směrnicí 2010/30/EU, o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Tato směrnice nahradila původní normu z roku 1992, zavedla nový standard a radikálně inovovala vzhled a obsah energetických štítků. U nás je norma platná od 20. 12. 2010 a závazná pro výrobce domácích spotřebičů od 20. 12. 2011.

Co je energetický štítek

Energetický štítek na sobě nese empiricky změřitelné technické informace o konkrétním elektrospotřebiči. V ČR jsou výrobci povinni opatřit energetickým štítkem automatické pračky, sušičky a jejich kombinace, chladničky (ledničky) a mrazničky (mrazáky, mrazící boxy), myčky nádobí, elektrické ohřívače vody (bojlery), elektrické trouby, klimatizační jednotky, zdroje světla a předřadníky k zářivkám a nově i televizory. A pozor - od roku 2009 také domy! Představa domu jakožto domácího spotřebiče sice vypadá na první pohled velice nadneseně, ve skutečnosti však každá budova spotřebovává mnohonásobky energie než jakýkoli dílčí domácí elektrický spotřebič, bez ohledu na to, zda jde právě o energii elektrickou.

Vzhled energetického štítku

Vzhledově je energetický štítek barevnou samolepkou, na které jsou uvedené všechny důležité měřitelné technické parametry výrobku – energetická třída spotřebiče (tříd je vždy 7: u praček, chladniček, mrazniček a myček od A+++ do D, jinak od A do G), která stanoví jeho energetickou účinnost porovnáním skutečně naměřené hodnoty a hodnoty tabulkové; roční spotřeba elektřiny v kWh, kapacita v litrech, spotřeba vody v litrech či kilogramech (podle typu spotřebiče) za jeden prací cyklus, hlučnost v dB, účinnost praní a odstřeďování, maximální rychlost odstřeďování, účinnost mytí a sušení, kapacita v počtu normovaných sad nádobí a nakonec i typ výrobku a výrobce. Zcela odlišné údaje jsou pak uváděné u zdrojů světla, kde navíc nejde o samolepku, ale barevné provedení energetického štítku na obalu.

Štítky v novém kabátě

V nové podobě, platné od 30. listopadu 2011, respektive 20. prosince 2011, je energetický štítek laděn do modré barvy a také označen logem EU. Ze štítků praček, chladniček, mrazniček a myček mizí nejméně úsporné energetické třídy a stupnice je naopak rozšířena o třídy A+++, A++ a A+. EU tak dohnala předstih výrobců, kteří již tato označení v rámci svého konkurenčního boje používali. Jen pro srovnání – například již v roce 2009 se v zemích střední a východní Evropy prodalo 90 až 95% spotřebičů označených třídami A a A+ a dnes je již většina štítkovaných elektrospotřebičů v nejvyšší energetické třídě A+ a kromě toho přibyly právě třídy A++ a A+++. Naše nároky na úsporné elektrické spotřebiče jsou tedy značné. Energetické štítky jsou jazykově neutrální. Obrazové symboly na štítku se stejně jako změřené technické údaje liší podle druhu spotřebiče. Uvedené jednotky (l, kWh, kg, dB a další) samozřejmě odpovídají mezinárodnímu značení.

Praktické informace pro kupující

U každého spotřebiče najdete vzor platného energetického štítku. Pokud to má smysl, je navíc uvedena jeho nová i stará podoba. Informace uvedené na štítku jsou u každého spotřebiče vysvětlené. U každého spotřebiče také najdeme základní tipy na jeho správnou obsluhu a navíc i tipy k výběru těch nejúspornějších spotřebičů na českém trhu. Uváděny jsou i důležité změny, především požadavky na ekodesign a požadavky na minimální energetickou účinnost.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com