Výměna skel za izolační uspoří Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Kvalita zasklení oken již není limitována pouze počtem okenních tabulí. Tolik oslavovaná izolační trojskla sice ušetří až 12% nákladů za vytápění, jsou ale až dvakrát tak drahá a přitom je skrz ně hůř vidět. Důležité je také uchycení skel v okenním rámu a nosnost zasklení.

Co se týká okenních rámů, je pro ně důležitá jejich konstrukce (u plastových oken také počet komor), úprava povrchu, správně zaměřená velikost, naprosto přesná výroba podle zaměření a nakonec i správné usazení do stěny. Rám však představuje maximálně 40% izolační plochy oken (nejčastěji jen 20 až 30%). Zato zasklení oken tvoří 60 až 70 procent jejich izolační plochy.

Instalovat do kvalitních rámů zasklení podprůměrných izolačních schopností je stejně nesmyslné jako opak – instalace kvalitního zasklení do nevhodných rámů. Výměnou původního zasklení například za izolační dvojskla sice ušetříme, maximální izolační schopnosti oken však dosáhneme pouze kombinací kvalitního rámu a zasklení.

Nejprve se tedy orientujme způsobem zasklení. Určitě platí, že izolační trojskla izolují lépe než dvojskla, nemusí však jít o zásadní rozdíl (v průměru hovoříme o 12%). Rozdíl v ceně však může být až dvojnásobný. Nasnadě je efektivnější řešení, použití izolačního dvojskla, kdy je třetí sklo nahrazeno pokovenou fólií. Díky pokovení fólie je teplo odrážené z části zpět do interiéru, fólie funguje jako tepelné zrcadlo. Pokud je pak meziskelní prostor vyplněn vzácným plynem, budou izolační schopnosti zasklení maximální, při nižší ceně, ale i hmotnosti a požadavku na menší stavební hloubku oken. 

Přesklení oken

Pokud to jde a původní okenní rámy jsou ještě ve velmi dobré kondici, pomůže zlepšit izolační schopnosti oken jejich přesklení. Za vytápění pak ročně ušetříte až tisíce korun. Pokud jsou totiž vaše současná okna starší jak 5 let, nevyhovují už současným požadavkům na izolační schopnosti (hodnotu součinitele prostupu tepla U). Není však v takovém případě nutné znovu investovat do nových oken včetně stavebních prací s tím spojených.

Standardně se starší okna přesklívají izolačními dvojskly se součinitelem prostupu tepla celým oknem U až 0,6 W/m2K. Pokud pak chcete dosáhnout maximální úspory a do vašich oken není možné instalovat drahá izolační trojskla, doplňte nová izolační dvojskla okenní fólií, která funguje jako tepelné zrcadlo. Vaše izolační dvojsklo s fólií dosáhne obdobných hodnot U jako trojskla. Pokud ale chcete investovat do skutečně nejúspornějšího zateplení, jsou izolační trojskla stále velkým lákadlem, vaše okna však musí jejich instalaci umožnit a vy se připravte na vyšší investici. Součinitel prostupu tepla izolačních trojskel dosahuje hodnot až 0,4 W/m2K.

Okna lze přesklít rychle a snadno, prakticky během několika hodin vám odborný dodavatel přesklí okna na celém rodinném domě či bytě.

Nová okna neinstalujte sami

Pokud jsou vaše stávající okna již ve špatném stavu a jejich přesklení by de facto nemělo smysl, je nutné pořídit nová. U nich je klíčová volba materiálu (plast, hliník, dřevo, dřevěná eurookna z lepených hranolů, dřevohliník) a provedení (např. u plastových oken počet komor, provedení těsnění, způsob zasklení, zda je v meziskelním prostoru izolační vzácný plyn a podobně. Poté správné zaměření nových oken a nakonec instalace. A pozor, okna musí instalovat odborný dodavatel! V opačném případě nemáte nárok na jakoukoli záruku na nová okna. Záruční lhůty jsou výrobci garantované pouze při odborné montáži.