Vyměňte staré olověné trubky

Olovo je pro lidský organismus smrtelným jedem, přesto je v ČR ještě spousta domů se starými, funkčními, olověnými trubkami (odhaduje se až 5%). Pokud je to i Váš případ, co nejrychleji je odstraňte a stát vám na to ještě výrazně přispěje!

Pitná voda sice může být teoreticky znečištěna kdekoli na své cestě od svého zdroje až ke spotřebiteli. Ovšem její znečištění právě olovem je vzácné. Nejčastěji k němu dochází ve starých vnitřních olověných rozvodech, které byly v obrovském rozsahu zaváděny hlavně v 19. století. Až v první polovině 20. století se začaly používat jiné materiály.

Olovo je těžký kov, který působí v lidském organismu řadu zásadních, nevratných změn – roste demence, selhávají ledviny atd. Přitom nelze olovo z vody jakkoli odstranit, čili olověné trubky jsou obdobně nebezpečné, jako jedovatý a rakovinotvorný azbest. Olovo se v lidském těle kumuluje hlavně v kostech, játrech, ledvinách a v krvi a z těla se dostává velice obtížně. A obzvláště nebezpečné je jeho dlouhodobé působení, neřku-li u malých dětí a nemluvňat, ale i dětí ještě nenarozených. Olovo u dětí zpomaluje duševní vývoj, snižuje IQ, způsobuje dyslexii, poruchy koncentrace a chování, zvyšuje krevní tlak.

Dotační akce na výměnu olověných rozvodů v domech přitom běží již několik let. Tuto dotační akci spustilo Ministerstvo pro místní rozvoj, konkrétně jde o dotační pobídku 117D0650. O dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník domu, kde se olověné rozvody nacházejí, přičemž podmínek pro získání dotace je několik (včetně již zmíněné identifikace žadatele).

První podmínkou je tedy výpis z katastru nemovitostí potvrzující vlastnictví domu, kde má být oprava prováděna. V případě vlastníků právnických pak výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného zákonem určeného rejstříku, případně jiné stanovené evidence (tato podmínka neplatí pro obce). Pokud je žadatelem společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytové družstvo, musí proběhnout usnesení shromáždění společenství vlastníků jednotek nebo členské schůze bytového družstva o souhlasu s provedením opravy.
Druhou podmínkou je výměna olověného potrubí v celém domě!

Třetí podmínkou je laboratorní chemický rozbor vody, kdy je zjištěno více jak 10 mikrogramů olova v jednom litru pitné vody. Tato hodnota je přípustným hygienickým limitem. Rozbor vody musí provádět akreditovaná laboratoř. Menší hodnoty naznačují, že rozvody jsou z jiného materiálu než z olova, ovšem olovo se uvolňuje z bronzových a mosazných součástek rozvodů. A pozor – protokol (originál protokolu dokládáme) nesmí být starší jak 10 měsíců.

Čtvrtou podmínkou pro udělení dotace je zpracování technického řešení oprávněnou osobou, které zahrnuje rozsah prací, jejich postup a také předběžný položkový rozpočet.

Pátou podmínkou je prohlášení žadatele o bezdlužnosti. Případně též může správce programu požadovat i další doklady.

Na výměnu olověných rozvodů v jednom bytě tak lze získat dotaci ve výši až 20 000 Kč, ovšem poslední možné datum pro podání žádosti je 15. ledna 2016!

Bližší informace získáte na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: www.dumazahrada, www.mmr.cz, www.shutterstock.com