Výškové práce a práce na střechách rychle a bez těžké techniky

Na některé práce jsme prostě nuceni přizvat odborníky, protože na ně vlastními silami nestačíme. Vybírejme si tedy ty nejlepší. Disponují-li skutečně špičkovým vybavením, máme záruku, že práce bude odvedena kvalitně. Firmě specializované na výškové práce můžeme svěřit například čištění a nátěry fasád,  montáže hromosvodů, izolaci dilatačních spár, instalaci bodců nebo síťových systémů proti holubům atp.

Spolehlivá firma se může stát vaším partnerem pro dlouhodobou spolupráci. Sežeňte si reference a ujistěte se, že její zaměstnanci splňují kvalifikaci pro danou práci. Měli by být seznámeni s příslušnými právními předpisy a dodržovat při mnohdy dosti riskantní činnosti zásady bezpečnosti práce, ale i požární ochrany. Mělo by být samozřejmostí, že všichni zaměstnanci jsou schopni doložit svou bezúhonnost.

Důležité je nejen technické vybavení, ale také způsob komunikace se zákazníkem a transparentnost vztahu klient – dodavatel. Týká se to co nejvíc konkrétního obsahu objednávky včetně přesně stanovených termínů ukončení prací a reklamační doby.

Na odbornosti a kvalitě provedené práce zde opravdu hodně záleží. Ve výškách a na jiných těžko přístupných místech můžete jen těžko vše důsledně kontrolovat. A případných následků špatně odvedené práce si třeba povšimnete až za delší dobu, během které mohou vzniknout škody na majetku.

Potřebná technika

Firmy provádějící práce ve výškách využívají podle potřeby i speciální typy lešení a nebo horolezeckou techniku. Ta je v některých situacích nejlevnějším možným řešením. Často bývá výhodnější alternativou v porovnání s použitím třeba vysokozdvižné plošiny, za jejíž pronájem musíte tvrdě zaplatit a pro kolemjdoucí představuje ohrožení. Prostor kolem se tedy během prací musí hlídat, aby nedošlo k úrazu. Dráhá je i stavba a pronájem lešení.

V nabídce mají specializované firmy téměř vše od drobných prací až po komplexní výškové rekonstrukce. Dovedou zrealizovat běžné údržbové a úklidové zásahy, ale také montážní a stavební práce v těžce přístupných místech. Myslí se tím i montáž střešních oken a nadkrokevních izolací a třeba výměna skel ve výškách. Dále to mohou být sanace komínů, mytí oken výškových budov, opravy a čištění fasád, rekonstrukce střech, čištění okapů, prořezávání či kácení stromů, rekonstrukce objektů včetně historických, montáž vzduchotechniky. Navíc jsou schopné zajistit tesařské, klempířské a pokrývačské práce, nátěry konstrukcí a výtahů, spárování panelových domů, umístění reklamních poutačů atp. Některé druhy výškových prací se dají provádět dokonce i v zimním období.

Zdroj: www.tomin69.cz