Výškové práce oceníte při jakékoli kalamitě

Kalamitami způsobené akutní problémy, nebo naopak jejich následky, je možné zcela jistě řešit mnoha způsoby. Bezpečnou, rychlou, účinnou a finančně dostupnou pomoc nabízejí firmy zabývající se výškovými pracemi.

Veškeré činnosti ve výškách jsou ze své podstaty nebezpečné a při neodborném provádění velice riskantní. Profesionální přístup je založen na soustavném prověřování znalostí, neustálém zdokonalování a kvalifikovaném přístupu jednotlivých pracovníků. Obecně platí, že jednodušší a efektivnější je naučit zdatného řemeslníka horolezectví, nežli přeškolovat horolezce na zdatného a platného řemeslníka. Při kalamitách a v případech, kdy podmínky pro výkon práce nejsou ideální, to platí dvojnásob.

Silný vítr láme stromy

Práce ve výškách a ještě k tomu v ne zrovna ideálních podmínkách zcela jasně vyžadují odborný zásah profesionálů. Při kalamitním stavu je zapotřebí provést nezbytně nutná opatření k odstranění nebezpečných větví, které mohou svým pádem ohrožovat zdraví a majetek osob pohybujících se v blízkosti stromu.

Sněhová nadílka, mráz a rampouchy

Zimní období je radostí, avšak často i velkou starostí. Sněhové převisy a rampouchy mnohdy ohrožují kolemjdoucí nejen ve městech. Obleva je potom hotovou pohromou a často jde o minuty. V těchto náročných podmínkách, kdy je vše kluzké a nevypočitatelné, se nevyplácí pouštět se do záchranných akcí bez znalostí práce ve výškách a zkušenostmi s horolezeckým vybavením. V těchto případech naleznete jen stěží vhodnější řešení, než přizvat odborníky na práce ve výškách. .

Kalamity ve stavebnictví

Silný vítr neláme pouze větve stromů. Během chvilky dokáže srolovat plechovou střechu, zdemolovat krov šikmých střech a v těch extrémnějších situacích například zbořit zdi polorozpadlých budov, kterých bohužel přibývá.

V těchto případech se často nabízí možnost použití vysokozdvižné plošiny, byť se to však mnohým může zdát jednodušším řešením, prodraží se. Dokonce i stavba lešení je nejen časově náročnější, ale také dražší variantou. V kalamitních situacích jde ale nejen o peníze. Prim hraje každá minuta, a proto i v těchto vypjatých situacích pomohou specialisté na lanech.

I práce ve výškách má své limity a omezení, od toho jsou tu však odborníci, kteří dovedou operativně řešit i ty nejvypjatější situace. Práce ve výškách provedou rychle, bezpečně a kvalitně. Jednak nám ušetří čas i peníze, zbaví nás však i starostí a vlastní zodpovědnosti.

Zdroj: www.miroslavjelinek.kvalitne.cz