Výsledky kontrol účinnosti užití energie

Protože někteří provozovatelé kotlů dbalí dodržování legislativních předpisů si nechali vyhodnotit účinnost užití energie při výrobě tepla, je možno uvést některé hodnoty zjištěných účinností a ovlivňujících hodnot, což jsou zejména výrobce kotle, jmenovitý výkon, rok výroby a u plynových kotlů použitý hořák.

Výrobce kotleJmenovitý výkon kWRok výrobyHořákÚčinnost %Palivo
Dakon DUA 28BT28,32000Dakon92,4ZP
Dakon DUA 28BK28,32000Dakon92,9ZP
Protherm 40 KLO352002Protherm88,9ZP
Viadrus G 300149?Bentone93,3ZP
Vaillant VU int47?Vaillant96,4ZP
Therm DUO 50 FT45?Thermona93,4ZP
ČKD Dukla2601990IBS Třebíč88,2ZP
ČKD Dukla4301990IBS Třebíč91,2ZP
ČKD Dukla11631975ABIG88,9ZP
ČKD Dukla26501990Weishaupt90,9ZP
Viessmann8951996Weishaupt88,1ZP
Viessmann32002002Weishaupt91,3ZP
Hoval22002009Weishaupt89,3ZP
TH Ratíškovice19002000Weishaupt89,2ZP
Skuhra252003
66kusové dřevo
Verner252002
65,7kusové dřevo
ŽDB Viadrus22,5?
62,7kusové dřevo
Atmos DC25S252009
70,8kusové dřevo
STS J. Hradec282001
70,1kusové dřevo
Ekoefekt E 48482006
75,5Hu. ořech 2
Ekoefekt E 48482011
77,6Hu. ořech 2
Carborobot PV 80702006
82,8Hu. ořech 2

Ve všech případech se jedná o kotle teplovodní. Převažujícím palivem je zemní plyn (ZP), v některých případech kusové dřevo nebo hnědé uhlí ořech 2. 
Účinnost výroby tepla byla vyhodnocena z měření emisí, provedeného autorizovanými osobami. Nevýhodou tohoto způsobu vyhodnocení užití energie je, že vychází z krátkodobých měření a výsledky jsou pak vztahovány na celoroční provoz. Vyhodnocení z dlouhodobých provozních záznamů není možné, protože u plynových kotlů je sice měřena spotřeba paliva, mnohdy ale společně pro všechny instalované a provozované kotle a není měřena výroba tepla na zdrojích, tím méně u jednotlivých kotlů. Roční spotřeba dřeva a uhlí je pouze odhadována.

Přes toto zjednodušení zjištěné výsledky potvrzují:

  • u kotlů na plyn
  • účinnost užití energie (výroby tepla) se pohybuje v rozmezí 88 - 96% a vyhovuje požadavkům současně platné vyhlášky č. 441/2012, která požaduje dosažení účinnosti 85% - 86% podle výkonu kotle.
  • účinnost užití energie nezávisí na druhu hořáku či jeho výrobci, ale na pečlivém seřízení provozních podmínek
  • účinnost užití energie nezávisí na výrobci kotle. Kotle všech výrobců u kterých byla provedena měření, je možno ve spojení s odpovídajícím hořákem seřídit na požadované hodnoty účinnosti
  • provozní výsledky odpovídají péči provozovatelů, zejména četnosti seřizování v průběhu roku a  pravidelnosti a pečlivosti údržby
  • celá řada kotů z provozovaných je stará 20 a více let. Přestože jsou provozuschopné, jsou na hranici technické a morální životnosti a jejich výměna je v brzké době nutná.
  • u kotlů na uhlí požaduje vyhláška dosažení účinnosti 66% - 68%. Zjištěné hodnoty 75,5 – 82,8% vyhovují hodnotám požadovaným. Všechna měření a vyhodnocení byla provedena u kotlů s rotačním litinovým roštem a s přívodem vzduchu do spalovacího prostoru ventilátorem.
  • u kotlů na kusové dřevo není požadovaná účinnost uváděna. Vyhodnocení zjištěné hodnoty v rozmezí 62,7 – 70,8%  nelze považovat za vyhovující a to přesto, že se jedná o obnovitelný zdroj. Účinnost by se měla pohybovat na hodnotách obdobných jako u spalování uhlí, tj. nad cca 77%. Takovouto účinnost ostatně výrobci ve svých prospektech uvádějí  
A na závěr informace: metodika kontrol je v současné době dána vyhláškou MPO č. 194/2013 Sb., která uvádí vzor zprávy o výsledku kontroly. Kontroly, které jsou zahrnuty do výše uvedených výsledků, byly prováděny podle vyhlášky č. 276/2007 Sb., která uváděla požadovaný obsah zprávy o výsledku. Všechny kontroly prováděl, podle požadavku vyhlášky, energetický specialista, který má k této činnostoi oprávnění vystavené MPO.

Pokud Vás tato problematika zajímá nebo se chcete dozvědět více o dalších otázkách správné a energeticky úsporné výstavby a rekonstrukce domů, vytápění, obnovitelných zdrojích energie, dotacích pro energeticky úsporná opatření apod., můžete využít služeb poradenského střediska Energy Centre České Budějovice (ECČB). Toto středisko poskytuje bezplatné a komerčně nezávislé poradenství formou osobní, emailové nebo telefonické konzultace. Více na www.eccb.cz, telefon: 387 312 580, non-stop telefonní záznamník pro objednání se na konzultace: 800 38 38 38.

Autor: Ing. Jaroslav Winkler, energetický poradce Energy Centre České Budějovice
Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku