Vysoušení zdiva je úkol, který čeká majitele starších nemovitostí

Téměř všechny starší stavby se dříve nebo později s vysokou pravděpodobností začnou potýkat s kapilárním vzlínáním vlhkosti do zdiva. Kapilární vzlínání vlhkosti do zdiva je totiž zcela přirozený proces, kdy se ve stavebním materiálu postupně začínají tvořit kapiláry, kterými se voda z podloží stavby, nasycena minerálními solemi, do zdiva stavby dostává. Výsledkem pak je vlhké zdivo s vlhkostními mapami, loupající se či opadávající omítka, velmi často i nepříjemný zatuchlý zápach a především značně zvýšené náklady na vytápění stavby.

Jak tedy problém vlhkých staveb řešit? Lidé někdy volí technologie, které jsou z naprosté většiny případů pro stavbu destrukční: kompletní podřezání zdiva stavby, chemické injektáže a nebo vkládání plechových pásů do zdiva. Ať již je zvolen libovolný z výše uvedených způsobů izolace proti vlhkosti, pro stavbu to v podstatě vždy znamená výrazný zásah, což se může projevit mimo jiné narušením statiky stavby. Tyto způsoby odstranění vlhkosti ze zdiva jsou rovněž značně nákladné, omezují běžný provoz ve stavbě a především nejsou vhodné pro všechny typy staveb a stavebních materiálů. Typickým příkladem jsou stavby starší sto let, památkově chráněné objekty, sakrální stavby a nebo stavby vystavěné z různých směsí materiálů včetně dřeva, jílu či kotovic.
Jak se tedy vzlínání vlhkosti do zdiva zbavit bez stavebních zásahů a bez narušení statiky stavby a především za výrazně nižších nákladů ? Jednou z těchto metod odstranění vlhkosti ze zdiva stavby je elektrofyzikální princip vysoušení zdiva. Oblíbeným a na trhu i v praxi ověřeným systémem je technologie DryPol® System, která odstraní vlhkost ze zdiva přirozeným způsobem. Použitím přístroje DryPol® System se voda ze zdiva stavby postupně vrací zpět do podloží, odkud se do zdiva dostala. Jak tedy DryPol® System funguje?

DryPol® System

Přístroj DryPol® System je unikátní technologie vysoušení zdiva bez stavebních zásahů, která pracuje na základě elektrofyzikálních zákonů. Podloží stavby, tedy půda, se vyznačuje záporným elektrickým nábojem. Drypol® System dodává do molekul vody ve zdivu kladný elektrický náboj, což má za následek, že se obrací proces vzlínání a voda ve zdivu je přitahována zpět do podloží stavby.

Jednoduché, elegantní a finančně nenáročné řešení vysoušení zdiva přístrojem DryPol® System se vyznačuje rovněž další výraznou výhodou oproti ostatním způsobům odvlhčení: poté, co je stavba zbavena vody ve zdivu, dochází k trvalé izolaci stavby proti vzlínání vlhkosti minimálně na dobu třiceti let. Další, neméně výraznou výhodou přístroje DryPol® System je jeho snadná instalace a zejména písemná garance na možnost vrácení finančních prostředků vynaložených za přístroj, nedosáhne-li se do tří let od instalace přístroje hodnot suchého zdiva podle stavebních norem.

A jak DryPol® Systém funguje?

DryPol® System je certifikovaný pro použití v lidských obydlích, a tak je možné jej instalovat i do škol, školek, nemocnic či do památkově chráněných objektů. DryPol® System vysouší plošně stěny - příčky, obvodové zdivo, suterény, podlahy i základy stavby současně. 
Využitím přístroje DryPol® System tak získáváte finančně dostupné, ekologické a funkční řešení problému se vzlínající vlhkostí pro několik generací s písemnou garancí na 30 let funkce přístroje a garancí tří let na možnost vrácení prostředků vynaložených za přístroj.

DryPol® System pro majitele vlhkých nemovitostí znamená suchou a zdravou stavbu bez vlhkosti, spórů plísní a bakterií pro několik generací.

Více informací najdete ZDE, můžete též psát na elektrofyzika@email.cz, nebo volat na linku 800 212 800.