Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Vybíráte topný systém?

Datum vydání: 12.11.2008 | autor:
Většinu z nás zajímá , jak co možná nejekonomičtěji vyřešit otázku vytápění, obzvlášť když ceny energií neustále rostou. Vedle zateplení pláště domu a osazení kvalitními okny je velice důležitý také úsporný zdroj tepla. To se týká jak novostaveb, tak i stávajících objektů a řešení existuje celá řada. Základní otázkou je, jakým palivem bychom chtěli topit a také jakou účinnost by měl náš otopný systém mít. V neposlední řadě je nutné myslet i na kvalitní spalování a komfort obsluhy.
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Ilustrační foto (ČESKÉSTAVBY.cz)
Důležité je uvědomit si, že na výhodnost a návratnost různých topných systémů má vliv celá řada faktorů. Podstatný význam mají nejen tepelné vlastnosti objektu, ale také použitá regulace, způsob užívání objektu, počet členů domácnosti, používané spotřebiče, pořizovací cena objektu a podobně. Cena za energie přestává být tím nejdůležitějším faktorem, naopak začínají mít rozhodující vliv na ekonomičnost pořizovací náklady. Platí zde úměra, že čím má objekt nižší tepelné ztráty, tím menší roli hraje cena energií na vytápění a naopak jsou důležitější pořizovací náklady a návratnost investice vložené do celého topného systému. Výchozím momentem by mělo být zhodnocení typu domu. Nízkoenergetické domy mají jiné požadavky než domy klasické, ať už novostavby či rekonstrukce.

Mozek systému

Nejčastějším typem vytápění rodinného domu jsou takzvané centrální zdroje. Centrálními zdroji jsou kotle, které pomocí přenosového média (zpravidla vody) vytápí přes soustavu radiátorů celý dům. Trh nabízí širokou škálu kotlů, je mnoho typů, které můžeme rozlišovat třeba podle toho, co k výrobě tepla potřebují. Dalším řešením mohou být například tepelná čerpadla či stále oblíbenější sluneční kolektory. I alternativní zdroje tepla nacházejí stále častější uplatnění a úspěšně tak bourají bariéru nedůvěry.
Plynové kotle a turbokotle

Stále rostoucí cena plynu vede výrobce k dalšímu zdokonalování už tak vysoce účinných zařízení. Klasické kotle vedou spaliny do komínů, jejich vylepšená konkurence, takzvané turbokotle, komín nepotřebují a odvádějí spaliny ventilátorem skrze stěnu. A výhody? Jednak úspora na stavebních pracích souvisejících s výstavbou komínu, ale i větší volnost při plánování umístění kotle v domě. Technika jde vpřed mílovými kroky a tak ani turbokotel není tím nejdokonalejším systémem. Kondenzační kotle s mikroprocesorovým řízením a možností citlivého nastavení provozních parametrů nabízí skutečně účinné a vysoce ekologické vytápění.

Elektrické kotle

I když mnozí považují elektrickou energii za nejdražší, elektrické kotle zaujímají své místo na trhu a rovněž patří mezi dlouhodobě užívaná zařízení. I zde je využíváme rozvodu pomocí radiátorů a stěnového či podlahového vytápění. Nevýhodou jsou možné výpadky elektrického proudu, bez elektřiny se s těmito kotli zkrátka neohřejete. Výhodou však oproti plynu je to, že se nemusíte starat o odvod spalin.
Pevná paliva si drží krok

Krom neekologického a málo účinného spalování uhlí existuje ještě možnost spalování dřeva či biomasy. Jedná se o enviromentálně šetrný způsob topení a zdokonalené zařízení stále více přesvědčuje veřejnost, že se jedná o ekonomickou a také komfortní variantu. Rozhodnout se můžete pro spalování kusového dřeva nebo peletek. O vyšší účinnost spalování, menší produkci škodlivin a méně sazí se stará takzvané pyrolytické spalování. Mnozí si vybavují staré kotle, které vyžadovaly pravidelné přikládání a nepříjemné odstraňování popele. To však už dávno není pravda. Moderní kotle umožňují dálkové zapálení, automatické přikládání ze zásobníku a také automatický výběr popele.

Tepelná čerpadla

V zemi, vodě i vzduchu je obsaženo nesmírné množství tepla, které tepelná čerpadla využívají pro vytápění domu i ohřev vody. Představují sice vyšší pořizovací náklady, ale jejich návratnost je poměrně rychlá. Jejich účinnost pak udává topný faktor. Čím je jeho hodnota vyšší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější.
I krby mají svou šanci

Je nutné se okrajově zmínit i o zpříjemnění bydlení či částečném vytápění domu pomocí krbu. Teplovodní vložka, která předává teplo z krbu do cirkulačního systému efektivně spojuje pohled na plameny olizující dřevo a zároveň poměrně efektivně vytápí další místnosti. Tento způsob vytápění se do systému vytápění zpravidla začleňuje jako doplněk, nebo slouží jako jistá alternativa v energeticky úsporném domě.

Trendy ve vytápění

Trendy ve vytápění směřují k postupnému eliminování tepelných ztrát. Ke slovu se tak stále častěji dostávají nízkoteplotní otopné systémy s provozní teplotou zhruba 40 až 50 oC (běžná teplota je 70 až 90 oC). Má to ale jeden háček. Takovéto systémy vyžadují použití rozměrnějších otopných prvků s nižšími teplotními ztrátami. Výhodou těchto soustav je i možnost využití již zmíněných alternativních zdrojů, například tepelných čerpadel či solárních kolektorů.
Pro zajištění tepelné pohody se stále častěji používá podlahové a stěnové vytápění. Kvalitním zateplením obvodových konstrukcí a osazením kvalitními izolačními okny se snižuje nutnost instalovat otopné prvky pod okna, což nám dává větší prostor pro jejich umístění.

Kvalitní dodavatel bude připraven pomoci vám s vaším investičním řešením otopného systému. Zpracuje projektovou dokumentaci, zvolím společně s vámi nejlepší variantu řešení, bude koordinovat postupy tak, aby byl dodržen časový harmonogram a vše odpovídalo požadavkům investora. praktické je ucelené technické řešení na klíč v závislosti na optimalizaci investic a provozních nákladů. Samozřejmostí by měla být i servisní činnost.
Prokat invest, s.r.o.

Prokat invest, s.r.o.

Domažlice, Břetislavova 85, 344 01
Tel: 379 722 329
Web: http://www.prokat.cz
E-mail: domazlice@prokat.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Prokat invest, s.r.o.

Domažlice, Břetislavova 85, 344 01
Tel: 379 722 329
Mobil: 602 283 809
Web: http://www.prokat.cz
E-mail: domazlice@prokat.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Vybíráte topný systém?"

Buďte první a napište komentář k  "Vybíráte topný systém?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE