Využívejte dešťovou vodu a ušetřete! Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Voda patří k základním životním potřebám člověka - potřebujeme ji každý den. Často nadměrnou spotřebu pitné vody si mnohdy uvědomíme až v okamžiku platby faktury. Zásoby pitné vody jsou však omezené a proto je nutné plýtvání pitnou vodou zamezit. Vhodným ekonomickým a ekologickým řešením pro některé činnosti v domácnosti přitom může být používání vody dešťové.

Proč využívat srážkovou vodu?

Více než 97% veškeré vody na naší planetě představuje mořská voda. Sladké vody jsou jen 3%, avšak většina vody je vázána v ledu na pólech a v ledovcových horách. Volně použitelné jsou pouze 0,3% pitné vody. Za posledních 70 let se spotřeba vody zvýšila více než čtyřikrát a zvýšila se i cena pitné vody. Abychom spotřebu pitné vody snížili, je žádoucí všude tam, kde je to možné, nahradit pitnou vodu vodou dešťovou. Nádrže na dešťovou vodu umožňují zachycení srážkové vody a její další využití v domácnosti nebo na zahradě. Dešťovou vodou tak můžeme nahradit až 50% pitné vody spotřebované v domácnosti. Na různé činnosti v domácnosti jsou kladené rozdílné nároky na kvalitu vody. Tam, kde přicházíme s vodou osobně do styku (při vaření, pití, mytí nádobí a tělesné hygieně), musí být použita voda pitná.

Sběrné nádrže na dešťovou vodu

I když zatím máme pitné vody dostatek, je zbytečné používat ji například na splachování WC nebo zalévání zahrady. Využitím dešťové vody v těchto případech lze výrazně snížit spotřebu pitné vody. Ideální pro uskladnění a následné využívání dešťové vody jsou plastové nádrže. Výhodou sběrných nádrží na dešťovou vodu je jejich snadná montáž, usazení bez nutnosti betonáže a dlouhá životnost díky kvalitnímu materiálu a masivní konstrukci nádrže. Pokud máte střechu tvarem a čistotou střešní krytiny vhodnou ke sběru a následnému využívání dešťové vody, můžete si pořídit plastovou nádrž na dešťovou vodu zakomponovanou do systému na svod a využívání srážkové vody.

Jakou zvolit velikost nádrže?

Výběr velikosti nádrže na dešťovou vodu je velmi důležitý z hlediska jejího maximálního využití a také z provozních důvodů. Velikost zásobníku volíme podle srážkových poměrů v regionu, velikosti jímací plochy (střechy), podle počtu osob v domě (průměrná denní spotřeba na osobu se uvádí 140 až 150 litrů veškeré vody) a podle toho, na co všechno budeme dešťovou vodu využívat.

Na co tedy můžeme dešťovou vodu využít?

Zavlažování zahrady

Protože je dešťová voda chudá na soli, nedochází při zavlažování zahrady k zasolování půdy. Navíc dešťová voda neobsahuje chlor. Některé rostliny, jako například kanadské borůvky, jinou než dešťovou vodu nesnášejí.

Praní prádla

Měkká dešťová voda dobře rozpouští prací prášky, čímž snižuje jejich spotřebu a zamezuje usazování vodního kamene v potrubí. Proto je dešťovou vodu žádoucí využívat především v oblastech s příliš tvrdou vodou, nebo tam, kde voda obsahuje vyšší podíl železa a manganu.

Splachování WC

Splachováním WC dešťovou vodou se v domácnosti ušetří nejvíc vody. Dešťová voda je též vhodná pro WC, přívodní potrubí a odpady díky své měkkosti - nedochází k usazování vodního kamene. To samé platí i pro praní.

Jak systém funguje?

Déšť stéká okapovými svody ze střechy a následně sběrným potrubím do nádrže. V případě využití vody v domácnosti se na přívod vody od okapů instalují filtry na hrubé nečistoty. Po přeplnění nádrže voda odtéká ze sifonového přepadu přes zpětnou klapku. Odběr vody je pak zajištěn sací soupravou. Čerpadlo má třícestný ventil a elektronickou regulaci, která při nedostatku dešťové vody v nádrži přepne sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky. Z doplňovací jednotky je voda dopravována potrubím ke spotřebičům a vše je řízeno elektronickou jednotkou.

Jak probíhá usazení nádrže?

Vykopeme jámu pro nádrž, která by měla být asi o 15 cm širší a delší než nádrž. Na dno výkopu nasypeme asi 15 cm vrstvu písku, na který nádrž usadíme a nasadíme přívodní potrubí. Poté nádrž zasypeme zeminou.