Krupobití udeřilo i na ventilační turbíny 15. srpna se letos Prahou a jejím okolím prohnala bouře s přívalovým deštěm a krupobitím, kdy padaly extrémně velké kroupy o průměru až 10 centimetrů. Nejvíce škod napáchala vichřice, liják a kroupy v Praze 4 a na Jižním Městě. A tato živelná událost postihla i ventilační turbíny. Většina z nich byla vážně poškozena, nebo úplně zničena.

Škody na ventilačních turbínách zahraniční výroby

Ventilační turbíny zahraniční výroby, které jsou vyrobeny z tenkého hliníku, měly silně zdeformované lopatky, samořezné šrouby byly povoleny, nebo vytrženy ze stavitelného kloubového hrdla, které bylo také zdeformované. Silně poškozený plášť hlavice také poškodil a zdeformoval nosnou konstrukci turbíny z  profilovaných ramen a v některých případech došlo i k poškození ložisek. To způsobilo nevyvážený chod turbíny, trhavé nárazy a vibrace způsobily její nefunkčnost.

Některé turbíny se úplně zastavily, což je nejhorší varianta, protože došlo k průniku dešťové vody do stoupačky pod turbínou. Tyto poškozené turbíny je nutné okamžitě celé demontovat a nahradit je novými, ještě než dojde k dalším škodám na majetku. TYTO TURBÍNY NELZE OPRAVIT!
Škody na ventilačních turbínách české výroby VIV

Ventilační turbíny české výroby VIV jsou vyrobeny z pevného duralu, nebo silného odolného hliníku. Tyto turbíny byly kroupami poškozeny také, ale v daleko menším rozsahu. Plášť rotoru byl mírně poškozen a to tak, že jen některé lopatky byly prohnuté po přímém zásahu velkých krup. K poškození robusní nosné konstrukce – statoru, nebo ocelových ložisek vůbec nedošlo. Funkčnost turbíny zůstala i přes poškození zachována, nedošlo k žádným vibracím ani k zastavení turbíny a nedošlo ani k zatékání dešťové vody do stoupačky pod turbínou.

Stavitelné kloubové hrdlo bylo mírně „poťukané“ od krup, bez známek poškození majícího vliv na další funkci a životnost. Konstrukce českých ventilačních turbín VIV umožňuje provést výměnu poškozeného pláště rotoru, případně statoru, nebo i ložisek, což u turbín zahraniční výroby nelze a musí se vyměnit kompletně celé. Oprava poškozené ventilační turbíny VIV české výroby extrémně velkými kroupami tak vyjde mnohem levněji než výměna kompletní ventilační turbíny ze zahraničí.
Nahrazení poškozených zahraničních turbín českými

Poškozené turbíny zahraniční výroby krupobitím lze bez problému nahradit turbínami české výroby VIV, protože mají stejné rozměry. Navíc jsou české turbíny VIV robusnější a celkově pevnější. Po zkušenostech z krupobití a silného nárazového větru v Praze a okolí dne 15.8. 2010 můžeme konstatovat, že české turbíny VIV jsou prokazatelně odolnější než zahraniční - a to i po zásahu extrémně velkými kroupami. Navíc dále plní svoji funkci, i když jsou poškozené. Lze je snadno a levně opravit.

Výše škod a pojištění

Všechny nemovitosti mají majitelé pojištěny proti živelným katastrofám. Většinou však mají sjednanou vysokou spoluúčast, nebo v případě likvidace pojistné události malého rozsahu přicházejí o bonus. Jelikož se však výměna nebo oprava poškozených ventilačních turbín pohybuje v řádech desítek tisíc korun, nevyplatí se pojistnou událost hlásit pojišťovně a opravu vlastníci uhradí z vlastních finančních zdrojů. Je tedy rozdíl zaplatit za kompletní výměnu poškozených zahraničních turbín například 30.000,- Kč, nebo zaplatit za opravu českých turbín 10.000,- Kč. A co když přijde krupobití znovu - hned příští rok?