Sdílet
 
Stavební materiály

Z čeho je nejvýhodnější stavět?

Datum vydání: 05.01.2005 | autor:
Při plánování stavby rodinného domu je výběr vhodného stavebního materiálu tím zásadním rozhodnutím, kterým bychom se měli podrobněji a důkladněji zabývat. Kromě pevnosti a odolnosti mají zdicí materiály vliv na pracnost a cenu stavby a na její celkové tepelněizolační vlastnosti.
Podle toho, jakou by mělo plnit funkci v celkové konstrukci, rozlišují výrobci zdivo tepelněizolační a současně nosné (vhodné pro obvodové zdivo zatížené stropní konstrukcí), zdivo převážně tepelněizolační (méně zatížené obvodové zdivo) zdivo převážně nosné (vnitřní zdivo bez nároků na tepelnou izolaci).
Pomůžeme Vám se zorientovat ve zdivu…

Cihly - klasika a česká tradice

Foto STAMA BOHEMIA.
Foto STAMA BOHEMIA.

Zdaleka nejrozšířenějším materiálem používaným na stavby rodinných domů jsou u nás pálené keramické cihly a tvarovky. Toto zdivo se hodí do většiny klimatických podmínek, má dobrou tepelnou akumulaci a je poměrně dobře odolné proti vlhkosti. Je tedy vhodné i pro podzemní prostory. Stavbu z cihel lze realizovat svépomocí za příznivou cenu a poměrně rychle.
Běžná tloušťka obvodového zdiva je od 360 do 440 mm, tloušťka vnitřních nosných zdí začíná na 240 mm a závisí na statickém posudku. Keramické cihly nejsou příliš vhodné na více zalomené a obloukové tvary stěn, kvůli složitému zařezávání cihel a nutnosti použití lehčených malt. Můžeme je však vhodně kombinovat s jinými materiály.

Porotherm

Pórobetonové tvárnice jsou druhým nejrozšířenějším zdicím materiálem. Jedná se o materiál přírodní, složený z písku, vápna, cementu, vody a přísad. Tvárnice mají velmi dobré tepelněizolační vlastnosti, dostatečnou pevnost a nízkou objemovou hmotnost. Jejich tloušťka je pro obvodové zdivo 300 - 400 mm, u vnitřního zdiva záleží na statickém výpočtu. Zdivo se spojuje tenkovrstvou zdicí maltou (zdicí tmel) nebo výjimečně maltou běžnou (při založení první vrstvy).
Pórobetonové tvárnice se dají snadno přizpůsobit atypickým tvarům (oblouky, zalomení), a stavba probíhá rychleji než u zdiva z cihel. Porotherm však nelze doporučit do suterénních prostor a není vhodné kombinovat jej s jinými materiály.

Dutinové tvárnice

U nás zatím ne příliš rozšířené jsou dutinové tvárnice z dřevokompozitních materiálů nebo z betonu s integrovanou tepelnou izolací. Jejich hlavní výhodou je jednoduchost a rychlost montáže. Kromě první vrstvy, která se ukládá do maltového lože, se dutinové tvárnice kladou na sebe na sucho do zámků a nebo jsou lepeny tmely. Při suché montáži je možné stavět i za mrazu.

Kombinace se zateplením

Vynikajících tepelněizolačních vlastností stěn dosáhneme vhodnou kombinací klasického zdiva (cihly, porotherm, tvárnice) s vnějším zateplením. To představují nejčastěji polystyrenové desky nebo desky ze skleněných či minerálních vláken o tloušťce 50-120 mm. Na zdivo se desky lepí s pomocnými kotvami. Montáž zateplení bychom měli svěřit odborníkům, což představuje samozřejmě vyšší náklady na stavbu.

Železobetonové stěny

Výhodou konstrukce domu ze železobetonových stěn je její vysoká únosnost a téměř neomezená tvarová variabilita. Její realizace je však většinou možná pouze odbornou stavební firmou a je tedy finančně velmi nákladná. Nevýhodou je také obtížnost sekání a vrtání do stěn. Sítě musí být vedeny předem připravenými trasami nebo po povrchu.

Konstrukce ze železobetonových panelů

Foto TRUHLÁŘSTVÍ MALŠICE.
Foto TRUHLÁŘSTVÍ MALŠICE.

I přes nechvalnou „proslulost“ panelových domů z minulosti, nacházejí panely stále své uplatnění. Kvalita, vzhled a technické parametry současných panelových staveb jsou oproti svým předchůdkyním nesrovnatelné.
Hlavními výhodami panelové stavby je její rychlost, nízká pracnost a komplexnost. Většinu dílů konstrukce lze předpřipravit již ve výrobně a ty potom osadit na hotové základy. Stavět se tak může i za nepříznivých klimatických podmínek.
Nevýhodou stavby z panelů je nutnost užití těžké zvedací techniky a tedy nemožnost svépomocné výstavby.

Dřevostavby

Dřevěné konstrukce představují velmi příjemné a ekologické prostředí, ale vyžadují zcela specifické projekční řešení. Kvůli nízké akumulační schopnosti dřeva je navíc stavbu nutné zateplit. Konstrukce může být řešena jako stěnový systém nebo může být tvořena pouze dřevěným rámem vyplněným tepelnou izolací s různými vnitřními i vnějšími povrchy.
Další možností je konstrukce z lehkých dřevěných panelů. Nosná konstrukce z dřevěných profilů je oboustranně opláštěna a vyplněna tepelnou izolací. Panely lze připravit předem ve výrobně a stavba poté probíhá rychle a jednoduše. Nutné je však držet se typového projektu.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Z čeho je nejvýhodnější stavět?"

Buďte první a napište komentář k  "Z čeho je nejvýhodnější stavět?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE