Za vysazení vlastních listnatých stromů můžete dostat až 250 tisíc. Zkuste to. Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Právě startuje dotace podporující výsadbu listnatých stromů. Nový dotační program „Sázíme budoucnost“ byl Fondem životního prostředí spuštěn 14. října 2019. Žádat mohou i fyzické osoby, ovšem výsadba se může týkat pouze veřejných prostranství a daná osoba musí být oprávněna na konkrétním místě stromy vysadit.

Celkem 100 miliónů korun

Rozdáno bude celkem 100 miliónů korun, přičemž se může zapojit doslova každý, kdo chce ve svém městě či obci dýchat čistý vzduch. A tomu právě rostoucí listnaté stromy napomohou, navíc zajistí příjemný stín za parných dní. Peníze přitom nebudou poskytovány pouze na samotnou výsadbu listnaté zeleně, ale i na péči o ni.

Projekt sázíme budoucnost

Projekt Sázíme budoucnost byl spuštěn pod záštitou Nadace Partnerství a zmíněných 100 miliónů korun vyčlenilo na tento projekt Ministerstvo životního prostředí. Cílem projektu je vysadit mimo území lesů 10 milionů stromů, čili za každého českého občana jeden strom. Dotace je určena pro výsadbu stromů na veřejně přístupných prostranstvích měst a obcí, přímo v zástavbě a nebo jejím okolí (včetně uzavřených vnitrobloků a společných dvorů bytových domů).

Kdo má nárok na dotaci

Nárok na dotaci mají místní organizace, úřady, firmy, školy, komunity, spolky, skupiny aktivních osob, ale i jednotlivci. Tedy všichni, které zajímá budoucnost svých obcí a měst a zeleně v jejich katastru. Jedinou podmínkou získání dotace je legitimní vztah k místu výsadby. Snadno jej však prokážete trvalým bydlištěm, nájemní smlouvou, případně vlastnictvím pozemku, právnické osoby musí prokázat své sídlo, nebo působnost v místě výsadby, případně vlastnictví pozemku.

Na co lze dotaci získat a na co nikoli

Dotační prostředky lze využít na nákup sazenic, substrátu a dalšího materiálu potřebného k výsadbě včetně prostředků potřebných pro péči o vysazené dřeviny (hnojiva, pomůcky na ochranu kmenů, ale i již osvědčené zavlažovací vaky). Dokonce lze žádat i o prostředky na zajištění odborného posudku a publicity.

Z dotace není možné financovat pořízení laviček a jiného mobiliáře a doprovodných prvků. Z dotace také není možné financovat odměnu za práci související s výsadbou dřevin, jelikož ministerstvo předpokládá, že na přípravě půdy či výkopech výsadbových jam se budou lidé podílet dobrovolně.

Podporována není výsadba stromů sloužících k podnikatelským účelům (plantáže rychle rostoucích dřevin, intenzivní ovocné sady apod.), výsadba na pozemcích plnících funkci lesa či náhradní výsadba ve smyslu § 9 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Žádost a celý proces

Žádost o dotaci lze zaslat elektronicky, přičemž projekty budou vyhodnocovány a schvalovány průběžně. Do tří týdnů by se měl každý žadatel dozvědět, zda je jeho žádost v pořádku, nebo je třeba odstranit případné nedostatky. Pokud je dotace schválena, sepsána smlouva a výsadba realizována, dotace bude zaslána do tří týdnů na účet žadatele. Další podmínkou je, že výsadbu nesmíme provádět bez dohledu odborníka odpovídajícího vzdělání oboru zahradnictví, zahradnictví a krajinářské tvorby či lesnictví. Obzvláště v zastavěných oblastech bývají ochranná pásma a také různá technická omezení. Musí být též zpracován odborný posudek a zajištěn souhlas vlastníka pozemku. Tedy pokud jím nejste vy sami. Nejsou třeba žádné autorizace či certifikáty. Odborný posudek vlastně bude moci zajistit téměř každý dodavatel sadby.

Také vhodnost výsadby konkrétních druhů určí příslušný odborník, tedy nejčastěji přímo prodejce sadby. A pokud získáte dotaci, musíte se o dotované sazenice aktivně starat po dobu alespoň 3 až 10 let. Péče zahrnuje pravidelnou zálivku, výchovný řez, odstranění kotvících prvků, hnojení, kypření, odplevelování, ochranu před nemocemi a škůdci a případná další opatření, pokud jsou třeba. 10 let od výsadby dotovaných dřevin běží doba udržitelnosti projektu. Po tuto dobu se tedy dřeviny nesmí kácet, ale ani nesmí uschnout. V takovém případě musí žadatel zajistit jinou dřevinu ze svých prostředků. Kus za kus. SFŽP bude vysazené stromky namátkově kontrolovat v období mezi výsadbou a proplácením dotací, ale i po vyplacení dotací.

Smyslem je zapojit aktivně veřejnost

Nejde u nás o jediný dotační program podporující výsadbu zeleně, spravovány jsou ještě programy Operační program Životního prostředí a Program péče o krajinu. Smyslem nového dotačního programu je aktivní zapojení veřejnosti, místních organizovaných skupin a jiných nadšenců. Proto je také dotační program postaven na dobrovolné práci. Schéma programu je jednoduché a žadatelé mohou mít pokryty veškeré náklady na materiál.

Konkrétní výše příspěvků

Příspěvek na listnatý strom s obvodem kmínku v jednom metru výšky 8 až 10 cm je 1500 korun na pořízení a 1000 korun na pořízení závlahy. Na listnaté stromky s obvodem kmínku 10 až 12 cm získáte příspěvek ve výši 3000 korun na pořízení a 1000 korun na závlahu a v případě stromků s obvodem kmínku více jak 12 cm je to 4000 korun na pořízení a 1000 korun na závlahu.

Zdroj: mesec.cz, sfzp.cz, pixabay.com, shutterstock.com