Zabezpečení střechy před pádem sněhu a legislativa

Sníh a rampouchy krášlí střechy domů, ale tato ozdoba s sebou nese také rizika. Pro kolemjdoucí i pro auta v blízkosti domu je to riziko pádu sněhové laviny ze střechy nebo pád rampouchů. Vysoká hmotnost tajícího sněhu, který sjede ze střechy, nebo velký ulomený rampouch či jiný kus ledu, se mohou stát příčinou zranění i škod na majetku. Co v takovém případě dělat a kdo za péči o nebezpečnou sněhovou pokrývku a ledové rampouchy u okapů střech zodpovídá?

Za hmotné škody a úrazy, které způsobí pád sněhu nebo rampouchů ze střechy, odpovídá majitel nemovitosti. Bude-li způsobena škoda na majetku nebo na zdraví, bude poškozený vymáhat náhradu přímo na majiteli domu. Jak tedy správně vyřešit riziko spojené se sněhem na střeše?

Preventivní opatření

Základním předpokladem, který snižuje rizika pádu sněhu ze střechy, je vybavení protisněhovými doplňky. Patří sem sněhové zábrany a sněholamy. Jejich funkcí je zadržovat sníh na střeše do doby, než postupně odtaje do okapového systému. Sněholamy lze připodobnit k mřížím, které velké části sněhu rozdělují na menší části. Díky tomu se zmenšuje možnost vzniku škod na zdraví i na majetku. Dále se používají protisněhové tašky (mají výstupky) a protisněhové háky - oba prostředky rozdělují masu sněhu na menší části. U velkého množství sněhu ovšem ani tato opatření nedovedou zcela zabránit některým rizikům a je třeba se o sníh na střeše a o rampouchy postarat.

Legislativa

Obecní vyhlášky i zákon upozorňují na povinnost majitele nemovitosti zabránit případnému vzniku škody na majetku nebo na zdraví v souvislosti s pádem sněhu ze střechy jeho nemovitosti. Odpovědnost majitele nemovitosti je zakotvena v § 420 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku.

Péče o sníh a rampouchy 

Odstranění sněhu a rampouchů musí zajistit majitel domu, u obecních domů se o tyto záležitosti většinou stará technická správa města. Nejbezpečnějším řešením je najmout si specializovanou firmu, která led a sníh odstraní např. s pomocí vysokozdvižné plošiny. Možností je také označení rizikových úseků a upozornění na pád sněhu ze střechy. Toto opatření by ovšem měl majitel nemovitosti použít pouze po nezbytně nutnou dobu, než řádným způsobem zajistí nemovitost proti pádu sněhu a ledu ze střechy.

Rizikové situace

Pokud je riziko pádu sněhu ze střechy opravdu velké, může majitel domu požádat o pomoc policii, která po nutnou dobu opatří rizikovou část chodníku a parkovacího pruhu podél domu výstražnou páskou. V kalamitních stavech pomáhají se sněhem a rampouchy hasiči.

Když se stane škoda

Pokud vám ze střechy spadlý sníh nebo led poškodí např. auto, vždy nejprve škodu vyfoťte. Z pořízené fotografie musí být patrné, že škodu způsobila právě tato příčina. Dalším krokem je nahlášení události majiteli nemovitosti. Další kroky se řeší skrz pojišťovnu, nebo přímou náhradou škody.

Pojištění

Má-li majitel domu sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, pak se způsobená škoda hradí z pojištění. Pojišťovna může po majiteli domu vyžadovat, aby prokázal, že učinil kroky k minimalizaci rizika vzniku škod. Pokud investujeme do péče o zabezpečení střechy, může se pojišťovna podílet na financování těchto opatření – proplatí nám tzv. zachraňovací náklady.  

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
J. T. STŘECHA s.r.o. - kompletní realizace střech Poslat poptávku