Zájem o stavební spoření neklesá Zobrazit fotky zobrazit 2 fotky

Podle statistiky, kterou zveřejnilo ministerstvo financí, zájem o služby stavebních spoření u nás zatím neklesá. Dlužno však dodat, že zveřejněné statistické údaje sahají pouze do období od začátku roku do konce třetího čtvrtletí. Je tedy nutné počkat na statistiku celoroční a porovnat vývoj s první čtvrtinou a poté první polovinou roku 2011.

Ministerstvo financí uvádí, že v lednu až září 2010 bylo uzavřeno cca 396 tisíc nových smluv s finančními ústavy poskytujícími stavební spoření. A to je téměř shodné číslo za stejné období roku 2009. Přitom vzrostla cílová částka stavebních spoření o 13.000 korun (na cca 315.000 korun), přestože žadatelé věděli o možném snížení státní podpory už od začátku letošního roku a poté definitivně od letošního léta, i když bylo schváleno až nynní (listopad 2010).

Podíl nových smluv uzavíraných od 1.1. 2004 činí ke konci září 2010 56% a neustále roste částka naspořená všemi střadateli. Za období leden až září 2010 narostla o cca 4,3 miliardy korun na celkových cca 419,5 miliard.

Přitom je ze statistik zřejmé, že výše státní podpory stavebního spoření klesá postupně. V roce 2005 to bylo rekordních 16,086 miliardy korun, za rok 2009 už jen 13,262 miliardy korun a od ledna do září 2010 to bylo pouhých 11,208 miliardy korun.

Zároveň narůstá množství poskytnutých úvěrů a tedy i žádostí o ně. Vůči celkové naspořené částce nyní činí celkový objem úvěrů 68,4%. Pokud tento údaj srovnáme s rokem 2004, bylo to pouhých 29,3%. Během 6 let tedy narostl počet úvěrů o 39,1%.

Odklepnuté snížení státní podpory na stavební spoření na 50% a ukončení osvobození úroků od zdanění postihne všechny smlouvy. Tedy nejen ty nové, které střadatelé uzavřou od 1.1. 2011. Je však nutné počkat na rozhodnutí Ústavního soudu, kde si zřejmě bude stěžovat ČSSD, ale možná i další strany.