Úspora energií i financí se dnes setkává s velkým zájmem vlastníků rodinných a bytových domů. Prvním předpokladem je dostatečně zateplit stavbu.U běžného rodinného domu připadá 15% tepelných ztrát na střechu, 45% na okna (20% způsobuje větrání), 30% na fasádu a 10% na podlahu. Pokud nebudeme přihlížet k větrání okny, k největším ztrátám dochází u fasády.

Zateplení fasády

Zateplení fasády přináší nejen snížení nákladů na vytápění, ale zvyšuje zvukovou neprůzvučnost a přispívá k vyšší tepelné pohodě v objektu. U nezateplených staveb navíc hrozí problémem promrzání zdiva. Bod mrazu se nachází přibližně uprostřed zdiva. Konstrukce nemá správnou akumulaci, v místnosti je rychle teplo, ale i rychle chladno. Při zateplení fasády se bod mrazu nachází v izolantu (zateplovací vrstvě) a nedochází tak k promrzání zdiva.
Pro zateplení fasády se používá pěnový polystyrén, extrudovaný polystyrén nebo minerální vata. Nejpoužívanější je v současné době pěnový polystyrén. Desky se lepí pomocí tmele přímo na obvodovou stěnu a kotví se plastovými talířovými hmoždinkami. Následuje vrstva vyrovnávacího tmele, perlinka, penetrace a finální omítky. Na cihelné zdi se doporučují desky s 5 mm otvory pro odvod vodní páry. Používat se smí do výše 9m, pro větší výšky se používá expandovaný polystyrén (PSB) nebo desky z minerální vaty.

Extrudovaný polystyrén je tenčí a proto se hodí tam, kde je málo místa . Lze jej použít i pro ploché střechy, vnější střechy a podlahy. Desky z minerální vaty se pro svoji prodyšnost a zvukovou izolaci dají použít na všechny typy zděných a betonových konstrukcí. Desky jsou nehořlavé a tak nemají žádné požární omezení.
Zateplení a úpravy soklu

Dříve se oblastem soklu při zateplování nevěnovala dostatečná pozornost. Nyní se sokly u většiny staveb dodatečně opatřují tepelnou izolací, aby se zamezilo zbytečným únikům tepla. Tepelnou izolaci je nutno zapustit minimálně 1 metr pod upravený terén. Jako izolantů se používá XPS (extrudovaný polystyrén) nebo EPS desky PERIMETR. Izolační desky PERIMETR se používají hlavně pro tepelné izolace staveb, které se dotýkají země a tepelné izolace suterénních konstrukcí.Vytvářejí účinnou ochranu hydroizolace (nahrazují ochrannou přizdívku). K sanaci soklů přispívají též hydroizolační fólie. Vyrobeny jsou z umělých hmot a chrání sokl před zvýšenou vlhkostí. Obložení soklu je nakonec možné provést rozličnými materiály.

Nejčastějším řešením je omítka na bázi akrylátových disperzí, pryskyřic. Je vhodná do míst namáhaných povětrnostními vlivy, propustná pro vodní páry a pružná. Další možností jsou obklady. Jsou dobrou ochranou proti zašpinění, vodě a plní též funkci estetickou. Je ale možné použít i kvalitní tepelnou izolaci s povrchovou fasádní úpravou nebo nepřiznaný sokl (není na první pohled vidět).
Perlinka a kotvení izolace

Perlinka Správné označení pro tento materiál je skleněná síťovina na výztuž. Název je odvozen ze způsobu, jakým jsou propletena vlákna. Perlinka je vlastně tkanina, která je řídká do té míry, že tvoří síťovinu. Základní surovinou jsou skelná vlákna, která jsou výráběna při vysokých teplotách.

Perlinka se vtlačuje do čerstvého stěrkového tmelu, který je nanesen na řádně připevněný izolant. Povrch tmelu se zahladí tak, aby perlinka byla 1/3 až 1/2 pod jeho povrchem. Do výše 2 až 3 metry od terénu se používá dvojnásobné vyztužení.

Perlinku lze použít jako výztuhu do podlah, stropů, venkovních i vnitřních omítek, jako armovací vrstvu pod dlažby nebo obklady. U omítek zabraňuje vzniku vlasových trhlin, které vznikají mechanickým pohybem zdiva nebo teplotní roztažností.
Zakládací lišty
Materiál pro zateplení vkládáme do zakládacích soklových lišt vyrobených z hliníku.Lišty se k sobě připojují spojkami a k vyrovnání do roviny kolem objektu pak slouží vymezovací podložky.

Rohové lišty
Používají se v kombinaci s perlinkou a slouží k ochraně vnějších rohů před mechanickým poškozením a tvorbou trhlin. Jejich pomocí vytvoříme rovné rohy. Vyrábí se z hliníku nebo z PVC.

Kotevní příslušenství
K upevnění desek z polystyrénu nebo minerální vlny slouží talířové hmoždinky. Používáme je pro upevnění k betonovému podkladu, pórobetonu i zdem z plných cihel. Hmoždinkami zvětšujeme dotlačenou plochu použitého materiálu ke stěně. Talíř je vyroben z polypropylenu.
ARSSY export - import s.r.o. Poslat poptávku