Sdílet
 

Zateplení domu nese řadu výhod

Datum vydání: 28.05.2008 | autor:
V současné době pociťuje nárůst cen energií každý z nás. Zatížení našich peněženek poroste aritmetickou řadou. Co s tím, je nějaké řešení? Jedním z možných řešení úspor nákladů za vytápění je fasádní zateplovací systém. Představa, že za ušetřené peníze z vytápění za patnáct let doplatíte hypotéku, je lákavá. Výhody zateplení domu jednoznačně převažují nad nevýhodami, neboť jedinou nevýhodou je finanční náročnost.
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Proč zateplovat

Úspory energie, které mohou dosahovat až 50%, však nejsou jediným pádným důvodem, proč se pro zateplení rozhodnout. Zateplení domu pomůže odstranit kondenzaci vodní páry a tím zamezí šíření sporů plísní; těm se daří ve vlhkém prostředí, zejména v místech, kde nedochází k proudění vzduchu (v rozích, za skříněmi, pod podlahou apod.). Další výhodou zateplení je snížení teploty v domě během nesnesitelných horkých letních dnů, což znamená výrazné zlepšení tepelné pohody. Součástí zateplovacího systému je i konečná povrchová úprava, která dodá domu nový estetický vzhled. Výrazně se zlepší akumulace zdivazastaví se jeho destrukce způsobená teplotními rázy.

Jaký zateplovací systém zvolit

Vnitřní zateplení je méně používané. Je prováděno při zateplování historických objektů a doporučováno jen ve zvláštních případech. Výhodou tohoto systému je nenarušení venkovního pláště budovy; místnosti se rychleji ohřívají. Nevýhod je však celá řada. Zmenší se vnitřní prostor, místnosti rychleji chladnou, je nutno provést parozábranu, zvenku není zdivo chráněno proti teplotním a povětrnostním podmínkám.

Vnější zateplení je používáno daleko častěji. Nevýhodou je finanční náročnost. Naopak velkou výhodou je celistvost zateplovaného pláště, vyřeší se problémy tepelných mostů, sníží se namáhání obvodové konstrukce a zároveň i teplotní výkyvy. Oproti vnitřnímu zateplení zaručuje tento systém dostatečnou tepelnou setrvačnost vnitřního prostoru.
Vnější zateplení lze provést:
  • provětrávaným (nekontaktním) zateplovacím systémem – využívá se tam, kde je větší vnitřní vlhkost; v souvrství je odvětrávací vrstva odvádějící vlhkost mimo konstrukci; tento systém je náročnější na realizaci a je dražší;
  • kontaktním zateplovacím systémem – je jednodušší, izolace se lepí či kotví na připravený povrch; izolace je v kontaktu s krycí vrstvou čímž vzniká nepropustná bariéra pro vodní páry;
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Volbu zateplovacího systému bychom měli konzultovat s odborníkem. Existují dva zásadní požadavky, a to požadavek na tepelný odpor a na bilanci vodních par. Důležitá je i skladba systému. Zohlednění těchto požadavků při výběru zateplovacího systému zaručí, že se vložené investice vyplatí a zateplovací systém bude fungovat celou řadu let.

Tloušťka a druh izolantu

Mezi dva nejvýznamnější materiály patří izolace polystyrénová a izolace z minerální vlny.
Nejčastěji používaná polystyrénová izolace je oproti minerální vlně levnější a  lehčí. Nevýhodou je nasákavost materiálu (vyjma extrudovaného polystyrénu) a dutý zvuk, který mnohdy láká ptactvo. Izolace z minerálních vláken je dražší než polystyrén. Je však nehořlavá, má dobré akustické vlastnosti a zároveň vykazuje oproti polystyrénu vyšší paropropustnost.
Tloušťka izolace závisí na součiniteli prostupu tepla konstrukcí, který je určován tloušťkou a druhem materiálu používaném v konstrukcích. Obvyklá tloušťka dnes používaných tepelných izolantů fasád je 100, 120 a 160 mm.

Otázky a odpovědi

Jaká hrozí nejčastější rizika, čeho se vyvarovat?
V případě neodborně provedené práce jste vyhodili peníze oknem. Hrozí praskání a potrhání fasády, což vyžaduje její opravu. Značným rizikem je i nesprávně zvolený materiál a způsob zateplení. Z těchto důvodů je vhodné oslovit autorizovanou firmu s dobrými referencemi, která bude zárukou odborně provedeného zateplení s životností minimálně třiceti let.
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Foto PROGRES PSV, s.r.o.
Je vhodné v souvislosti se zateplením vyměnit stará okna?
Osazení nových oken by mělo být provedeno před zateplením obvodového pláště stejně jako provedení rekonstrukce lodžií a balkonů. Stávající okna nevyhovují tepelné izolaci, což může vést ke kondenzaci vodních par, vzniku tepelných mostů a budoucímu narušení izolace provedeného zateplení.

Je pravda, že použitím silnějšího izolantu nic nepokazíme?
V současné době je naprostým standardem izolant o tloušťce 100 mm. Použití silnějšího izolantu je však omezeno v možnostech kotvení k podkladu. Tloušťka izolantu by měla být navrhována tak, aby byla optimalizována úspora tepelné energie a investiční náklady.

Jak udržet správné mikroklima v zatepleném domě?
Aby zateplený dům poskytoval ideální klima, musí být doplněn vhodným způsobem vytápění a větrání v místnostech. Výměnou oken a zateplením se obvykle výměna vzduchu v místnostech sníží, což může mít za následek vznik plísní a rosení oken. Při navrhování zateplení se navrhuje i regulovaná nucená výměna vzduchu, která zaručuje ideální mikroklima s ohledem na minimalizaci tepelných ztrát větráním.

Co dodat na závěr …
Větší rodinný dům dnes zaplatí za vytápění 40 – 50 tisíc Kč ročně. Vhodným zateplením lze tuto závratnou částku snížit na 20 – 30 tisíc Kč ročně. Zateplení staveb se jednoznačně stává dobrou investicí s vysokou mírou zhodnocení peněz. To již stojí za úvahu, nemyslíte?
PROGRES PSV, s.r.o. - fasády, izolace, sanace

PROGRES PSV, s.r.o. - fasády, izolace, sanace

Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Jarošovská 753/II, 37701
Tel: 384 320 322
Web: http://www.progres-psv.cz
E-mail: info@progres-psv.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

PROGRES PSV, s.r.o. - fasády, izolace, sanace

Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Jarošovská 753/II, 37701
Tel: 384 320 322
Web: http://www.progres-psv.cz
E-mail: info@progres-psv.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zateplení domu nese řadu výhod"

Buďte první a napište komentář k  "Zateplení domu nese řadu výhod"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE