Zateplení šikmé střechy nad krokvemi s izolacemi z nehořlavé kamenné vlny - SYSTÉM TOPROCK Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Pro zajištění komfortního bydlení v podkroví je nutné, aby střecha splňovala požadavky tepelné i akustické pohody a zároveň zajišťovala požární bezpečnost. Správná volba systému izolace střechy a výběr kvalitní izolace je rozhodujícím faktorem, který zásadně ovlivní mj. energetickou náročnost budovy.

Kamenná vlna se vyplatí!

Správně zateplená střecha je základem každého domu. Až 30 % energie na vytápění může unikat šikmou střechou, pokud je nezateplená nebo zateplená nekvalitně. Proto bychom zateplení střechy neměli brát na lehkou váhu. Je to investice, která se vyplatí. Větší tloušťka kvalitní izolace přinese výrazné úspory za energie a zároveň umožní dosáhnout nízkoenergetický nebo pasivní standard. 

Volba kvalitního zateplení je klíčová

Správná volba systému izolace střechy a výběr kvalitní izolace je rozhodujícím faktorem při zateplování střechy. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. Proto je velmi důležité používat kvalitní izolace, které mají výborné tepelné, akustické i protipožární vlastnosti. Všechny tyto požadavky lze zajistit použitím izolací z nehořlavé kamenné vlny ROCKWOOL, které jsou osvědčeným materiálem pro zateplování. Díky vyšší objemové hmotnosti jsou tvarově stálé, pružné, zachovávají svoji tloušťku a zůstávají plně funkční po desítky let. Jejich vyšší objemová hmotnost přináší vyšší užitnou hodnotu právě v oblasti tepelných, akustických, protipožárních i mechanických vlastností. 
Systém nadkrokevního zateplení je používán stále častěji jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí. Je ideální pro energeticky úsporné i pasivní domy. Systémem TOPROCK lze rovněž zateplit i historické budovy.

Výhody systémového řešení TOPROCK

Důvodů, proč zateplit střechu systémem TOPROCK s izolacemi z kamenné vlny je mnoho.

Využití celého prostoru v podkroví

Majiteli domu umožní získat větší obytnou plochu v podkroví, nesníží totiž podhledy ze strany interiéru, jak je to v případě zateplení mezi a pod krokvemi.

Vynikne krása dřeva

Přiznáním dřevěné nosné konstrukce krovu vynikne krása dřeva.

Minimalizace vlivu tepelných mostů

Umístěním izolace nad krokvemi dojde k minimalizaci vlivu tepelných mostů, tedy krokví, kterými teplo uniká. Zateplování nad krokvemi vyžaduje menší tloušťku izolace než zateplování mezi krokvemi, které je ovlivněno tepelnými ztrátami dřevěné konstrukce. Tepelná vodivost dřeva je asi čtyřikrát větší než vodivost kamenné vlny a tvoří cca 20 % plochy střechy. Zateplení nad krokvemi je tedy výhodnější než klasické zateplení mezi krokvemi, kde vždy zůstávají systémové tepelné mosty.

Minimalizace vlivu akustických mostů

Krokve jsou nejenom tepelným, ale i akustickým mostem. Provedením pokládky izolace nad krokve lze zajistit akustickou pohodu v podkroví. Dojde ke zvýšení vzduchové neprůzvučnosti střešní konstrukce. Při použití systému TOPROCK s izolací ROCKTON v tloušťce 300 mm lze dosáhnout vzduchové neprůzvučnost Rw až 56 dB. Podrobné informace k měřené střešní skladbě jsou uvedeny v katalogu Šikmé střechy.

Snadná a rychlá montáž

Provedení systému zateplení nad krokvemi je rychlejší a snadnější než zateplení mezi a pod krokvemi. Není zde nutné řešit sádrokartonový rošt a způsob vložení izolace pod krokve.

Snížení rizika poškození parozábrany

Nedochází k poškození parozábrany vlivem kotvení podhledu nebo roštu pro podhled a snižuje se tímto i riziko proniknutí vlhkosti do střešní konstrukce.

Nehrozí zatečení dešťové vody do podstřeší během realizace, montáž lze přerušit nebo rozfázovat.

Možnost kombinace zateplení

Nadkrokevní systém zateplení TOPROCK lze rovněž kombinovat i se zateplením mezi krokvemi. V případě vložení další vrstvy izolace pod krokve lze dosáhnout podstatně vyšších hodnot součinitele prostupu tepla. Toto řešení umožní splnit i požadavky normy na zateplení pasivních domů.

Výhodný i pro rekonstrukce

Montáž systému je prováděna z vnější strany domu. S realizací zateplení je zároveň provedena výměna krytiny.

Statické údaje systému TOPROCK

Pro návrh střešních systémů je nutné vždy dodržovat statické požadavky na střešní konstrukce.
Minimální sklon střechy udává výrobce střešní krytiny. Minimální sklon s nadkrokevním zateplením je 5°, maximální 90°.

Výpočet vzdálenosti kovových držáků a velikost přídavné krokve ovlivňuje:
  • sklon střechy
  • hmotnost střešní krytiny
  • rozteč krokví
  • sněhová oblast
Je nutné vždy provést statický výpočet.
Orientační výpočet rozmístění kovových držáků lze provést pomocí Kalkulátoru systému TOPROCK, který je k dispozici na stránkách www.rockwool.cz.
Můžete rovněž shlédnout krátké montážní animační video: Izolace šikmé střechy nad krokvemi – systém TOPROCK.

Podrobné informace k zateplení šikmých střech jsou uvedeny v odborném katalogu Šikmé střechy, který je k dispozici ke stažení na stránkách www.rockwool.cz.

Zdroj: Ing. Halina Kučerová